www.thaigoodview.com

WEB BOARD


ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

ข้อมูลที่ต้องการ คือ
1. ชื่อ-นามสกุล
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
4. เนื้อหาที่อบรมกัน
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

ขอขอบคุณครับ

โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 10 มิ.ย. 2003 , 22:37:25 น. ]

หน้าที่ 2

หน้าปัจจุบัน : หน้า 1 :  หน้าที่ 2 :  หน้าที่ 3


ตอบ
โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง อ.สอง จ.แพร่ 54120 เข้ารับการอบรมเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เนต" ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 22-24 มกราคม 2547 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปเปิดสอนในโรงเรียน
โดยคุณ : วัลลภ เอี่ยมละออง - [ 22 ม.ค. 2004 , 15:48:28 น.]

ตอบ
ฟังอาจารย์บรรยายที่ลำปางอาจารย์พูดได้ตรงประเด็นมากรู้สึกว่าเห็นด้วยกับอาจารญย์มาก
โดยคุณ : ฉายสุรี ธิคำ - [ 23 ม.ค. 2004 , 09:17:48 น.]

ตอบ
ผมอบรมการใช้internetกับอาจารย์ในวันที่23มกราคม2547ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีอ.เมืองจ.ลำปางครับกระผม
โดยคุณ : นายจตุรงค์นรมัตถ์ - [ 23 ม.ค. 2004 , 09:42:51 น.]

ตอบ
ดิฉันเข้ารับการอบรมการใช้Internetกับอาจารย์พูนศักดิ์ อาจารย์น่ารักมาก ทำให้สามารถนำไปใช้ในการสอนได้ เพราะในการสอน ชั้น ม.4 มีการใช้Intermet ในวิชาภาษาไทย ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : นางกฤษณา คำฟัก - [ 23 ม.ค. 2004 , 09:45:50 น.]

ตอบ
ได้เข้ารับการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตจาก อ.พูนศักดิ์ เป็นครั้งแรก มีความประทับใจมาก อาจารย์ให้ความเป็นกันเองและให้ความรู้เป็นลำดับขั้นตอน สามารถนำไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับครูแนะแนวอย่างดิฉัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่มีขีดจำกัดและสิ้นสุด ดิฉันคงต้องขอรบกวนขอคำแนะนำ ปรึกษา เสมอๆ ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : อ.เพลินพิศ ศรีอุดม - [ 23 ม.ค. 2004 , 09:46:56 น.]

ตอบ
ได้รับความรู้จากการประชุมปฏิบัติการเรื่อง Namo ใน วทร.14 ที่อุตรดิตถ์ ขอบคุณอ.พูนศักดิ์ อ.ปรีชาและอ.ชยการที่ให้ความรู้ จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาเคมีต่อไป
โดยคุณ : ทรงศักดิ์ ทิพย์นวล - [ 24 ม.ค. 2004 , 12:10:46 น.]

ตอบ
ผมได้รับการอบรมจากอาจารย์พูนศักดิ์ อาจารย์องอาจ อาจารย์พิษณุ อาจารย์กมลทิพย์ ที่ LCCT ลำปาง ครับได้ความรู้มากจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไปครับ
โดยคุณ : ชาติ ตันกุระ - [ 28 ม.ค. 2004 , 08:51:27 น.]

ตอบ
...
โดยคุณ : ... - ICQ : ... - [ 29 ม.ค. 2004 , 10:22:37 น.]

ตอบ
เป็นนักเรียนโรงเรียนเวียงเจด์วิทยา อ.ลี้ จ.ลำพฃูน ได้อบรมณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยาการและเทคโนโลยี ผมจะนำความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของผม
โดยคุณ : จักรกฤษ ปุ๊ดปุก - [ 3 ก.พ. 2004 , 12:34:16 น.]

ตอบ
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)
สพท.สุโขทัย เขต1วันที่ 22-24 มกราคม 2547 ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยาการและเทคโนโลยี
โดยคุณ : นายยุทธภูมิ โพธิ์นอก - [ 8 ก.พ. 2004 , 08:31:29 น.]

ตอบ
อาจารย์กุลภรณ์ สะแกทอง โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อ.จ.พระนครศรีอยุธยา เคยอบรม E-learning ที่อยุธยาพาร์คกับอาจารย์และทำผลงานเรื่องการสอนสังคมศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ะ
โดยคุณ : อาจารย์กุลภรณ์ สะแกทอง - [ 10 ก.พ. 2004 , 23:57:07 น.]

ตอบ
อาจารย์กุลภรณ์ สะแกทอง โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อ.จ.พระนครศรีอยุธยา เคยอบรม E-learning ที่อยุธยาพาร์คกับอาจารย์และทำผลงานเรื่องการสอนสังคมศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ค่ะ
โดยคุณ : อาจารย์กุลภรณ์ สะแกทอง - [ 10 ก.พ. 2004 , 23:58:48 น.]

ตอบ
โรงเรียนวัดคูยาง สพท.กำแพงเพชร เขต 1ได้เข้าอบรมการใช้การInternet ที่ LCCTได้รับแนวความคิดดี ๆ จากอาจารย์ไปใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและขอให้กำลังใจกับอาจารย์พูนศักดิ์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับครูและนักเรียนต่อไป
โดยคุณ : เช่นชนก สิ้วอินทร์ - [ 13 ก.พ. 2004 , 20:58:09 น.]

ตอบ
ผมได้ติดตามผลงานของอาจารย์มาโดยตลอดด้วยความชื่นชม ขอให้กำลังใจในความมุ่งมั่นและจริงใจเพื่อประโยชน์ต่ออนาคตของชาติ กุศลใหญ่หลวงครับ
โดยคุณ : ปกรณ์ ทารัตน์ - [ 14 ก.พ. 2004 , 02:27:59 น.]

ตอบ
เคยอบรมโปรแกรมนาโมกับอาจารย์หลายครั้ง ที่โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวลัดดา ไมตรีวงษ์ โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
โดยคุณ : นางสาวลัดดา ไมตรีวงษ์ - [ 14 ก.พ. 2004 , 12:51:45 น.]

ตอบ
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โดยคุณ : สุดารัตน์ ไชยสัตย์ - ICQ : suda - [ 19 ก.พ. 2004 , 10:11:59 น.]

ตอบ
หน้าจะมีเกมมากกว่านี้
โดยคุณ : มาย - ICQ : - - [ 19 ก.พ. 2004 , 20:10:30 น.]

ตอบ
ผมเคยอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิจำหัวข้ออบรมไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับ schoolnet
โดยคุณ : นายวิวัฒน์ กางการ - [ 23 ก.พ. 2004 , 13:15:50 น.]

ตอบ
ครูเขต2อยุธยา คิดถึงครูมากเลยครับขอเป็นกำลังใจให้ครูทำสิ่งที่ดีและเปผ็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยต่อไป ขอภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลให้ครูมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และรำรวยมากขึ้น เพราะมีแต่คนอย่างครูที่(บ้า)แลพทำได้เพื่อเด็กไทย
ครูครับ "สาระน่ารู้คุณหนูอนุบาลคนดูตั้ง1600แล้วนะไม่ติดสถิติซักกะที
โดยคุณ : นายประเวช สว่างแสง - [ 23 ก.พ. 2004 , 14:24:21 น.]

ตอบ
เคยเข้าอบรมผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่ โรงแรมแม็คซ์ พระราม9 ขอชมเชยในใความตั้งใจจริงและเสียสละ ขอเป็นพันธมิตร และเครือข่ายขอองคุณตลอดไป จากครูชาญณรงค์ อุบลราชธานี
โดยคุณ : ชาญณรงค์ คมเฉียบ - [ 24 ก.พ. 2004 , 14:32:27 น.]

ตอบ
เพิ่งหมาดๆ วันนี้เองค่ะ ของสสวท. ม.เกษตร เรื่อง E - LEARNING นั่งโต๊ะหน้าใกล้ท่านอาจารย์เลย เลยพลอยทำให้ไฟจากตัวท่านอาจารย์กระเด็นมาโดนบ้าง และพอจะมีแรงฮึดที่จะอยากทำอะไรให้เด็กบ้าง เพราะเพิ่งมีโอกาสได้มารับหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติยังไม่ถึงปี ( อีก 1 เดือน 1 วัน จะครบปี ) ความรู้ที่ได้จากการอบรมในวันนี้ยังไม่เป็นประเด็นสำคัญเท่ากับการได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของท่านอาจารย์ ดีใจแทนเด็กไทยที่มีครูดีๆอย่างนี้
โดยคุณ : ตติพร เหมือนโพธิ์ทอง - [ 25 ก.พ. 2004 , 17:44:48 น.]

ตอบ
อบรมที่ม.เกษตรเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2547เรื่อง E-Learningค่ะ ดิฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เด็ก ๆ ต่อไป ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความตั้งใจจริงและความเสียสละของอาจารย์ หวังไว้ว่าคงได้พบกันอีกในโอกาสต่อไปค่ะขอแสดงความนับถือ
น.ส.กาญจนา ตุ่นคำแดง
ร.ร.แม่จะเราวิทยาคม ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

โดยคุณ : กาญจนา ตุ่นคำแดง - [ 26 ก.พ. 2004 , 13:20:38 น.]

ตอบ
เคยเข้ารับการอบรมกับอาจารย์ในโครงการของสสวท.ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นำความรู้วิธีการสอนและบัตรคะแนนมาใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ และการทุ่มเทของอาจารย์เพื่อนักเรียนและสังคมของการศึกษา
โดยคุณ : นางทองสุก หัตถกิจ - [ 26 ก.พ. 2004 , 13:55:13 น.]

ตอบ
อบรมกับท่าน 2 ครั้ง เป็นประโยชน์มาก และได้เชิญท่านเป็นวิทยากรอบรมครูกลุ่มบางภาษี บางเลน นครปฐม จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา วันที่ 24-27 มี.ค.47อย่าลืมนะครับ ขอบพระคุณ
โดยคุณ : สันติ ทองประเสริฐ - [ 1 มี.ค. 2004 , 22:37:09 น.]

ตอบ
เคยได้รับการอบรมกับอาจารย์ 2 ครั้งจากการจัดอบรมของ สสวท ได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ ในการสอนคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
โดยคุณ : ศศิวิมล สิริมูล - [ 3 มี.ค. 2004 , 09:31:43 น.]

ตอบ
i have a com. i can acom
โดยคุณ : danai noimano - ICQ : gatfg - [ 10 มี.ค. 2004 , 15:51:33 น.]

ตอบ
เคยอบรมที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่อง การเขียนเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม NAMO ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2545 และ 3-4 สิงหาคม 2545 นำความรู้ที่ได้มาสอนนักเรียนทำเว็บ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆๆ นะคะ
โดยคุณ : ครูดาราวดี พุ่มจันทรื - [ 13 มี.ค. 2004 , 14:45:43 น.]

ตอบ
ให่ความรู้สาระดี คุยสนุก ไม่เครียด ชอบมากครับ
โดยคุณ : โมลี สุประวัติตระกูล - [ 14 มี.ค. 2004 , 14:31:08 น.]

ตอบ
โรงเรียนบ้านใบหนา ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 เข้ารับการอบรมเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เนต" ที่โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 22-24 มกราคม 2547 เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการสอนและการจัดการในโรงเรียน
โดยคุณ : นายเจษฎา ธัญหมอ - [ 14 มี.ค. 2004 , 14:58:21 น.]

ตอบ
เคยเข้าร่วมอบรมทำแผนโรงเรียนใช้ict กับอาจารย์ที่โรงเรียนวัดโสมนัส และคิดว่าจะมีโอกาสที่จะได้อบรมกับอาจารย์ในครั้งต่อๆไป ขอขอบคุณอาจารย์ครับ
โดยคุณ : นายเส็ง บุดดา - [ 16 มี.ค. 2004 , 19:46:55 น.]

ตอบ
เคยอบรมคอมพิวเตอร์ การประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ครูโรงเรียนแกนนำ วันที่ 19-21 มีนาคม 2546 และ 15 -19 มีนาคม 2547 ได้รับความรู้และประสบการณ์ แนวทางการสอนนักเรียน และได้ทดลองสอนกับนักเรียนพบว่านักเรียนมีความสนใจ และตั้งใจเรียนมากขึ้น และครูมีกำลังใจในการจะพัฒนาการสอนต่อไป ขอบคุณ วิทยากรจากสสวท.ทุกท่าน ผศ.ยืน ภู่วรวรรณ และอ.พูนศักดิ์ มากค่ะ
โดยคุณ : บงกช เลศักดิ์ - [ 23 มี.ค. 2004 , 21:10:37 น.]

ตอบ
ฉันเคยได้เรียนกับอาจา่รย์พูนศักดิ์
ได้เรียนแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อาจารย์พูนศักดิ์ที่โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
สอนได้ดีมากค่ะเห็นว่ามีผู้หญิงมาด้วยสองคน และให้คำปรึกษาได้ดีมากเลยค่ะ และอยากให้มาสอนอีกนะค่ะ
ขอบคุณมากที่มาให้คำปรึกษาได้ดี
โดยคุณ : mind - ICQ : ไม่มี - [ 23 มี.ค. 2004 , 21:47:46 น.]

ตอบ
ฉันเคยได้เรียนกับอาจา่รย์พูนศักดิ์
ได้เรียนแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อาจารย์พูนศักดิ์ที่โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
สอนได้ดีมากค่ะเห็นว่ามีผู้หญิงมาด้วยสองคน และให้คำปรึกษาได้ดีมากเลยค่ะ และอยากให้มาสอนอีกนะค่ะ
ขอบคุณมากที่มาให้คำปรึกษาได้ดี
โดยคุณ : mind - ICQ : ไม่มี - [ 23 มี.ค. 2004 , 21:52:04 น.]

ตอบ
สวัสดีครับ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เข้ารับการอบรมจากคุณครูพูนศักดิ์ เมื่อวันที่ 24 - 27 มีนาคม ที่ผ่านมา อย่างแรกที่อยากจะบอกก็คือการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มากครับ โดยส่วนตัวแล้วก็ชอบมากเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ ผมไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรง และสิ่งที่ผมได้รับก็คือการที่จะได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เข้าอบรมนี้มาใช้ พร้อมทั้งสาระแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่จะได้นำมาแนะนำและสอนเด็ก ๆ ต่อไปในอนาคต ก็ขอให้ กำลังใจกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์เพื่อการทำงานต่าง ๆ ไม่มีอุปสรรคใด ๆ เลยนะครับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ : นันทวุฒิ ธัญญอนันต์ผล - [ 29 มี.ค. 2004 , 16:39:33 น.]

ตอบ
อบรมครั้งแรกที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครั้งที่ 2 เรื่องการใช้โปรแกรม Namo ที่โรงเรียนเถินวิทยา ครับ
โดยคุณ : ประดิษฐ์ อุ่นหน่อ - [ 3 เม.ย. 2004 , 11:24:51 น.]

ตอบ
สังกัดโรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
วันที่เข้ารับการอบรม 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2547
ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จังหวัด กรุงเทพ
เรื่อง "การรอบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา"

ผมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายครับและจะนำมาปรับใช้ในการสอนกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ผมขออาราธนาสิ่งศักดิสิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้อาจารย์และทีมงานมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพละกำลังที่จะทำประโยนช์แก่สถานศึกษาและนักเรียนต่อไปครับ
ขอบคุณครับ
โดยคุณ : นายณัฐนันท์ พันธุมชัย - [ 3 เม.ย. 2004 , 15:49:37 น.]

ตอบ
เราอยากเขียนเว็บเพจกับฐานข้อมูลเราต้องศึกษาเกี่ยวกับด้านไหนหนังสือที่แนะนำ
โดยคุณ : meaw - [ 7 เม.ย. 2004 , 08:21:03 น.]

ตอบ
สังกัด โรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม อบรมวันที่ 29 มีนาคม -7 เมษายน 2547 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เรื่อง "อบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา"
การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก เพราะได้เป็นแนวในกระบวนการในการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์จริง ขอขอบคุณอาจารย์ และทีมงานที่ได้สละเวลาให้ความรู้และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรับดลบันดาลให้อาจารย์และทีมงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ
โดยคุณ : ญาณิน งามปลอด - [ 9 เม.ย. 2004 , 20:16:06 น.]

ตอบ
ขอบคุณๆๆๆๆๆ ขอให้มีความสุขมากๆๆๆๆ
โดยคุณ : นิพนธ์ อัตตะสาระ - [ 12 เม.ย. 2004 , 13:37:19 น.]

ตอบ
ดิฉัยเคยได้ผ่านการอบรมวิทยากรแกนนำจาก สสวท ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิทยากรแกนนำ รุ่นที่ 2 มาอบรมให้พวกเรา
ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2542 และมีคณะวิทยากรเด่น ๆ ดังมากมายหลายท่าน
โดยเฉพาะ อ.นารี อ.นิพนธ์ อ.พูนศักดิ์ และ ฯลฯ สนุกมาอาหารอร่อย ห้องพักดี และได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเขียนโฮมเพจและเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ
โดยคุณ : ชนม์นิภา ประทุมรัตน์ - ICQ : - - [ 19 เม.ย. 2004 , 13:05:19 น.]

ตอบ
อบรมของ สสวท. โดยใช้โรงเรียนเทพลีลาเป็นศูนย์อบรม
วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2547
อาจารย์มาเป็นวิทยากรเรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ได้แนวการสอน และความรู้มาก
และประทับใจวิทยากรทุกท่าน และเพื่อนครูทุกคน
โดยคุณ : อาภาธร - [ 21 เม.ย. 2004 , 14:18:20 น.]

ตอบ
โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์)
42 ม.6 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140 โทร 0 2463-7295
อบรม 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2547
ครูผ็สอนสารสนเทศก์และคอมพิวเตอร์ระดับประถม ณ สตรีศรีสุริโยทัย
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะโรงเรียนยังไม่เปิดแต่เตรียมโครงการไว้มาก
โดยคุณ : นายอานนท์ จาตุประยูร - [ 3 พ.ค. 2004 , 12:56:09 น.]

ตอบ
สังกัดโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพท.นครปฐม เขต 2 อำเภอพุทธมณฑล
ได้รับการอบรมกับอาจารย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2547 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนาโมเพื่อเขียนเว็บ ได้รับความกระจ่างและกำลังวางแผนลองเขียนเว็บกับเขาบ้างนอกจากนี้ยังต้องการทำสื่อฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นป.3 คงต้องขอคำปรึกษาจากอาจารย์เพิ่มเติม ในโอกาสต่อไป
โดยคุณ : นางธนาลัย ตปนีย์ - ICQ : - - [ 4 พ.ค. 2004 , 20:09:02 น.]

ตอบ
โรงเรียนวัดตาก้อง สพท.นครปฐม เขต 1 ได้รับการอบรมกับอาจารย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2547 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนาโมเพื่อเขียนเว็บ ดีครับอาจารย์ถ่ายทอดสื่อความให้ง่ายแก่ความเข้าใจ เหมือนคุยภาษาเดียวกันดีครับ กำลังทำสื่อที่ใช้ในงานวิจัยคงต้องขอคำปรึกษาจากอาจารย์เพิ่มเติม
โดยคุณ : ประกอบ โพธิ์ทองคำ - [ 5 พ.ค. 2004 , 09:40:49 น.]

ตอบ
เคยอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนเทพลีลา วันที่29 มี.ค-2 เม.ย 47 เสียดายที่อาจารย์มาอบรมได้แค่วันเดียวแต่ได้ความรู้มากดีครับ
โดยคุณ : นายจักรพงษ์ จอมทอง - ICQ : 89474762 - [ 6 พ.ค. 2004 , 16:33:22 น.]

ตอบ
ดิฉันเป็นครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ของโรงเรียนนนทรีวิทยา
ได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างเนื้อหาด้วย Digital Library Toolkit
ในวันที่ 03-05-2002 ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ดิฉันได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเขียนแนะนำ web ภาษาฝรั่งเศสไว้ประมาณ 30 เรื่อง
ดิฉันหวังว่าจะได้โอกาสอบรมความรู้คอมพิวเตอร์เพิ่ม ขอบคุณมากค่ะ
โดยคุณ : นางสิรินันต์ วงศ์วีรรักษ์ - [ 9 พ.ค. 2004 , 01:18:00 น.]

ตอบ
โรงเรียนในโซนคุณภาพพระปฐมวิทยาลัยได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมนาโมและการเขียนเวปฯ อาจารย์ถ่ายทอดได้อย่างละเอียดเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง
โดยคุณ : นายไพโรจน์ มนต์คล้ำ - [ 14 พ.ค. 2004 , 14:33:12 น.]

ตอบ
เคยอบรมเรื่อง Style Sheet ค่ะ ที่ สสวท.จัดเมื่อเดือนเมษายน 2547 โรงแรมรอยัลเบญจาค่ะ
โดยคุณ : กรรณิกา อำนวยศิริ - [ 22 พ.ค. 2004 , 15:34:04 น.]

ตอบ
หวัดดีค่ะ ครูพูนศักดิ์ ครูมาอบรม ที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่บ้างซิค่ะ
โดยคุณ : นักเรียน - [ 27 พ.ค. 2004 , 12:08:21 น.]

ตอบ
เคยพบอาจารย์หลายครั้งแล้วค่ะ ทั้งที่ลำปางและที่อื่น ๆ อาจารย์วางตัวน่ารักมากในสายตาของผู้เข้าอบรมแต่ละครั้ง ทำให้บรรยากาศอบอุ่น หายคิดถึงบ้านได้โขเลย
ฝากอาจารย์ว่า การอบรมแต่ละครั้งอย่าใช้เวลาหลายวัน เพราะครูเรางานมากจริง ๆ แค่เวลาปกติ ก็ทำไม่เสร็จอยู่แล้ว ถ้ามีอันต้องทิ้งงานไปอบรม ใจก็ห่วงหน้าห่วงหลัง จะไม่ไปก็ไม่ได้ update /ฝากด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ /นงเยาว์-ลำปาง
โดยคุณ : นงเยาว์ นวลบุญเรือง - [ 28 พ.ค. 2004 , 14:25:34 น.]

ตอบ
ปรกติอยู่กลุ่มสาระการงาน ฯโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม สอนวิชาอาหารอบ ( ใครๆ เขาพูดกันว่า เค้กขนุน , คุ้กกี้มะม่วงหิมพานต์ และอื่นๆ ที่ดิฉันสอนนักเรียนอร่อยมาก ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าค่ะ ) เคยได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระให้มาสังเกตุการณ์ในการอบรมเรื่อง E-learning ที่รร.สตรีศรีสุริโยทัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 47 เพราะได้เรียนเชิญอาจารย์มาอบรมให้กับคณะครูอาจารย์รร.วัดห้วย ฯ ในวันที่ 12 - 13 มิถุนายนนี้
ชอบวิธีการอบรมของอาจารย์ สนุกสนาน เป็นกันเองดี ดูดูคล้าย Hyper Active นะคะ กำลังคิดว่าจะทำสื่อการเรียนเรื่อง" ขนมอบ" คงต้องรบกวนปรึกษาอาจารย์แล้วค่ะ
โดยคุณ : คนธ์ - [ 8 มิ.ย. 2004 , 21:15:11 น.]

ตอบ
สวัสดีค่ะ อ.พูนศักดิ์
อาจารย์เป็นซุบเปอร์แมนของครู-อาจารย์ หลายท่าน ที่ท่านได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโฮมเพจและขอเป็นกำลังใจให้ท่านในการปฏิบัติงานเพื่อเยาวชนไทย และเพื่อนครู-อาจารย์ ดิฉันเอมอร อ้อยทิพย์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ได้รับการอบรมเรื่องการเขียนโฮมเพจกับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2542 ณ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ก็ยังประทับใจในการสอนของท่าน ดิฉันได้นำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากเลยคะ แต่อยากทบทวนความรู้ใหม่จังเลย
โดยคุณ : เอมอร อ้อยทิพย์ - [ 12 มิ.ย. 2004 , 21:11:47 น.]

ตอบ
เคยอบรมกับอาจารย์ที่รร.พรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี แต่ดิฉันมิได้เป็นครู และที่สำคัญอาจารย์ยืมหนังสือของดิฉันไปนานแล้วและยังไม่ได้ส่งคืน สงสัยว่า คงทำหายไปแล้ว เป็นหนังสือเกี่ยวกับผลไม้เช่น กล้วยที่ไม่กล้วยธรรมดา อะไรประมาณนั้น ดิฉันได้รับความรู้จากอาจารย์มากในการเขียนเว็บไซด์ที่มีนามสกุล .html แต่ยังไม่ทันเข้าใจดี อาจารย์ก็กลับไปแล้ว จะถามอีกก็เกรงใจ ที่ทำงานดิฉันคือ สถานีอนามัยตำบลวังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี 76000 โทร.032-401539
โดยคุณ : ฉันทนา ลมูลศิลป์ - [ 18 มิ.ย. 2004 , 16:25:32 น.]

ตอบ
นายสำเริง นาวาวิทย์ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ( พัทธยานุกูล ) เมืองพัทยา ชลบุรี อบรมวันที่ 29 มีนาคม -7 เมษายน 2547 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เรื่อง "อบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา"
การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก เพราะได้เป็นแนวในกระบวนการในการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์จริง ขอขอบคุณอาจารย์ และทีมงานที่ได้สละเวลาให้ความรู้
โดยคุณ : นายสำเริง นาวาวิทย์ - [ 19 มิ.ย. 2004 , 22:06:33 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนบางเลนวิทยา จ. นครปฐม เกี่ยวกับโปรแกรม NAMO 24 - 26 มีนาคม 47
โดยคุณ : นายประสงค์ จันทร์แดง - [ 21 มิ.ย. 2004 , 18:33:50 น.]

ตอบ
ได้อบรมกับอาจารย์เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2547 ที่โรงแรมเวียงอินทร์-โรงเรียนสามัคคี เร็วๆมานี้เอง ตอนแรกที่ไปก็เป็นมวยแทนค่ะ คิดว่าเรามีพื้นฐานคอมแค่นี้จะไหวมั้ย เอาเข้าจริงๆแล้วพอได้ค่ะ เพราะได้อาจารย์ดี สอนเก่ง ความรู้และทักษะต่างๆได้รับเยอะ แต่ก็อย่างว่า ตอนนี้อยู่ไกลอาจารย์กลัวความรู้และทักษะมันจะตามอาจารย์ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้กะครูบ้านนอก
โดยคุณ : จิราภรณ์ ศิริธาราธิกุล - [ 28 มิ.ย. 2004 , 19:32:08 น.]

ตอบ
ไม่เคยอบรมแต่เข้าอ่านผลงานบ่อยมากและสนใจจะเข้าอบรมด้วย หากมีในเขตใกล้เคียงในการเดินทาง
โดยคุณ : BURIRAM - [ 5 ก.ค. 2004 , 14:43:09 น.]

ตอบ
อาจารย์พูนศักดิ์คือสุดยอดคนไทยที่มีอุดมการณ์...สมกับคำว่า"ครู"...ชื่นชอบอาจารย์มากๆค่ะ
โดยคุณ : ศุกร์ศิริ - [ 14 ก.ค. 2004 , 10:57:10 น.]

ตอบ
เคยรับการอบรมหลักสูตรผู้สอนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2544 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ สสวท. ค่ะ ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี เป็นการอบรมที่ดีมากค่ะ สามารถนำกลับมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้มากที่สุด ขอขอบคุณครูพูนศักดิ์ มาณ ที่นี้ด้วยด่ะ
โดยคุณ : คนึง ทรัพย์เจริญ - [ 15 ก.ค. 2004 , 09:04:09 น.]

ตอบ
อยากทราบว่าโรงเรียนของท่านได้รับ iso14000 ได้รับมาอย่างไรได้รับเมื่อไหร่ช่วยตอบด้วยนะคะ ด่วนมาก ขอขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : นักศึกษา - [ 15 ก.ค. 2004 , 11:37:40 น.]

ตอบ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากที่ให้ความรู้และแนวคิดดีดี สำหรับเพื่อนครูที่ท่าน เป็นเหมือนกำลังใจให้ครูต่อสู้เพื่อการศึกษาต่อไป สวัสดีครับ
โดยคุณ : สมพงษ์ เพรียวพานิช - ICQ : - - [ 20 ก.ค. 2004 , 09:28:47 น.]

ตอบ
ผมเคยอบรมที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปี 2544
โดยคุณ : นายเฉลิม ติ๊บคำ - [ 21 ก.ค. 2004 , 13:49:49 น.]

ตอบ
ผมอบรมการทำสื่อด้วย namo ครับ ได้นำความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดไปเผยแพร่กับคณะครุและนักเรียนดีมากครับ ขอบคุณสำหรับการจัดการอบรมครั้บงนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ผมอบรมที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รุ่น ที่ 1 ครับ
โดยคุณ : อ.พีรพัฒน์ ขุนซาง - [ 8 ส.ค. 2004 , 13:51:23 น.]

ตอบ
ได้มีโอกาสรับการอบรมความรู้การเขียนweb page จากคุณครูพูนศักดิ์ ที่สกลนคร มีประโยชน์อย่างมากต่อการนำความรู้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ขอขอบคุณในวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของท่าน
โดยคุณ : นายฉัตรชัย อินธิราช - [ 9 ส.ค. 2004 , 02:55:16 น.]

ตอบ
ชื่อนางระยอง บุญประกอบ
โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สังกัด สพท.นค.1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อมัลติมิเดียบน Web page ระหว่างวันที่ 6-8สิงหาคม 2547 ที่โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
***จะนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนweb page ด้วยโปรแกรมนาโม v5.5 และขยายผลให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียน และให้นักเรียนเข้าศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ตจากwww.thaigoodview.com เป็นเว็บแรก***ขอบคุณ
โดยคุณ : นางระยอง บุญประกอบ - [ 12 ส.ค. 2004 , 09:25:34 น.]

ตอบ
อบรมโปรแกรม Namo ที่ สกลนครค่ะ ได้ความรู้มากมาย สนุกมาก เสียดายมีเวลาน้อยค่ะ ดีใจที่ได้พบตัวจริงของอาจารย์ค่ะ อาจารย์สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่าย ชอบที่อาจารย์เป็นคนพูดตรงดีค่ะ ตลกก็เป็นนะ คิดถึงค่ะ
โดยคุณ : ธนิดา บุญอยู่ - ICQ : - - [ 18 ส.ค. 2004 , 10:20:52 น.]

ตอบ
อบรมโปรแกรม namo 5 ที่ฉะเชิงเทรา ได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนพร้อมสมควร ส่วนที่เหลือต้องไปพัฒนาเอง แต่เสียดายเวลาที่ใช้ในการอบรมครั้งนั้นน้อย ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เปิดโอกาสให้เช่นนี้
โดยคุณ : สรายุทธ์ แก้วสลับนิล - [ 22 ส.ค. 2004 , 10:12:53 น.]

ตอบ
..........???????
โดยคุณ : ong - ICQ : - - [ 23 ส.ค. 2004 , 08:45:10 น.]

ตอบ
เรียน ท่านอาจารย์พูนศักดิ์ ที่เคารพครับ
ผมปรีดา พงษ์วุฒินันท์ จากโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย ได้รับการอบรม namo ที่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร ช่วงระหว่าง 6-9 สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง ความรุ้ที่ได้รับ กระผมนำมาสร้าง ข้อสอบไฮเทค เด็กๆทึ่งมาก ไม่นึกว่า จะมีแบบนี้ ส่วนที่เป็นสื่อการเรียนการสอน กระผมกำลังดำเนินการทำสื่อในรายวิชาตามที่ สพท.ได้ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมตามภาระกิจครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
โดยคุณ : ปรีดา พงษ์วุฒินันท์ - [ 24 ส.ค. 2004 , 19:54:05 น.]

ตอบ
เคยร่วมเข้ารับการอบรมProgam namo ที่โรงเรียนสามัคคี จ.เชียงราย มีความประทับใจมาก ได้รับทั้งประสบการณ์และความรู้ได้ชวนเพื่อนที่ร่วมเข้ารับการอบรมนำมาขยายผลให้เพื่อนร่วมงาน ของอ.ประภาส มณีขัติย์ 22 คน ของ อ.สมปอง เสมอใจ 41 คนและของอ.สมจิต พรหมเผ่า กำลังจะขยายผล ในวันศุกร์ที่27และเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 47 ต้องขอกราบคอบพระคุณท่านอ.พูนศักดิ์ เป็นอย่ายิ่งที่ท่านได้ขึ้นครูให้พวกผมดี
โดยคุณ : อ.สมปอง เสมอใจ - [ 24 ส.ค. 2004 , 20:48:00 น.]

ตอบ
ผมเข้ารับการอบรมกับครูพูนศักดิ์ 2 - 3 ครั้งทั้งที่ พสวท. ที่ภูเก็ตและที่สงขลา ได้นำความรู้การทำเว็บไซด์ด้วย NAMO มาใช้ ดีมากครับ และการอบรมได้ทั้งความรู้ ความมันส์ และสะใจ มากครับ ขอบคุณครับ
โดยคุณ : ครูเฉลิม วัชระ - [ 25 ส.ค. 2004 , 14:17:33 น.]

ตอบ
ผมได้อบรมกับอาจารย์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2547 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2547 ที่โรงแรมเวียงอินทร์-โรงเรียนสามัคคี เร็วๆมานี้เอง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมิเดี่ยในรูป web page เพราะได้อาจารย์ดี สอนเก่ง ความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับเยอะพอสมควรจากที่ไม่รู้เรื่อง NAMO เลย ก็สมารถผลิตสื่อนำไปสอนเด็กนักเรียนได้ โอกาสต่อไปถ้ามีการอบรมลักษณะนี้อีก ก็ขอสมัครไปอีกและครับ ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้แก่ครูบ้านนอกบ้านป่า อย่างผม ผมก็ขอนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเยาวชนของชาติต่อๆ ไป
โดยคุณ : ครูสมพงษ์ มหานิล - [ 26 ส.ค. 2004 , 22:48:09 น.]

ตอบ
เคยได้รับการอบรมกับครูพูลศักดิ์ที่โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี จ.ลำปาง
วันที่ 22-24เดือนมกราคม พ.ศ.2547 เรื่องเทคนิคการใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูลสำหรับการจักการเรียนการสอนและการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารและอื่นๆ
โดยคุณ : ครูชุลีพร ชาญณรงค์ - [ 28 ส.ค. 2004 , 15:01:35 น.]

ตอบ
ประชุมกันใหม่ๆ สดๆ วันที่ 26-28 ส.ค.47 ที่ ร.ร.เบญจะมะมหาราช อุบลฯ กำลังศึกษาและจัดทำ E-lerning
โดยคุณ : อุไร เลิศกิจพิทักษ์ - [ 29 ส.ค. 2004 , 01:14:53 น.]

ตอบ
ผมไม่เคยได้รับการอบรมจากอาจารย์โดยตรง แต่ อ.สมปอง เสมอใจ และคณะนำไปเผยแพร่ จุดประกายแก่คณะครูผู้สนใจและต้องการพัฒนาตนเอง
ทุกคนชื่นชมอาจารย์
และชื่นชมศิษย์ชองอาจารย์ด้วยครับ
โดยคุณ : บุญเลื่อน - [ 1 ก.ย. 2004 , 04:54:39 น.]

ตอบ
มีปันหาอะไรวะโอราฬ
โดยคุณ : pbรุ่นเก่า - [ 1 ก.ย. 2004 , 21:19:22 น.]

ตอบ
จรัญ งูนิ่ม
โรงเรียนบ้านแยง 213 หมู่ 11
ต.บ้านแยง อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก 65120
อบรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 กงค. 47 ครั้งที่ 2 14-15 ส.ค. 47
เนื้อหา การผลิตสื่อมัลติมิเดียในรูปแบบ Wab page
นำไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
โดยคุณ : ครูจรัญ งูนิ่ม - [ 3 ก.ย. 2004 , 12:47:47 น.]

ตอบ
เยี่ยมครับ แล้วจะมารายงานผล
โดยคุณ : ครูสงขลา - [ 12 ก.ย. 2004 , 16:37:28 น.]

ตอบ
ได้รับการอบรมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนกับ อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่ สสวท. เมื่อ พ.ศ. 2546 และร่วมเป็นวิทยากรของ สสวท.ร่วมกับท่านที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เมื่อ 26-28 ส.ค.47ยอมรับว่าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมีวิญญาณของความเป็น "ครู" โดยแท้จริงค่ะ ดีใจมากที่ได้รู้จักกับอาจารย์ค่ะ
โดยคุณ : อ.อโนชา สุรินโยธา - [ 12 ก.ย. 2004 , 16:52:51 น.]

ตอบ
เคยร่วมเข้ารับการอบรมProgam namo ที่โรงเรียนพุทธชินราชวิทยาคมจ.พิษณุโลก มีความประทับใจมาก ได้รับทั้งประสบการณ์และความรู้ ต้องขอกราบคอบพระคุณท่านอ.พูนศักดิ์ เป็นอย่างยิ่ง
โดยคุณ : นายสุรศักดิ์ อนุรักษ์ชนะชัย - [ 16 ก.ย. 2004 , 19:17:53 น.]


FastCounter by bCentral