www.thaigoodview.com

WEB BOARD


ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

ข้อมูลที่ต้องการ คือ
1. ชื่อ-นามสกุล
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
4. เนื้อหาที่อบรมกัน
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

ขอขอบคุณครับ

โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 10 มิ.ย. 2003 , 22:37:25 น. ]

หน้าที่ 1

หน้าปัจจุบัน : หน้า 1 :  หน้าที่ 2 :  หน้าที่ 3

ตอบ
ผมเป็นครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนอาษาวิทยา ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ผมเคยไปอบรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 9-20 ตุลาคม 2543 เรื่องที่อบรมเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล, กราฟฟิค, อินเตอร์เน็ท, ระบบปฏิบัติการ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หลังจากที่ได้อบรมแล้วได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ประโยชน์มากในด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะมีแนวทางที่ได้รับจากการอบรมดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้วิชาอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน
หากมีการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยอีก ขอความกรุณาอาจารย์พูนศักดิ์ ช่วยแจ้งมาตามที่อยู่ด้านบนจะขอบพระคุณยิ่งครับ
โดยคุณ : นายสุนทร ชื่นพลี - [ 14 มิ.ย. 2003 , 16:41:06 น.]

ตอบ
ผมได้รับการอบรมจาก สสวท ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ วิทยากรแกนนำ รุ่นที่ 2
และอีกหลายครั้งที่ สสวท เป็นผู้จัด และมีคณะวิทยากรเด่น ๆ ดังมากมายหลายท่าน
โดยเฉพาะ อ.นารี อ.นิพนธ์ อ.พูนศักดิ์ และ ฯลฯ จากผลพวงที่สั่งสมมาหลายครั้ง ทำให้ผมได้รับเชิญจาก AIT ไปบรรยายเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการการศึกษาให้กับคณะนักการศึกษาจากมาเลเซีย 24 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาของมาเลเซีย อาทิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ฯลฯ เป็นเวลา 4 วัน เมื่อวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2545 และระหว่าง
5-19 สิงหาคม ยังได้ร่วมคณะไปร่วมงาน วัฒนธรรมโอลิมปิคที่ไต้หวันอีก 15 วัน โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นับว่ากระผมได้รับพื้นฐานวิชาการต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จาก สสวท และ คณะวิทยากรทุกท่านครับ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวให้ทราบแล้ว
โดยคุณ : นายสมพล ลือชัย - [ 15 มิ.ย. 2003 , 21:12:39 น.]

ตอบ
ดิฉันเคยเข้าอบรมครูเครือข่ายโครงการวิจัย และพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2546 ที่ผ่าน มา อาจารย์พูนศักดิ์ เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ มีทักษะความรู้เป็นเยี่ยม และมีความเป็นกันเองมาก (มากจริง ๆ มากที่สุด....)
โดยคุณ : อาจารย์ พรเพ็ญ ขวัญพัทลุง - [ 19 มิ.ย. 2003 , 13:10:44 น.]

ตอบ
ผมก็เป็นครูคอม ฯ และเคยได้เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำ รุ่น 2 ทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงครั้งล่าสุด โดยมี อ. พูนศักดิ์ อ. จิรศักดิ์ อ. อำพล (เชียงใหม่) และ อ. อื่น ๆ ของทางทีม สสวท. อีกหลายท่านเป็นวิทยากรให้การอบรมตลอดทุกครั้ง แต่ที่ประทับมากที่สุด คือ อ. พูนศักดิ์ ครับ.
โดยคุณ : นายสมศักดิ์ บัวเผื่อน - [ 19 มิ.ย. 2003 , 13:55:40 น.]

ตอบ
ดิฉันเคยได้รับการอบรมจากอาจารย์พูนศักดิ์ ในเรื่องการสอย INTERNET ในระดับประถมศึกษา ที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระหว่างวันที่ 10 - 19 มีนาคม 2546 ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับใน ป.3 ของโรงเรียนอนุบาลเชัยงราย ทำให้ได้เทคนิค วิธีการสอนมาจัดทำแผนการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ค่ะ
โดยคุณ : ทัศนีย์ จีนจรรยา - [ 26 มิ.ย. 2003 , 21:06:04 น.]

