ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้าน

ความหมายของยาสามัญประจำบ้าน

ยาสามัญประจำบ้านประกอบด้วย
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

 

                                   

จัดทำโดย อัญชลี ท้วมบางไผ่
อ้างอิงจาก หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน