ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน
เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544 - 2545

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ได้จัดดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปีพุทธศักราช 2544 -2545 เพื่อดำเนินการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน จำนวน 14 ประเภท คือ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์สารคดี ศิลปิน (นักพากย์ภาพยนตร์ , นักแสดงโทรทัศน์ , นักร้องนักดนตรี , พิธีกร , นักแสดงตลก นักแสดงภาพยนตร์) เพลงและดนตรี แถบบันทึกเสียง วารสาร หนังสือพิมพ์ ผู้อุปถัมภ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ หนังสือการ์ตูน สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมผู้ผลิตและผู้สนับสนุนการผลิตผลงานสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านสติปัญญา คุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความบันเทิงที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ผลิตผลงานสื่อมวลชนอื่น ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องและได้แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 14 คณะ ขึ้น เพื่อดำเนินการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนในแต่ละประเภท
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน จึงขอประกาศผลการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

รายการโทรทัศน์
1. รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนอายุ 0 – 6 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
รายการ “เจ้าขุนทอง” ผลิตโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.10-07.20 น. และเสาร์ เวลา 16.45-16.55 น.
2. รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนอายุ 7 – 14 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
รายการ “ทุ่งแสงตะวัน” ผลิตโดย บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ทุกวันเสาร์ เวลา 07.30 – 08.00 น.
3. รายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
รายการ “แคมปัสซีรีส์” ผลิตโดย บริษัท ไอทีวี จำกัด ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ไอทีวทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-11.00 น.
4. ละครโทรทัศน์ รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
ละครเรื่อง “น้ำพุ” ผลิตโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 18.30-19.30 น.
5. รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
ละครเรื่อง "บันทึกของไมตรี" ผลิตโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
6. รายการภาพยนตร์การ์ตูนดีเด่นสำหรับเยาวชน รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
ภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง “ปังปอนด์ ดิแอนนิเมชั่น” ผลิตโดย บริษัท วิธิดา แอนิเมชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.25 - 19.30 น.
รายการวิทยุ รางวัลดีเด่นมี 5 รางวัล ได้แก่
1. รายการ “กลุ่มดอกเอื้องเสียงซึง”
ดำเนินรายการโดย นางสาวนันทวัน น้อยพันธุ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ลำพูน รส. 3 เอฟ.เอ็ม 105 เมกกะเฮิร์ต จ. ลำพูน ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 12.00 น.
2. รายการ “ฟังสบาย สบาย ได้สาระ”
ดำเนินรายการโดย ร้อยตรี นิยมศักดิ์ ใจคิด ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท. จทร. เอ.เอ็ม 1197 กิโลเฮิร์ต จ. ลพบุรี ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 04.00 - 05.00 น.
3. รายการ “เสียงจากประโคม เมืองไทย”
ดำเนินรายการโดย นายประโคม ยวงหิรัญ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ มทบ. 31 เอ.เอ็ม 801 กิโลเฮิร์ต จ. นครสวรรค์ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 19.30 – 20.30 น.
4. รายการ “บอกกล่าว เล่าแจ้ง”
ดำเนินรายการโดย นายนัยวัฒน์ จิตตเกษม ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา เอฟ.เอ็ม 87.5 เมกกะเฮิร์ต ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
5. รายการ “สโมสรเพื่อนงาน”
ดำเนินรายการโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม 92.5 เมกกะเฮิร์ต และ เอ.เอ็ม 819 กิโลเฮิร์ต ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.
ภาพยนตร์โฆษณา
รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์โฆษณาชุด “จุดหมายชีวิต” (Destination ลีซอ)
ผลิตภัณฑ์ วัน ทู คอล
บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัท เอสซี แมทช์บอกซ์ จำกัด
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา บริษัท มัคกี้ มัค จำกัด
ผู้ออกความคิดโฆษณา เสกสรร อุ่นจิตติ /สุชีรา นิมิตราภรณ์ /วัฒนีพร ปั้นมณี
ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา จุฑามาศ จันทรศร/ปวีณา มาลากุล ณ อยุธยา /อานุภาพ พงษ์นะเมตตา
ภาพยนตร์ไทย
รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักทรานซิสเตอร์”
ผู้สร้าง บริษัท ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น จำกัด
ผู้กำกับ นายเป็นเอก รัตนเรือง
ผู้แสดงนำ นายศุภกร กิจสุวรรณ นางสาวสิริยากร พุกกะเวส
ภาพยนตร์สารคดี
รางวัลดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “สู่โลกนักดูนก”
อำนวยการสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนสามัญวิสคอมมีเดียส์
ดำเนินการผลิตโดย