ปีที่  24  ฉบับที่  1,874  วันที่  29-31 มกราคม 2547 ......
...
.
ไทยกู๊ดวิวฯลั่น 3 ปีมีล้านหน้า

"ไทยกู๊ดวิวดอทคอม" เว็บเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน เผยสูตรสำเร็จเยาวชนคลิกเข้าชมเป็นอันดับหนึ่ง เน้นเนื้อหามีสาระเป็นจุดขาย ตั้งเป้าภาย ใน 3 ปีมีบริการครบถ้วนถึง 1 ล้านหน้า
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม (thai goodview.com) เปิดเผยกับ "ฐาน-เศรษฐกิจ" ถึงเหตุผลที่เว็บไซต์ได้รับความนิยมจนมีผู้เข้ามาชมติดอันดับ 1 ใน 5 เนื่องจากว่า เป็นเว็บเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยในเว็บไซต์จะเน้นเนื้อหาข้อ มูลทางด้านการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจากการสำรวจของเนคเทค ปรากฏว่าเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ติดอันดับ 1 ใน 5 จากกลุ่มการศึกษา ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ที่เข้ามาใช้งาน ถึง 2,000 ยูนิต และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 ขององค์กรที่นำเสนอผลงานในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการใช้ ไอซีที ในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 องค์กรที่นำเสนอผลงานในด้าน ปฏิรูปการเรียนรู้ : การศึกษากว้างไกลด้วย ไอซีที ในโครงการจัดงานนิทรรศการและประ-ชุมปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหารโรงเรียน ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
นายพูนศักดิ์ กล่าวต่อว่า เว็บไซต์ไทย กู๊ดวิวดอทคอม เป็นเว็บที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนส่วนตัวและมาจากองค์กรภาครัฐอีกเพียงเล็ก น้อย ซึ่งเหตุผลที่ได้เปิดเว็บขึ้นมาเนื่องมาจากการที่ได้ไปอบรมครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนทั่วประเทศ อบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอบรมการจัดการเรียนรู้ ทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาจากเพื่อนครูมากมาย เรื่องการหาสื่อการเรียนการสอนให้เด็กได้ค้นคว้าหาข้อมูล
ซึ่งการเผยแพร่สื่อที่เป็นความรู้และ เป็นประโยชน์สำหรับเด็กเป็นไปด้วยความ ยากลำบาก เสียเวลา และ มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นหากมีเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานเชื่อว่าจะสะดวกกว่า และยังเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ไว้สำหรับเยาวชน เพื่อต่อสู้กับเว็บไซต์ที่มอมเมาเยาวชน ซึ่งเด็กไทยขาดแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาไทย หรือแหล่งความรู้ที่ดูแล้วสนใจจะ เข้าไปหาความรู้ ในรูปแบบของการนำเสนอ ที่ตรงตามความต้องการโดยไม่ใช้รูปแบบที่เป็นทางการจนเกินไป ซึ่งในปัจจุบันตนได้เช่าพื้นที่ จาก ไทยเซิร์ฟเวอร์ดอทเน็ท (thaiserver. net) และที่อื่นอีกจำนวน 2 แห่ง เพื่อให้บริการไทยกู๊ดวิวดอทคอม โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 8,000 บาท
นายพูนศักดิ์กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ในปีนี้ตนได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มเนื้อหาอีกประมาณ 2 แสนเพจ และเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอีก 800 เมกะไบต์ โดยเชื่อ ว่าจะมีผู้เข้าชมเว็บไม่น้อยกว่า 2 แสนคลิก และเนื้อหาจะถูกใช้งานไม่น้อยกว่า 3 แสนเพจซึ่งได้ตั้งเป้าว่าปี 2550 จะต้องมีเนื้อหาครบ 1 ล้านหน้า โดยเป้าหมายต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ 1 ตัว เพื่อเพิ่มพื้นที่เป็น 40 กิกะไบต์ แล้วไปเช่าพื้นที่ฝากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่าย เท่าเดิมแต่มีพื้นที่มากกว่าเดิม 20 เท่า ซึ่งในปี 2547 จะพัฒนาเว็บไซต์โดยการเพิ่มเนื้อหา ด้านวิชาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน, เพิ่มเติมในส่วนของความรู้ทั่วไป, มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ, มีการจัดทำ E-learning ที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบ, มีการจัดทำฐานข้อมูลของสมาชิก, จัดกิจกรรมออนไลน์และจัดห้องเรียนเครือข่ายร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสสวท. ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 และประสบความสำเร็จด้วยดี
นอกจากนี้เว็บดังกล่าวยังสามารถที่จะช่วยในการเพิ่มทรัพยากรบุคคลในด้านการเขียนเว็บเพจ เพราะได้มีการสอนให้เด็กมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขียนเว็บเพจ เป็นโดยให้ไปสร้างเนื้อหาที่ไม่ไร้สาระ ไม่ล้า สมัยภายใน 3 ปี ซึ่งอาจหามาจากครู ผู้รู้ ผู้ ปกครองหรือแหล่งอื่นๆ แล้วนำมาส่ง และในปัจจุบันมีอาจารย์หลายท่านให้เด็กทำรายงานในรูปแบบเว็บเพจส่ง เพราะไม่ต้องเสียค่าพิมพ์ และยังสามารถที่จะนำขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อก่อ ให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กทั่วประเทศ ในการ ที่จะสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
นายพูนศักดิ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เว็บไซต์ที่มีสาระสำหรับเยาวชนยังมีอยู่ โดยผู้พัฒนาเว็บไซต์ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันสร้างแหล่งความรู้ให้กับเด็ก เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางสำหรับเด็กในการสกัดกั้นที่จะเข้าชมเว็บไซต์ที่มอมเมาเยาวชน อย่างน้อยเด็กไทยจะ ได้มีแหล่งความรู้ที่จะทำให้รู้เท่าทันโลกภาย นอก เป็นคนดีของสังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังอยากให้องค์กรจากภาครัฐช่วยสนับสนุนเรื่องเซิร์ฟเวอร์ ฮาร์ดดิสก์ขนาด 40 กิกะไบต์ เพราะจะได้มีเนื้อหาเพิ่มเป็น 1 ล้านหน้า และเด็กไทยจะได้มีแหล่งรวบรวมความรู้ที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษาได้อย่างครบถ้วน
 

.

[ ฐานเศรษฐกิจ ] [ บริการทอง ] [ Company Profiles ] [ อัตราค่าโฆษณา ]

For more information, contact mailto:%20webmaster@thannews.th.com
Copyright 1997-2001 Thansettakij Newspaper, All rights reserved.
FastCounter by bCentral