ตอบ
โรงเรียนที่สังกัด "โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์" จังหวัดจันทบุรี
****************************
ที่อยู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-39330-759
URL : www.thai.net/awp-school
e-mail : awp_school@hunsa.com
***************************
วันที่เข้ารับการอบรม 18 - 28 เมษายน 2544
***************************
ณ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
***************************
เรื่อง "การประชุมปฏิบัติการอบรมครูวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย"
***************************
เนื้อหาที่อบรม : แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เน้นหลักการ cooperative learning แนะนำพร้อมสาธิตหลากหลายวิธีการ
***************************
นำมาปรับใช้ในการสอน และการอบรมต่างๆ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง (ชี้วัดจากการประเมิน)
***************************
โดยคุณ : หัสนัย บุญชุ่ม - [ 30 มิ.ย. 2003 , 11:45:09 น.]

ตอบ
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อบรมการเขียนwebด้วยโปรแกรมnamom ที่โรงเรียนถาวรานุกูล
วันที่ 27 - 29มิถุนายน 46
โดยคุณ : สายัญต์ พงษ์คลวิวัฒ - [ 3 ก.ค. 2003 , 12:14:27 น.]

ตอบ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ผ่านการอบรมครูเครือข่ายโครงการวิจัย และพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2546 ณ สสวท. นำมาพัฒนาเวบไซต์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโรงเรียน
โดยคุณ : อัญชลี หมัดอุมา - [ 3 ก.ค. 2003 , 15:05:47 น.]

ตอบ
ดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนนราสิกขาลัยเคยอบรมครูแกนนำรุ่นที่ 2และเข้าอบรมทุกครั้งที่ทางสสวท.เปิดโอกาสให้เข้าอบรมโดยมีอาจารย์พูนศักดิ์และท่านอื่นๆเป็นวิทยากร
โดยคุณ : อาจารย์อนงค์ สีแดง - [ 3 ก.ค. 2003 , 19:09:13 น.]

ตอบ
ผมอยู่โรงเรียนบ้านดอนด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เข้าอบรมการเขียนHomepage เมื่อเดือนพฤษภาคม 46 ณ อาคารถ้ำแก้ว อ.ขามทะเลสอ ผมได้นำความรู้ไปสอนนักเรียนระดับ ม.1-3 นำเสนอผลงานในโรงเรียนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
โดยคุณ : อภิเทพ นอขุนทด - [ 14 ก.ค. 2003 , 19:30:49 น.]

ตอบ
ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 ได้อบรมคอมพิวเตอร์กับอาจารย์พูลศักดิ์ ในระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2546 ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความรู้เนื้อหาบนเว็บไซด์เพื่อการศึกษาของนักเรียนและผู้ที่สนใจ และได้นำความรู้ไปใช้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นที่น่าพอใจมาก
โดยคุณ : สุพัตรา นาแพร่ - [ 15 ก.ค. 2003 , 21:17:49 น.]

ตอบ
ดิฉันเคยได้รับการอบรมจากท่านมา 2 ครั้ง ที่ รร.ของท่าน และที่ โรงแรมบางกอกพาเลช
ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ใหม่ ๆ กับดิฉัน
โดยคุณ : สุพรรณี สรงฤทธิรัตน์ (พ.จ.ว.) - [ 21 ก.ค. 2003 , 23:10:14 น.]

ตอบ
ผมเคยอบรมตอนที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ก็เลยได้โอกาส ได้ความรู้ดี ๆ เยอะเลยทีเดียว โดยอบรมเกี่ยวกับ NAMO และ SWISH2.0 ความรู้ที่ได้ก็นำมาทำเว็บ www.thai.net/prapunt2002 เป็นเว็บเกี่ยวกับ การสื่อสาร (Home Network) อบรมประมาณปี 2545 วันที่ไม่แน่ใจนะครับ
โดยคุณ : ประพันธ์ พวงจันทร์ - [ 24 ก.ค. 2003 , 18:08:18 น.]

ตอบ
เรียน อาจารย์พูนศักดิ์ ที่นับถือ
ผมเคยได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์กับคณะวิทยากรที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
จัดขึ้นเมื่อประมาณเดือน ตุลาคม 2543 ผมขออภัยที่แจ้งมาช้ากว่าที่กำหนดไว้ว่าให้แจ้งมาภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2546 แต่ผมเพิ่งเข้ามาที่ website:thaigoodview.com วันนี้ (31 กรกฎาคม 2546) แต่ก็ขอเรียนให้ทราบว่ายินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าเคยได้รับความกรุณาถ่ายทอดความรู้จากท่านและคณะครับ ถึงแม้อาจารย์จะนำไปกล่าวอ้างในการทำผลงานก็ยินดีครับ เพราะการที่ครูเรามีจิตใจให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียน เพื่อนครู และสังคมอย่างอาจารย์พูนศักดิ์และคณะ น่าจะได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับปรับตำแหน่งมากกว่าบ้างท่านที่.....ผู้อื่นทำผลงานเพื่อตนเองครับ (รู้ ๆ กันอยู่ว่ามีอยู่มาก น่าเสียดายงบประมาณแผ่นดิน)
นับถือ
ชัยยะ พูตระกูล
โดยคุณ : นายชัยยะ พูตระกูล - [ 31 ก.ค. 2003 , 19:35:04 น.]

ตอบ
อบรมNamo กับ อ.พูนศักดิ์ 13-15 มิ.ย.46ที่ สสวท.ได้รับประโยชน์ดีมากสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ดีมาก อ.พูนศักดิ์เป็นผู้เสียสละจริงๆ ขอให้เจริญ C.เพิ่มมากๆนะครับ เสียดายเวลาอบรมน้อยไป ถ้ามีเปิดอบรม namo ในย่านปริมณฑล กทม.ช่วยแจ้งทาง goodview.com ก็จะดีนะครับจะได้ตามไปขอความรู้เพิ่มเติมครับ ถ้ามีโอกาสเข้ามาในเขต ทอ.ช่วยแจ้งด้วยครับผมยินดีรับใช้เต็มที่ครับ ทุกคนรักครูพูนศักดิ์ครับ.
ครูสุรินทร์ คอทอง ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖
กรุงเทพมหานคร
โดยคุณ : ครูสุรินทร์ คอทอง - [ 3 ส.ค. 2003 , 12:11:00 น.]

ตอบ
ดิฉันเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน จ.กรุงเทพฯ ดิฉันเคยไปอบรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 9-20 ตุลาคม 2543 เรื่องที่อบรมเกี่ยวกับ การนำเสนอข้อมูล, กราฟฟิค, อินเตอร์เน็ท, ระบบปฏิบัติการ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หลังจากที่ได้อบรมแล้วได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ประโยชน์มากในด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะมีแนวทางที่ได้รับจากการอบรมดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้วิชาอื่น ๆ และในชีวิตประจำวัน
หากมีการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยอีก ขอความกรุณาอาจารย์พูนศักดิ์ ช่วยแจ้งมาตามที่อยู่ด้านบนจะขอบพระคุณยิ่งคะ
โดยคุณ : ครูรีนา งามศรี - ICQ : - - [ 5 ส.ค. 2003 , 15:08:59 น.]

ตอบ
ไม่เคย
โดยคุณ : beer - ICQ : - [ 15 ส.ค. 2003 , 20:34:43 น.]

ตอบ
ผมอบรมคอมพิวเตอร์กับครูพูนศักดิ์
ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2546
โดยคุณ : สุนทร เกิดณรงค์ - [ 17 ส.ค. 2003 , 16:02:17 น.]

ตอบ
อบรมด้วยท่าน ณ สตรีภูเก็ต
9-11 สิงหาคม 46 ครับ
ขอบคุณครับ Namo ครับ
โดยคุณ : นายสำรวย ภักดี - [ 20 ส.ค. 2003 , 14:06:07 น.]

ตอบ
อบรมกับอาจารย์ ที่ภูเก็ต งานของสสวท. ค่ะ วันที่ 9-11 สิงหาคม 46 เรื่อง การเขียน Namo web editor ค่ะ
ได้นำมาสอนให้นักเรียนชั้น ม.3 ค่ะ
โดยคุณ : ตรีนุช สถะบดี - [ 20 ส.ค. 2003 , 21:23:20 น.]

ตอบ
นายโอฬาร โชติวุฑฒากร
โรงเรียนวัดพุทธบูชา หมู่ที่ 3 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
อบรมวันที่ 31 สิงหาคม 2546
เรื่อง INTERNET ที่โรงเรียนวัดพุทธบูชาครับ
โดยคุณ : พุทธบูชา01 - [ 2 ก.ย. 2003 , 00:19:40 น.]

ตอบ
อบรมด้วยอาจารย์ โปรแกรม Namo
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
วันที่ 9-11 สิงหาคม 46
โดยคุณ : คุณณัฐนันท์ สวยงาม - [ 5 ก.ย. 2003 , 08:46:38 น.]

ตอบ
ผมเข้ารับการอบรมจากครูพูนศักดิ์ ฯ ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่องการใช้โปรแกรมนาโม สำหรับการสร้างเว็บเพจ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผม นักเรียน และหน่วยงานมาก ในการทำเว็บของโรงเรียน การสอน การสืบค้น และทำให้เข้าใจในหลายๆโปรแกรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ขอขอบคุณครูพูนศักดิ์ เป็นอย่างสูง ขออวยพรให้ครู มีสุขภาพแข็งแรง มีเงินเยอะ ๆ จะได้มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ขอเป็นกำลังใจครับ
โดยคุณ : สุธีร์ สัตยาภรณ์ - ICQ : - - [ 8 ก.ย. 2003 , 20:16:00 น.]

ตอบ
ผมอบรม NAMO 5 กับคุณครู ที่ร.ร.บางกระสั้น อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6,7,13,14 กันยายน 46 ครับ
มานะพยายามทำสอนนักเรียน
นักเรียนสนใจมากครับ
โดยคุณ : ประเวช สว่างแสง - [ 13 ก.ย. 2003 , 18:34:52 น.]

ตอบ
ดิฉันเคยเข้ารับการอบรมร่วมกับสสวท.ที่ภูเก็ตแต่เป็นวิชาคณิต การอบรมคอมพิวเตอร์ดิฉันเข้ารับการอบรมที่สถาบันราชภัฎภูเก็ต นําความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปทํางานต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน การทํา webpage และ website ของสถานศึกษา
โดยคุณ : kusuma binabdunla - [ 13 ก.ย. 2003 , 23:07:24 น.]

ตอบ
ไม่เคยอบรมกับคุณแต่เปิดเวปเพจของนักเรียนที่ทำน่าสนใจจะศึกษาการทำเวปเพจที่ไหนช่วยแนะนำด้วยค่ะ
โดยคุณ : พรรณา แสงนภาเพ็ญ - [ 14 ก.ย. 2003 , 15:10:19 น.]

ตอบ
ผมนายแพรุ่ง สีโนรักษ์ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 http:\\school.bed.go.th\nongyakraw เคยอบรม Namo ที่สถาบันราชภัฎนครราชสีมา แล้วนำมาทำเว็บไซต์สอนนักเรียนครับ....
โดยคุณ : แพรุ่ง สีโนรักษ์ - [ 16 ก.ย. 2003 , 17:09:33 น.]

ตอบ
ผมขอขอบคุณ ครูพูนศักดิ์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้การอบรมโปรแกรม Namo ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 46 ที่ผ่านมา และเมื่อมาถึงโรงเรียนผมก็ได้ทดสอบใช้งานมีปัญหาผมก็โทรไปถาม ท่านให้ความรู้ดีมากครับ เป็นกันเอง สนุกสนาน ตรงไปตรงมา ถ้ามีปัญหาเรื่องการทำเว็บผมจะรบกวนครูอีกนะครับ
-------ครูเฉลิม วัชระ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลูกศิษย์ภาคใต้ครับ
โดยคุณ : ครูเฉลิม วัชระ - [ 18 ก.ย. 2003 , 07:09:41 น.]

ตอบ
ขอบคุณครูพูนศักดิ์ มากครับ ท่านเคยมาให้ความรู้ที่ รร.รอยัลแกรนโฮเต็ล เรื่องการเขียนโฮมเพจด้วย html ได้ความรู้มากมายครับ
โดยคุณ : ระพีพัฒน์ สอนพูด - [ 25 ก.ย. 2003 , 17:03:43 น.]

ตอบ
ขอบคุณอ. พูลศักดิ์ ที่ให้ความรู้การพัฒนาสื่อ ICT ซึ่งนำไปใช้สอนนักเรียนต่อและเขียน Web Siteของโรงเรียน
โดยคุณ : มาฆมาศ เรืองสิทธิ์ - [ 27 ก.ย. 2003 , 12:08:21 น.]

ตอบ
ไม่เคยได้รับการอบรมจากท่านโดยตรงแต่ได้ดูรายการที่ท่านได้รับเชิญมาร่วมรายการเสวนาโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน วันที่ 26 กันยายน 2546 เรื่อง วิธีการใช้ ICT จัดการเรียนรู้แบบบูณาการ ซึ่งถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ ดีมากค่ะ
โดยคุณ : Nachon Prasertlarp - [ 5 ต.ค. 2003 , 13:52:24 น.]

ตอบ
ไม่เคยได้รับการอบรมจากท่านโดยตรงแต่ได้ดูรายการที่ท่านได้รับเชิญมาร่วมรายการเสวนาโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน วันที่ 26 กันยายน 2546 เรื่อง วิธีการใช้ ICT จัดการเรียนรู้แบบบูณาการ ซึ่งถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ ดีมากค่ะ
โดยคุณ : Nachon Prasertlarp - [ 5 ต.ค. 2003 , 16:18:24 น.]

ตอบ
ไม่เคยได้รับการอบรมจากท่านโดยตรงแต่ได้ดูรายการที่ท่านได้รับเชิญมาร่วมรายการเสวนาโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน วันที่ 26 กันยายน 2546 เรื่อง วิธีการใช้ ICT จัดการเรียนรู้แบบบูณาการ ซึ่งถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ ดีมากค่ะ
โดยคุณ : Nachon Prasertlarp - [ 5 ต.ค. 2003 , 16:18:39 น.]

ตอบ
สวัสดีครับ ผมได้เข้ารับการอบรมอาจารย์ ระหว่าง 9 - 20 ตุลาคม 2543 อาจารย์มีอํธยาศัยดีมากครับ ผมชอบสไตล์อาจารย์ด้วยหล่ะ ผมขอชื่นชมในความต้งใจจริงเพื่อประโยชน์ของวงการศึกษาและสังคมต่อไป ลูกผู้ชายคนจริงอีกท่านหนึ่ง ผมขออภัยที่เพิ่งจะส่งข้อความนี้เนื่องจากผมติดภาระและห่างจากวงการไปนานเลย ผมขอให้ความต้งใจจริงของอาจารย์ประสบผลเร็จดังความต้งใจทุกประการ
โดยคุณ : วิชัย ม่วงจีน - [ 25 ต.ค. 2003 , 22:00:39 น.]

ตอบ
ผมเคยฟังอาจารย์ที่เมืองทองธานี อาจารย์พูดตรงดีมาก โดนใจที่สุดเลย เสียดายที่เราไม่มีเวลาร่วมงานกันนะ คิดถึงเสมอ
โดยคุณ : เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ - [ 28 ต.ค. 2003 , 19:37:47 น.]

ตอบ
เคยอบรมที่ จ.นครปฐม
โดยคุณ : มัทติกา นามตะ - [ 2 พ.ย. 2003 , 11:37:58 น.]

ตอบ
อบรมโปรแกรม Namo WebEditor 5.0 ที่สตรีภูเก็ต วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2546 ค่ะ ได้รับความรู้ แนวคิด และมุขเด็ด ๆ ของอาจารย์มามากมาย รู้สึกประทับใจมาก ๆ และต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง ได้นำความรู้ที่ได้มาอบรมครูที่โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง เมื่อ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 46 และยังไม้รบกวนโทร.ถามอาจารย์เมื่อมีปัญหาระบบเครือข่ายด้วย จำได้หรือเปล่าคะ...
โดยคุณ : เรณู มากภิบาล - [ 3 พ.ย. 2003 , 00:37:16 น.]

ตอบ
ดิฉันเคยอบรม โปรแกรม NAMO กับครูพูนศักดิ์
จัดโดยชมรมครูเครือข่าย ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2546
จะอบรมให้เพื่อนรู้จักในเร็ว ๆ นี้ค่ะ
โดยคุณ : นันทวัน ชูเสมอ - [ 13 พ.ย. 2003 , 13:31:39 น.]

ตอบ
ได้รับการจุดประกายความคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ทำงานและศึกษา ดูงานผลงาน
ของครูพูนศักดิ์และของนักเรียนในงาน
สคูลเน็ต เดย์ ที่สถาบันราชภัฏพระนคร 18 มีนาคม 2543 ขอบคุณท่านที่ทำประโยชน์แก่แผ่นดินของเรา รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดยคุณ : ปราณีต วรรณนภาลัย - ICQ : ร.ร.บางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉช. - [ 13 พ.ย. 2003 , 20:55:24 น.]

ตอบ
เคยครับ วันที่ 6-9 สิงหาคม 2546 โปรแกรม NAMO กับครูพูนศักดิ์ จัดโดยชมรมครูเครื่อข่าย ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
จ.เชียงราย ครับ
โดยคุณ : วิชัย อุเทียม - ICQ : ร.ร.แม่สรวยวิทยาคม - [ 14 พ.ย. 2003 , 10:25:03 น.]

