www.thaigoodview.com

WEB BOARD


ใครเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล มาบ้าง ช่วยลงชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดให้หน่อยครับ
เนื่องจากผมกำลังรวบรวมรายชื่อครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ได้รับความรู้จากการที่ผมไปอบรม บรรยาย หรือวิธีใดก็แล้วแต่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการเรียนการสอน ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยครับ เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

1.  ผมจะไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที่จะให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าพวกเราก็รู้จักการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.  เมื่อท่านต้องการทราบว่าเคยอบรมที่ใดบ้างจะได้ไม่ต้องโทรศัพท์มาสอบถามผม เพียงแต่มาหาที่นี่ก็ได้แล้ว สะดวกดีครับ

ข้อมูลที่ต้องการ คือ
1. ชื่อ-นามสกุล
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่โดยละเอียด
3. วัน เดือน ปี ที่ไปอบรม เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้
4. เนื้อหาที่อบรมกัน
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง

ขอขอบคุณครับ

โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 10 มิ.ย. 2003 , 22:37:25 น. ]

หน้าปัจจุบัน

หน้าปัจจุบัน : หน้า 1 :  หน้าที่ 2 :  หน้าที่ 3


ตอบ
ผมเข้ารับการอบรม โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ได้เข้ารับการอบรมกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์
เรื่อง junjor portfolio วันที่ 13
สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการ และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ ขอบคุณมากครับ สุดยอด
โดยคุณ : นายปราโมท เรณุมาร - [ 13 ส.ค. 2005 , 10:08:09 น.]

ตอบ
1. อบมที่ โรงเรียนฤทธิยวณาลัยกรุงเทพฯเมื่อปี พ.ศ. 2546
2. อบรมที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2548
โดยคุณ : นายคำ ทองบือ - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:44:18 น.]

ตอบ
มาอบรมคอมพิวเตอร์ กับอาจารย์พูลศักดิ์
สักกทัตติยกุล ที่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ เมื่อ วันที่ 12-13 สิงหาคม 2548
โดยคุณ : พัชนี รัศมี - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:45:49 น.]

ตอบ
ประชุมครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนแกนนำของสสวท.ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลก (12 ส.ค.ถึง 14 ส.ค. 48)
โดยคุณ : นายชัยรัตน์ สายธนู - ICQ : ร.ร.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:47:00 น.]

ตอบ
ผมเข้ารับการอบรมที่โรงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
จากอาจารย์พูนศักดิ์ เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต วันที่ 14 สิงหาคม 2548 ได้รับความรู้ดีมาก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ถ้ามีการอบรมอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยากจะอบรมกับอาจารย์อีกทุกครั้งให้ความรู้เข้าใจดีมาก
โดยคุณ : นายจำเนียร เกตุชาญ - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:47:53 น.]

ตอบ
ประชุมครูผุ้สอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2548
ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
โดยคุณ : นายประจักษ์ เนินทราย - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:11 น.]

ตอบ
โรงเรียนวัดทศทิศ มาอบรมคอมพิวเตอร์ที่
โรงเรียนจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2548 กับอาจารย์ พูลศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โดยคุณ : ปัญญา แก้วมณี - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:23 น.]

ตอบ
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
อำเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ 32110
อบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11-14 สิงหาคม
2548
เรื่องการใช้ ict วิฃาวิทยาศาสตร์
"ได้รับความรู้มาก"
โดยคุณ : นายนรชัย ท่าดี - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:30 น.]

ตอบ
อบรมวันที่12-14 สิงหาคม 2548 เรื่อง ที่อบรมการใช้คอมพิวต์เบื้องต้น
สถานที่อบรม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก จากอาจารย์พูนศักดิ์ ได้รับความรู้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณมากท่านครับท่าน
โดยคุณ : นายสมัคร จันทร์แสนตอ - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:30 น.]

ตอบ
ได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากและจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับนักเรียนต่อไปเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตฯวิทย์และคอมฯได้เป็นอย่างดี
โดยคุณ : ปราณี คงสอน - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:33 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้รับความรู้มากจากอาจารย์ที่สอนขอบคุณมากคะ
โดยคุณ : นางสุทธิรักษ์ มัยยะ - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:48:36 น.]

ตอบ
ผมเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการเข้าอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น อาจารย์สอนสนุกมากเป็นการเองกับผู้เรียน ผมขอยกนิ้วให้ ว่าเยี่ยมมาก จริงๆ
โดยคุณ : นายบุญส่ง กะระวี - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:49:28 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์ ในวันที่14 สิงหาคม 2548 ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณในความกรุณาของท่าน ความรู้นี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
โดยคุณ : ศิริพร อ่อนนิ่ม - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:49:47 น.]

ตอบ
ได้อบรมคอมฯเบื้องต้นกับอาจรย์พูนสักดิ์สนุกมาก ได้รับความรู้ เรื่องการเข้าอินเตอร์เนต เจ๋ง ๆๆๆๆ จริงนะ
ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : ไมลา ศิริรัตน์ - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:49:48 น.]

ตอบ
อบรมกับอ.พูลศักดิ์ ณ.ร.รจุฬาภรณ์
14 ส.ค.2548
โดยคุณ : แสงจันทร์ สายสุวรรณ - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:50:55 น.]

ตอบ
โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าอบรบคอมฯกับ อฺ พูนศักดิ์ ในวันที่ 14 ส.ค. 2548
โดยคุณ : นางพินพร ถิตย์บุญครอง - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:05 น.]

ตอบ
บรมคอมฯ วันที่ 14 ส.ค. 48 กับอาจารย์พูนศักดิ์สนุกมาก
โดยคุณ : นายทนง โลหะจินดา - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:18 น.]

ตอบ
วันนี้ 14 สิงหาคม 2548 ได้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์กับอาจารย์พูนศักดิ์ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก อาจารย์ให้คำแนะนำดีมาก เสียงดัง ใจดี สนุกมาก ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดยคุณ : นางสุรีรัตน์ อาจนนท์ลา - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:24 น.]

ตอบ
อบรมอินเตอร์เน็ทเบื้องต้น จากอ.พูนศักดิ์ ในวันที่ 14 ส.ค. 2548 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก ได้รับความรู้มากและทำเป็นแล้ว ท่านเปิดโอกาสให้ครูที่เข้าอบรมซักถามได้ตลอด ขอขอบพระคุณมากค่ะ จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ถ้าอ.พูนศักดิ์ไปแถวบ้านเชียง ซึ่งเป็นชุมชนมรดกโลก อายุ 5,000 ปี จ. อุดรฯ ก็เชิญแวะที่บ้านนะคะ 06-8552268 บ้าน 042-208234
โดยคุณ : นางอรทัย ทองปาน - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:29 น.]

ตอบ
มาอบรมคคอมพิวเตอร์ กับอาจารย์พูนศักดิ์
สักกทัตติกุล เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2548
โดยคุณ : ปราณี คงฉิม - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:51:30 น.]

ตอบ
ได้รับการอบรมจากอาจารย์พูนศักดิ์ ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จากผม โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
โดยคุณ : นายสมบัติ ฉางกันทา - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:52:08 น.]

ตอบ
ตอบ
มาร่วมอบรมกับ สสวท. ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พษณุโลก ได้ความรัจาก อาจารย์พูนศักดื 14ส.ค.48 ขอบคุณมากคะ สุดยอดเลย จากครูอนุบาลชัยภูมิ
โดยคุณ : บูรณี เรืองปลอด (14 ส.ค. 48 - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:53:07 น.]

ตอบ
ได้มาอบรมการใช้คอมพิวเตอรืเบื้องต้น ที่จุฬาภรณ์ราชมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม พฺศ 2548 ขอให้มีความสุขความเจริญ สาธุ
โดยคุณ : นายนิกร ชื่นบาน - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:53:49 น.]

ตอบ
ดิฉันเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ. เมือง จ.พิษณุโลก
ได้เข้ารับการอบรมกับ อ.พูนศักดิ์ เมื่อวันที่ 14สิงหาคม 48 ดีมากค่ะ
โดยคุณ : นางทวีวัลย์ สุวชาติ - [ 14 ส.ค. 2005 , 08:54:25 น.]

ตอบ
อบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2548 อาจารย์ให้ความรู้ที่จริงใจกับทุกท่าน ขอชื่นชมด้วยใจจริง ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่จะขอคำปรึกษานะคะ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก
โดยคุณ : ภัณฑิลา เกษอุดมทรัพย์ - [ 18 ส.ค. 2005 , 07:29:02 น.]

ตอบ
ไม่เคย
โดยคุณ : www.Pangha.com - ICQ : 123 - [ 24 ส.ค. 2005 , 13:07:03 น.]

ตอบ
ใครที่มีแนวข้อสอบของ สสวท ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ เพราะต้องการเนื้อหาอย่างมาก เพื่อใช้ในการศึกษาน่ะค่ะ
โดยคุณ : nill - ICQ : อยากได้แนวข้อสอบของสสวท - [ 29 ส.ค. 2005 , 16:41:15 น.]

ตอบ
รับการอบรมวันที่ 3-4,17-18 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ อยากจะให้มีการอบรมเพิ่มเติมอีกค่ะ
โดยคุณ : สุกานดา พิมพะนิตย์ - [ 4 ก.ย. 2005 , 10:39:08 น.]

