ภาพเยี่ยมชมโรงเรียน

 

Homeหน้าที่ 1หน้าที่ 2หน้าที่ 3หน้าที่ 4หน้าที่ 5หน้าที่ 6หน้าที่ 7หน้าที่ 8หน้าที่ 9หน้าที่ 10

webmaster@thaigoodview.com

 

สวัสดีครับ

  เมื่อเดือนกันยายน 2548 ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr.Michael Gravin McMann ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน จากสถาบัน Puget Sound Center for Teaching, Learning and Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยผมได้เข้ารับการอบรมจาก Mr.Michael Gravin McMann มาสองครั้ง ครั้งละ 5 วัน) ซึ่ง Mr.Michael Gravin McMann ได้เข้ามาที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อขอดูวิธีการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ทั้งของในส่วนตัวผมเอง อีกทั้งในส่วนที่แนะนำให้เพื่อนครูในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในกลุ่มสาระต่าง ๆ และเพื่อนครูต่างโรงเรียนได้ใช้

  Mr.Michael Gravin McMann ได้ดูของจริงจากครูและนักเรียน พร้อมกับซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ จากครูอื่น ๆ และนักเรียนโดยตรงจำนวนหลายคน โดยได้ใช้เวลากว่า 3 โมง เมื่อจะกลับไป ผมได้ขอให้ Mr.Michael Gravin McMann กลับไปเขียนข้อคิดเห็น ติชมพร้อมข้อเสนอแนะในกระบวนการต่างๆ ที่ผมได้ทำมาว่าเป็นอย่างไร เพื่อผมจะได้ไปปรับปรุงต่อไปให้เข้ากับสังคมไทย

  และนี่คือจดหมายที่ผมได้รับจาก Mr.Michael Gravin McMann เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 (เวลาอาจคลาดเคลื่อนเพราะอยู่คนละประเทศ)

  หัวข้อ:   RE: Visit Satrisrisuriyotai School

  จาก:   "Mike McMann" <mmcmann@pugetsoundcenter.org>

  วันที่:   Thu, 13 ตุลาคม,2005 10:42 am

  ถึง:   webmaster@thaigoodview.com

   

  Dear Poonsak,

  At last, I send to you as promised a letter of recommendation.

  I hope the letter will be useful for you, Khun Poonsak. I am sorry I took so long to send you the letter!

   

  Best regards,

  Mike

   

  และนี่คือ recommendation ที่แนบมาพร้อมกับจดหมายที่ผมได้รับจาก Mr.Michael Gravin McMann

   

                       

 

 

October 14, 2005

Dear Sir or Madam:

 

I have had the privilege of knowing Mr. Poonsak Sakkatatiuyakul professionally since March, 2005. Mr. Sakkatatiuyakul was a student of mine during that period of time. Mr. Sakkatatiuyakul successfully completed the Microsoft Peer Coaching Master Trainer course under my leadership.

I am happy to attest to the high quality of Mr. Sakkatatiuyakul’s professionalism, knowledge of technology integration in education, and passion for students. Mr. Sakkatatiuyakul was looked upon as a leader by his colleagues during the Peer Coaching Master Trainer course. He frequently shared excellent examples of how students in his school were integrating technology. Mr. Sakkatatiuyakul’s Web site, thaigoodview.com, became a resource used by colleagues during our course.

It was my pleasure to also observe Mr. Sakkatatiuyakul at his school, Satri Si Suriyothai, in Bangkok. During my visit I observed how Mr. Sakkatatiuyakul was seen as a leader and resource by the other teachers of the school. In fact, Director Nagadatta of Satri Si Suriyothai School told me what a valuable resource Mr. Sakkatatiuyakul was for the school. There were many examples of strong student work that made good use of technology at Satri Si Suriyothai School, and it was apparent that Mr. Sakkatatiuyakul’s contributions had a lot to do with the wide-spread success of the school.

In the Peer Coaching Master Trainer course, Mr. Sakkatatiuyakul was challenged to rise to a new level of collegial leadership and service. He was a willing and able student. Mr. Sakkatatiuyakul’s enthusiasm, willingness to share, and deep experience with teachnology integration made him a valued member of our learning community. I consider Mr. Sakkatatiuyakul to be among the vanguard of technology-using teachers in Asia, and I believe he firmly deserves a place among the Microsoft Innovative Teachers for your region.

Please do not hesitate to contact me if I may offer any further testimony to Mr. Sakkatatiuyakul’s worthiness for this recognition.

 

Sincerely,

Michael Gravin McMann

Manager for International Programs

Puget Sound Center for Teaching, Learning and Technology

 

ก็เป็นอีกหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซึ่งก็คงต้องพัฒนาต่อไปให้ก้าวหน้าเพื่อเยาวชนไทยของเรา

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com All rights reserved.