ตอบ
อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม เคยรับการอบรม"การประชุมปฏิบัติการอบรมครูวิชาคอมพิวเตอร์ 25-30 กันยายน และ 9-12 ตุลาคม 43 ของ สสวท. ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้พบกับอาจารย์ที่งานแสดงผลงาน หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ที่ไบเทค บางนา ได้สวัสดีกับอาจารย์ แต่ไม่ได้พูดคุยมากเพราะไปกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อยากขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์เรื่อง หลักสูตร ICT ในโรงเรียน ซึ่งยังไม่มีและไม่เข้าใจเลย ผชฯวิชาการพูดถึงบ่อยมากอยากให้มี ขอบคุณสำหรับความกรุณา จะติดตามอาจารย์เสมอ Internet ที่บ้านไม่ค่อยดี อยู่จังหวัดราชบุรี ใช้เวลา 21.00 ขึ้นไป ติดบ้างไม่ติดบ้าง ขององค์การโทรศัพท์ค่ะ
โดยคุณ : นางสาวชุติมา คำเนียม - [ 17 พ.ย. 2003 , 22:41:30 น.]

ตอบ
แหม อาจารย์ไปกังวลอะไร ใครจะว่าเอาไปทำผลงานเพราะเป็นสิทธิของอาจารย์ ความจริงอาจารย์มีผลงานมากก็โอเคแหละ
โดยคุณ : อ.3 ระดับ 8 - ICQ : no - [ 23 พ.ย. 2003 , 22:13:59 น.]

ตอบ
ผมอยู่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ. เชียงม่วน จ. พะเยา เคยรับการอบรมหลักสูตรครูคอมพิวเตอร์ ม. ต้น ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ. ลำปาง เห็นอาจารย์ออกรายการสนทนาโรงเรียนในฝัน วันที่ท่านนายกทักษิณสอนหนังสือที่สามเสนวิทยาลัย ดูหล่อกว่าเดิม แต่ความห้าวลดไปเยอะ สงสัยโดนเซนเซอร์หรือไงครับ
โดยคุณ : นายประพันธ์ จันทนะ - [ 24 พ.ย. 2003 , 11:17:17 น.]

ตอบ
ดิฉันอบรมโครงการโรงเรียนใช้ ICTในการจัดการเรียนการสอนที่ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ได้รับความรู้ใหม่ๆจากอาจารย์พูนศักดิ์ มากมาย ดิฉันได้ติดตามผลงานของอาจารย์มาก่อนหน้านี้นานแล้วค่ะ
โดยคุณ : นางสุมนา ทบวงศรี - [ 4 ธ.ค. 2003 , 21:34:12 น.]

ตอบ
ได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์ในเรื่องการสร้างสื่อ ICT ด้วยโปรแกรม NAMO เมื่อวันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ทำให้รู้จักวิธีการสร้างสื่อบนเว็บเพจ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดี
โดยคุณ : นางอัจฉรา กอบัวแก้ว - [ 8 ธ.ค. 2003 , 11:48:15 น.]

ตอบ
ผมเพิ่งจะได้รับการอบรมโปรแกรม Namo 5 เสร็จในวันนี้เองครับที่ ตลาดน้ำอยุธยาพาร์คตั้งแต่ 7-10 ธ.ค.46 นี้ จะพยายามนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้เพื่อนครูต่อไป คงจำได้ที่อาจารย์เรียกผู้เฒ่าจะเออร์รี
โดยคุณ : นายจำเริญ คณีกุล - [ 10 ธ.ค. 2003 , 22:07:35 น.]

ตอบ
ผมเป็นคณะทำงานโรงเรียนการใช้ ICT จากภาคใต้ ได้มีโอกาสสัมผัสตัวจริง เสียงจริง อ.พูนศักดิ์ เป็นครั้งแรก เมื่อ 26 พ.ย.46 ที่ KU HOME ม.เกษตรฯ ทึ่งและประทับใจมาก ยังมีอีกไหม คนกินอุดมการณ์ ทำเพื่อเด็กไทย มีผลงานแบบนี้ กคศ.ไม่รู้จัก thaigooview.com นั้นผมติดตามานาน และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับนักเรียน ขอสนับสนุน และอวยพรให้อาจารย์จงมีความสุขมากๆในชีวิต และหวังว่า สพฐ.คงให้การดูแล ทรัพยากรบุคคล คนนี้ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ
โดยคุณ : อ.วันรวย จินวรรณ - [ 17 ธ.ค. 2003 , 10:24:09 น.]

