ยาแก้หวัด ,แก้แพ้

คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine)

คลอร์เฟนิรามีนชนิดเม็ด ขนาด 4 มก. และชนิดน้ำ 2.5 มก.ต่อช้อนชา  หรือปริมาณขวดละ 60 มล.

สรรพคุณ : ใช้แก้อาการคัดจมูกน้ำมูกไหล, จาม และแก้อาการแพ้ต่าง ๆ เช่น ลมพิษ ผื่นคัน แพ้อากาศ แพ้อาหาร หรือแพ้ยา

วิธีใช้ : รับประทานวันละ 2-4 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ (รับประทานซ้ำได้ทุกๆ 6 ชั่วโมง - 8 ชั่วโมง)

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็กอายุ 7-12 ปี รับประทานครั้งละ ½ -1 เม็ด

เด็กอายุ 4-7 ปี รับประทานครั้งละ ¼ เม็ด หรือ 1/2-1 ช้อนชา

เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี  รับประทานครั้งละ 1/4 ช้อนชา

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ ไม่ควรใช้

ข้อควรระวัง : ห้ามรับประทานร่วมกับยาระงับประสาททุกชนิด สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม, ยานี้อาจทำให้เสมหะเหนียว ขับออกยาก จึงไม่ควรใช้ในคนที่เป็นหืดหรือไอมีเสมหะ หรือถ้าพบว่ารับประทานยานี้แล้วกลับไอมากขึ้น ควรหยุดรับประทาน, ยานี้รับประทานแล้วทำให้ง่วงซึม ง่วงนอน มึนงง จึงห้ามขับรถ ขับเรือ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือของมีคม เพราะอาจเกิดอันตรายได้, ถ้าใช้ในเด็กเล็กต้องระวังขนาดของยาที่ใช้ อย่าให้เกินที่กำหนดไว้ ถ้ารับประทานเกินขนาด อาจทำให้เด็กมีอาการกระวนกระวาย หรือชักได้

 

 

 

กลับเมนู   ไปหน้าถัดไป     

 

จัดทำโดย อัญชลี ท้วมบางไผ่
อ้างอิงจาก หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน