การถนอมผลไม้

           

               การถนอมผลไม้ คือ การเก็บรักษาผลไม้ไว้รับประทานได้นานกว่าปกติโดยอาหารนั้นไม่เน่าเสีย และยังทำให้ผลไม้มีรูปร่าง สีสัน และรสชาติ ที่แตกต่างและหลายหลาก  การถนอมผลไม้สามารถทำได้หลายวิธีและให้รสขาติที่หลากหลาย

                     ผลไม้ดอง

                ผลไม้ดองต้องเลือกผลไม้ที่สดมาก อาจจะต้องดองสดๆหรือนำไปลวกหรือต้มก่อน จึงดองถ้าผลไม้เปรี้ยวมากอาจจะต้องดองจนหายเปรี้ยว แล้วจึงนำมาแต่งรสใหม่ตามชอบ และผลไม้ชนิดใดไม่มีรสเปรี้ยวก็ต้องเติมกรดซิตริกตามกำหนดผลไทยที่มีรสฝาดจะต้องแช่น้ำซาวข้าว  ให้หายฝาดก่อน

                     ผลไม้กวน

                ผลไม้กวนทำจากเนื้อผลไม้สับหรือบดผสมน้ำตาล กวนบนไฟปานกลางจนน้ำงวดจึงลดได ในผลไม้จะมีน้ำตาลสูงกว่า 75 % ปริมาณน้ำตาล ที่ใช้ขึ้นกับชนิดของผลไม้     ลักษณะของผลไม้กวนขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ เช่น ผลไม้เนื้อละเอียดแป้งมาก จะได้ลักษณะเนี้อเนียน เหนียว ผลไม้พวกนี้เวลากวนจะต้องเติมน้ำกะทิ ผลไม้ที่มีรสเปรียวต้องใช้น้ำตาล ผลไม้บางชนิดมีสารที่ทำให้เหนียว บางชนิดไม่มีจะต้องเติมแบะแซะ

                      ผลไม้ฉาบ

            ผลไม้ฉาบทำจากผลไม้เนื้อแน่น แป้งมาก เช่น กล้วยดิบ ก่อนฉาบจะทอดผลไม้ให้สุกกรอบก่อน จึงนำไปเคล้าน้ำเชื่อมข้น ไฟปานกลาง ระหว่างเคล้าน้ำเชื่อมจะเย็นลงทำให้น้ำตาลตกผลึกจับทั่วผลไม้เรียก "ผลไม้ฉาบแห้ง"

                       ผลไม้เชื่อม

            การเชื่อมผลไม้ เป็นการนำผลไม้ต้มในน้ำเชื่อม จนผลไม้มีลักษณะนุ่มเป็นประการยระหว่างเชื่อม ผลไม้จุซึมน้ำเชื่อมไว้ ตอนแรกน้ำเชื่อมควรใส ถ้าข้นเกินไปน้ำในผลไม้จะไหลออกมา ทำให้ผลไม้เหี่ยว เหนียวหรืออาจจะแข็ง ผลไม้บางอย่างถ้าต้องให้คงรูปดีหรือหมดยาง อาจแช่ในน้ำปูใสก่อนเชื่อม ผลไม้เชื่อม ควรจะมีสีในเป็นประกาย การใช้ไฟปานกลางจะคงสีสวยของผลไม้ได้ดีกว่าใช้ไฟอ่อนทำให้ผลไม้คล้ำ ในขณะที่ทำจะต้องไม่คนและกลับบ่อย เพื่อป้องกันมีให้เกิดขุย

                       ผลไม้แช่อิ่ม

            

                การแช่อิ่มผลไม้ มีหลักการคล้ายกับการเชื่อม คือ การทำให้น้ำเชื่อมซึมเข้าผลไม้จนได้รสชาติ     ผลไม้ที่จะนำมาแช่อิ่ม ควรจะเลือกที่มีกลิ่นรสจัด ควรจะแก่จัดหรือห่าม ผลไม้ที่สุกนำมาแช่อิ่มจะเละ ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมากจะฝาด ควรแช่น้ำเกลือข้นประมาณ 15% ก่อนการแช่ในน้ำปูนใน จะช่วยให้ผลไม้ มีลักษณะกรอบ ก่อนแช่ในน้ำเชื่อมควรลวกให้เนื้ออ่อนลง จะทำให้น้ำเชื่อมซึมได้ง่าย ผลไม้ไม่เปลี่ยนสี ผลไม้แช่อิ่มแห้งจะเก็บได้นาน วิธีทำ นำผลไม้ที่แช่อิ่ม มาจุ่มในน้ำเพื่อล้างน้ำเชื่อมข้างนอกออก แล้ววางบนตะแกรงไปอบที่อุณหภูมิ 65.5 องศาเซสเซียส จนผลไม้แห้งไม่ติดมือ

                                                                                                                         จัดทำโดย นางสาว นภารัตน์ คงศริขันธ์

                                                                                แหล่งอ้างอิง  นิตยสารแม่