กีฬาสีปี 2549 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ที่มาของภาพวันที่ 26 ธันวาคม 2549วันที่ 27 ธันวาคม 2549วันที่ 28 ธันวาคม 2549วันที่ 29 ธันวาคม 2549

 

 

สวัสดีครับ ภาพกีฬาสีปี 2549 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เมื่อวันที่ 27-29 ธันวาคม 2549
จะนำขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีจำนวนมากและหลายกล้อง

 ด่วน ....

กล้องที่ 2 จำนวน 3,000 รูป กล้องที่ 3 จำนวน 700 รูป
นำขึ้นแล้วครับ
คลิกที่นี่เข้าไปดูเลยครับ

โปรดเข้าชม...ภาพชัดกว่า สวยกว่า มุมมองมากกว่า

เมื่อเข้ามาแล้วให้กดแป้น F5 หรือ ปุ่ม Refresh
เพื่อจะได้ดูของใหม่ที่เพิ่มขึ้นครับ เพราะเพิ่มทุกวัน วันละหลายรอบ

    วันที่ 26 ธันวาคม 2549 กล้องที่ 1 เสร็จแล้ว จำนวน 4 หน้า

    วันที่ 27 ธันวาคม 2549 กล้องที่ 1 เสร็จแล้ว จำนวน 30 หน้า

    วันที่ 28 ธันวาคม 2549 กล้องที่ 1 เสร็จแล้ว จำนวน 37 หน้า

    วันที่ 29 ธันวาคม 2549 กล้องที่ 1 เสร็จแล้ว จำนวน 28 หน้า

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม  2006

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2007 www.thaigoodview.com. All rights reserved.