ยาแก้หวัดขับเสหะสำหรับเด็ก

ยาแก้หวัดขับเสหะสำหรับเด็ก เช่น ยาแก้หวัดขับเสมหะคลอริเนต (Chloreate expectorany) ยาแก้หวัดขับเสมหะไพริตอน (Piriton expectorant) ขนาด 60  มล.

สรรพคุณ : ใช้แก้อาการหวัด และไอในเด็กโต

วิธีใช้ : เด็กอายุ 4-7 ปี รับประทานครั้งละ ½ - 1 ช้อนชา

เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานครั้งละ ½ ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ (รับประทานซ้ำได้ทุก 6-8 ชั่วโมง)

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี รับประทานครั้งละ ½ ช้อนชา วันละ 2 ครั้ง

เด็กอายุต่ำกว่า 2 สัปดาห์ ไม่ควรใช้

ข้อควรระวัง : ห้ามรับประทานร่วมกับยาระงับประสาททุกชนิด สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม, ยานี้อาจทำให้เสมหะเหนียว จึงไม่ควรใช้ในคนที่เป็นหืดหรือไอมีเสมหะ หรือถ้าพบว่ารับประทานยานี้แล้วกลับไอมากขึ้น ควรหยุดรับประทาน, ยานี้รับประทานแล้วทำให้ง่วงซึม ง่วงนอน มึนงง จึงห้ามขับรถ ขับเรือ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือของมีคม เพราะอาจเกิดอันตรายได้, ถ้าใช้ในเด็กเล็กต้องระวังขนาดของยาที่ใช้ อย่าให้เกินที่กำหนดไว้ ถ้ารับประทานเกินขนาด อาจทำให้เด็กมีอาการกระวนกระวาย หรือชักได้, ไม่ควรใช้แก้อาการเป็นหวัดในเด็กเล็ก อาจทำให้เสมหะเหนียว ขับออกยาก

กลับเมนู

 

จัดทำโดย อัญชลี ท้วมบางไผ่
อ้างอิงจาก หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน