พาราเซตามอล (Paracetamol)

พาราเซตามอลชนิดเม็ด ขนาด 325 หรือ 500 มก. ชนิดน้ำเชื่อม ขนาด 120 มก. ต่อช้อนชา หรือปริมาณขวดละ 60 มล.

สรรพคุณ : ใช้รักษาอาการต่าง ๆ เช่นเดียวกับแอสไพริน จะใช้แทนแอสไพรินในรายที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่ก่อน หรือคนที่แพ้แอสไพริน หรือคนที่สงสัยเป็นไข้เลือดออก หรือในคนที่ห้ามใช้แอสไพรินด้วยสาเหตุอื่นๆ

วิธีใช้ : รับประทานเมื่อมีอาการ และรับประทานซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1- 2 เม็ด

เด็กอายุ 7-12 ปี รับประทานครั้งละ ½ - 1 เม็ด

เด็กอายุ 4-7 ปี รับประทานครั้งละ ½ เม็ด หรือรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (1 ช้อนชา เท่ากับ 5 มล.)

เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี  รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคตับ หรือเมื่อมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ห้ามรับประทานติดต่อกันเกิน 5-10 วันเพราะอาจมีพิษต่อตับได้  

Paracetamol Tablets 500 mg.

ยาเม็ดพาราเซตามอล

 

กลับเมนู    

 

จัดทำโดย อัญชลี ท้วมบางไผ่
อ้างอิงจาก หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน