ความเป็นมา
Homeสมาธิโยคะนวดผ่อนคลาย
ความเป็นมา 
การเตรียมตัว 
ฝึกโยคะในท่าง่าย ๆ 
ประโยชน์จากโยคะ 

 

ความเป็นมาของโยคะ

การฝึกโยคะนี้ได้มีมานานหลายพันปีแล้ว   ในสมัยโบราณนั้นมนุษย์ได้ค้นคว้าเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับความเข้าใจในความ เป็นอยู่ของตนเอง  อดีตมีการจารึกถ้อยคำด้วยตัวอักษรความรู้ที่สำคัญๆทั้งหมดถูกส่งผ่านคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งในรูปแบบของนิทาน  ด้วยวิธีการเช่นนี้  ความรู้ต่างๆจึงได้สะสมขึ้นและวัฒนธรรมต่างๆได้พัฒนาขึ้นมา  และนี่คือวิธีการที่การฝึกโยคะได้ถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันในหุบเขาแห่ง  อินดัส  วอลเลย์   นักโบราณคดีได้ค้นพบไม้แกะสลักและศิลปะรูปปั้นที่แสดงถึงการฝึกโยคะ  ศิลปะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยประชาคมที่มีความเจริญเป็นอย่างสูง  ซึ่งเจริญอยู่ในพื้นที่แถบนั้นช่วง  2000  และ1000 ปีก่อนคริสศักราช(ปัจจุบัน  คือส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถาน)

นักปราชญ์ชาวฮินดูคนหนึ่งชื่อว่า   พาตานจาลี  เป็นคนแรกที่ปรับปรุงการฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน  เขาเขียนสูตรของการฝึกโยคะเป็นหัวข้อ 8 หัวข้อสั้นๆ  หัวข้อเหล่านี้เชื่อว่าได้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ  200 ปีก่อนคริสศักราช  หัวข้อเหล่านี้อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจุบันนี้  โยคะเป็นที่นิยมกันมากในหมู่ชาวตะวันตก  ตามเมืองใหญ่ๆ  ส่วนมากจะมีการเรียนการสอนวิชาโยคะ   เพราะโยคะเป็นการฝึกที่อ่อนโยน  ปลอดภัยและผ่อนคลายความกดดันในชีวิตประจำวัน  จนถือได้ว่าโยคะเป็นความบันเทิงที่น่าพอใจของคนยุคใหม่

 

จัดทำโดย น.ส.จุฑามาศ หงส์สุวรรณกุล
gib_aom@hotmail.com


คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

FastCounter by bCentral

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2545
thaigoodview.com Version 9.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.