ตอบ
ผมครูสมโภชน์ ผ่องใส ครูโย่งแห่งโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อบรมการผลิดสื่อโดยใช้โปรแกรมนาโม เมื่อวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2546 ได้ผลิดเรื่อง เซลล์ และตอนนี้ผลิตเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2546 กำลังรอขึ้นเวปอยู่ครับ ขอเตือนว่าอย่าลืมนะครับว่าจะกลับมาพบกันในเดือนมกราคม 2547 แม่สรวยยินดีต้อนรับครับ แล้วพบกันนะครับ...
ครูโภชน์(ผู้หัวเราะทุกเรื่อง)
โดยคุณ : ครูสมโภชน์ ผ่องใส - [ 17 ธ.ค. 2003 , 13:25:44 น.]

ตอบ
ช่วยประชาสัมพันธ์เว็บโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 www.undaruni.com เว็บนี้สร้างด้วยโปรแกรม PostNuke จ้า
โดยคุณ : กมลทิน พรมประไพ - [ 19 ธ.ค. 2003 , 11:51:47 น.]

ตอบ
เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
เคยได้รับการอบรมการทำเว็บเมื่อไม่นานมานี้ ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยน
แบ็คกราว์และตัวแบนเนอร์ ขอความกรุณา
ส่งวิธีการทำมาให้ทางเมลล์นะครับ
โดยคุณ : ชาญณรงค์ ดีงามเลิศ - [ 20 ธ.ค. 2003 , 16:42:23 น.]

ตอบ
ก้อได้......NAMO.....นี่แหละครับ
แหมมม....มันช่างใช้ง่ายและก้อมีประโยชน์มากจริง ๆ เล้ยยยย.....ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ
www.act.ac.th
โดยคุณ : เจริญ กรทรวง - [ 23 ธ.ค. 2003 , 20:52:27 น.]

ตอบ
ที่อยู่โรงเรียนวัดเปรมปรีชา หมู่ 4 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา
อบรมแกนนำเมื่อ วันที่ 7,8,9,10 ธันวาคม 2546
เนื้อหาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ e-Learning โดยใช้โปรแกรม Namo WebEditor 5.5 ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 5 สถานที่อบรมที่อยุธยาปาร์ค
ได้นำไปใช้ในการจัดทำสื่อ e-Learning
โดยคุณ : สมชาย ชูวงค์ - [ 24 ธ.ค. 2003 , 01:47:27 น.]

ตอบ
ที่อยู่โรงเรียนคอตัน หมู่ 5 อ.บาซ้ายจ.พระนครศรีอยุธยา อบรมแกนนำเมื่อ วันที่ 7,8,9,10 ธันวาคม 2546
เนื้อหาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ e-Learning โดยใช้โปรแกรม Namo WebEditor 5.5 ซึ่งจัดโดยเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สถานที่อบรมที่อยุธยาปาร์ค
ได้นำไปใช้ในการจัดทำสื่อ e-Learning
และเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ขอบคุณมาก ๆเลยนะคะ Supperman และ Merry x'mas....
โดยคุณ : Arom Thongmun - [ 25 ธ.ค. 2003 , 15:15:14 น.]

ตอบ
สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเป็นนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุดรธานีค่ะ
หนูเคยเข้ารับการอบรมกับอาจารย์ เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Namo Webeditor 5 ที่งาน วทร.13 ที่สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ตอนเดือน มกราคม 2546 ค่ะ
โดยคุณ : สุลาวัลย์ มาชัย - ICQ : - - [ 6 ม.ค. 2004 , 13:17:40 น.]

ตอบ
เคยได้รับความรู้จากอาจารย์เมื่ออาจารย์ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม digital.com ของ สกศ. และอบรมโปรแกรมอื่นของ สกศ.อีก 1 ครั้งค่ะ อาจารย์มีอารมณ์ขันดีมากเลย
โดยคุณ : อรพร ยามโสภา - [ 7 ม.ค. 2004 , 08:49:05 น.]

ตอบ
อาจารย์พูนศักดิ์ครับ ตอนนี้คุณครูและนักเรียน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหมดจัดทำเว็บเสร็จแล้วรวมกันได้ประมาณ 40 เรื่อง ไฟล์ใหญ่มาก จะเอาไปไว้ที่ไหนดีเอ่ย...ให้เวลาคิด 5 นาที ต๊อกแต่ก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ .....หมดเวลาครับ งั้นฝากไว้ที่ thaigoodview.com ก่อนก็แล้วกัน....สวัสดีปีใหม่ครับ....
โดยคุณ : ครูจุล - [ 7 ม.ค. 2004 , 09:28:32 น.]

