ยาถ่ายพยาธิ

ยาเม็ดมีเบนดาโซล (Mebendazole) ขนาด 100 มก.

สำหรับพยาธิเส้นด้าย
วิธีใช้ : ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รับประทาน 1 เม็ด ครั้งเดียว หลังอาหารเย็น และให้รับประทานซ้ำอีก หลังจากรักษาครั้งแรกแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สำหรับพยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า และพยาธิตัวตืด
วิธีใช้ : ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น ติดต่อกัน 3-4 วัน ถ้ายังไม่หายให้รับประทานซ้ำอีก หลังจากรักษาครั้งแรกแล้ว 3 สัปดาห์ ควรเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ ระยะ 3 เดือนแรกอย่างเด็ดขาด (หญิงมีครรภ์ ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้) เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี  ผู้ป่วยโรคตับ ยานี้อาจทำให้ปวดท้อง ท้องเดิน

ยาถ่ายพยาธิตัวกลม(Mebendazole Tablets)

ยาถ่ายพยาธิตัวกลม

กลับเมนู   ไปหน้าถัดไป

 

จัดทำโดย อัญชลี ท้วมบางไผ่
อ้างอิงจาก หนังสือคู่มือหมอชาวบ้าน