องุ่นดอง

ส่วนผสม

    องุ่นลูกเล็กดิบ        2        กิโลกรัม    

    เกลือป่น                1        ถ้วยตวง

    น้ำสะอาด            10       ถ้วยตวง

วิธีทำ

    1.    ล้างองุ่น ปลิดขั้ว ล้างอีกครั้งให้สะอาด

    2.    ต้มน้ำให้เดือด ใส่องุ่นลงต้มสักครู่ ตักขึ้นแช่ไว้ในน้ำเย็นสักครู่ ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำ

    3.    ต้มเกลือป่นกับน้ำสะอาด พอเดือดทั่วกัน ยกลงพักให้อุ่น

    4.    ใส่ผลองุ่นลงไปดองไว้ประมาณ 2-3 คืน ถ้าน้ำที่ดองเกิดฝ้าขาว เทองุ่นออก

           ช้อนฝ้าขาว แล้วอุ่นน้ำเกลือกรองให้สะอาด                                                                     B A C K

    5.    ล้างองุ่นด้วยน้ำอุ่น นำลงด้วยจนเปรี้ยวอีกครั้ง

                                                                                            จัดทำโดย นางสาว นภารัตน์  คงศิริขันธ์

                                                                                           แหล่งอ้างอิง  นิตยสาร แม่บ้าน