ตอบ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิรมล ชัยวงศ์วรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเต อร์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยาเคยได้รับการอบรม Namo ในวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2546 ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับความรู้เป็นอย่างมากและได้นำมาทำเผยแพร่ให้เด็กได้ศึกษา ขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะ
โดยคุณ : นิรมล ชัยวงศ์วรรณ - [ 9 ม.ค. 2004 , 10:44:12 น.]

ตอบ
ได้รับความรู้ใหม่ๆจากโปรแกรมNAMO เรียนกับอาจารย์แล้วเข้าใจง่าย เรียนที่สถาบันราษภัฎอุตรดิตถ์ 9 ม.ค 2547
โดยคุณ : กาญจนา ตาสว่าง - [ 9 ม.ค. 2004 , 13:31:57 น.]

ตอบ
เคยเห็นอาจารย์จากการอบรมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันจาก วีดีทัศน์กล้วยบวชชีและพบกับอาจารย์โดยตรงจากการอบรม วทร.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 47 ชื่นชมในความสามารถของอาจารย์มากครับ ผมสนใจโปรแกรม NAMO มากเลยครับ เพราะปัจจุบันใช้ทำเว็บไซต์ของโรงเรียนอยู่ แต่ยังไม่รู้ลึกพอเกี่ยวกับ NAMO อยากได้เอกสารเกี่ยวกับการใช้ NAMO ภ้าอาจารย์จะกรุณาช่วย ส่ง mail เผยแพร่ให้ด้วยนะครับโดยส่งมาที่ rungrote2002@yahoo.com และผมจะให้นักเรียนได้มาใช้ goodview.com มีความรู้หลากหลายมากเลยครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานกับทุก ๆ คนที่ต้องการเรียนรู้จากโลกกว้างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับผม
โดยคุณ : รุ่งโรจน์ ประไพศรี - [ 10 ม.ค. 2004 , 11:08:59 น.]

ตอบ
อบรมที่ร้านเป็ดพะโล้ อ.ขามทะเลสอ วันที่ 10-11,17-18 เมษายน 2546 โปรแกรม Namo ครับ นำความรู้มาพัฒนาสื่อการสอนและให้นักเรียนผลิตสื่อในรูปแบบ web
โดยคุณ : โกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล - [ 13 ม.ค. 2004 , 08:26:40 น.]

ตอบ
จากโรงเรียนบ้านท่ากลอย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เคยเข้ารับการอบรมหลายครั้ง ทั้ง การใช้โปรแกรม NAMO และ ณฉธ ที่โรงเรียนวัดดอนทอง
โดยคุณ : นายนิรันดร์ รอตเอี่ยม - [ 17 ม.ค. 2004 , 00:27:48 น.]

ตอบ
จากโรงเรียนบ้านท่ากลอย อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เคยเข้ารับการอบรมกับอาจารย์หลายครั้ง ทั้ง การใช้โปรแกรม NAMO และ ICT ที่โรงเรียนวัดดอนทอง
โดยคุณ : นายนิรันดร์ รอตเอี่ยม - [ 17 ม.ค. 2004 , 00:32:51 น.]

ตอบ
เคยอบรม NAMO กับท่านอาจารย์ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ช่วงปี 2544 แต่จำวันไม่ได้ ไม่อยากจะบอกเลยว่า สนุกและอยากอบรมแบบนี้อีก เพราะอยากเขียนเว็บให้คล่องแคล่วและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ และขอให้เวลาอบรมมีช่วงระยะเวลายาวหน่อย ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ครู - อาจารย์ เพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้ไปพัฒนานักเรียนไทยได้รอบรู้และก้าวทันโลกเทคโนโลยีต่อไป
โดยคุณ : มานิตย์ อุปนันไชย - [ 17 ม.ค. 2004 , 08:59:51 น.]

ตอบ
เคยอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 - 4 ตุลาคม 2546 ได้นำความรู้ที่อบรมไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและครูอาจารย์นอกจากนี้ยังมีโครงการทำเอกสารเกี่ยวกับ NAMO เพื่อใช้อบรมบุคลากรผู้สนใจในโอกาสต่อไปอีกด้วยแต่ขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการ Upload ไฟล์ครับ ค่อนข้างเครียดครับเพราะไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนเลยครับผม 09-6364147
โดยคุณ : กฤตภาส ลาภมาก - [ 17 ม.ค. 2004 , 16:55:00 น.]


FastCounter by bCentral