ตอบ
รับการอบรมวันที่ 3-4,17-18 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต อยากจะเข้าอบรมกับอาจารย์มานานแล้ว ไม่ผิดหวังเลยที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างสื่อเพื่อพัฒนาเยาวชนของเราต่อไป ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ
โดยคุณ : อัจฉรา แสงนุ่มพงษ์ - [ 4 ก.ย. 2005 , 10:55:35 น.]

ตอบ
สวัสดีครูพูนศักดิ์.....
เป็นศิษย์อาจารย์ตั้งแต่ปีประมาณ 2546แล้ว ที่โรงเรียนของอาจารย์ได้รับความรู้จากอาจารย์มาก มาได้รับการอบรมอีกครั้งวันที่
การอบรมวันที่ 3-4,17-18 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เยี่ยมมาก
ขอขอบคุณนะคะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง รวยๆๆๆๆ
โดยคุณ : เตือนใจ วสเกษม - [ 18 ก.ย. 2005 , 14:05:20 น.]

ตอบ
รับการอบรมวันที่ 3-4,17-18 กันยายน 2548 ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ อยากจะให้มีการอบรมเพิ่มเติมอีกค่ะ
โดยคุณ : อิศราณี เชนะโยธิน - [ 18 ก.ย. 2005 , 14:08:00 น.]

ตอบ
สมแล้วที่ได้รับสมยานามว่า "เจ้าพ่อนาโม" ดิฉันเข้าการอบรมเขียนเว็บเพจจากท่าน เมื่อวันที่ 3-4 และ 17-18 ก.ย. 2548 ได้รับความรู้มากมายมหาศาล ขอสัญญาค่ะว่าจะนำความรู้ที่ได้รับนี้ ไปขยายผลให้เพื่อนครูที่โรงเรียนวัดราชบพิธ ขอขอบพระคุณจากใจจริงมานะที่นี้ค่ะ
โดยคุณ : สิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา - [ 18 ก.ย. 2005 , 19:06:53 น.]

ตอบ
ที่ตั้งกระทู้นี้มาเพื่ออะไรเห็นชมกันจังเลยไม่รู้คนเดียวกันตอบหรือเปล่าหว่า
โดยคุณ : ขนม - ICQ : - - [ 15 ต.ค. 2005 , 05:26:56 น.]

ตอบ
เคยได้เรียนกับท่านอาจารย์ เมื่อปี 43 หลักสูตรคอมเบื้องต้นและอินเทอร์เน็ต ทำให้ได้สมองใบใหม่ที่จะกลับมาเป็นครูคอมพิวเตอร์จากที่เคยเป็นครูภาษาไทยและยังเป็นพื้นฐานความรู้ที่ต่อยอดเป็นครูคอมพิวเตอร์ได้จนถึงทุกวันนี้ ถ้าไม่ได้ท่านคงเดินหลงทางจนถึงทุกวันนี้ อยากได้อบรมอีกกับท่านก็ไม่ให้ไป ให้ไปแค่โรงเรียนละ1 คน อยากรู้ว่าเมื่อไหรจะมีการอบรมอีก
โดยคุณ : ครูคอมราชโอรส - [ 25 ต.ค. 2005 , 09:37:33 น.]

ตอบ
ทราบชื่ออาจารย์มานาน และอยากทราบว่าจะมีการอบรมการใช้โปรแกรมนาโม เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล ที่ไหนเมื่อไหร่ครับ ผมอยู้สุ1000 ครับ มีการอบรมเมื่อไหร่ส่งข่าวผ่านเมลหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดยคุณ : นศ.โท - [ 9 พ.ย. 2005 , 19:36:18 น.]

ตอบ
ประทับใจการอบรม ICT ของอาจารย์พูนศักดิ์ มากที่สุดค่ะ 18-20 พฤศจิกายน 2548 โรงเรียนบุญวาทย์ ลำปาง

ขอบคุณหลายๆ เน้อ
โดยคุณ : thuythuy - [ 20 พ.ย. 2005 , 09:02:25 น.]

ตอบ
อยากให้อาจารย์เปิดอบรมโปรแกรมนาโม
เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากครับ
โดยคุณ : ศรายุทธ มูลทิศ - [ 20 พ.ย. 2005 , 09:02:30 น.]

ตอบ
019925928 รร. แม่ทะพัฒนศึกษา อบรม ICT 18-20 พย 48 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ. ลำปาง
โดยคุณ : อารีรัตน์ ศรีเงิน - [ 20 พ.ย. 2005 , 09:04:43 น.]

ตอบ
ได้อบรมกับท่านอาจารย์ ได้รับความรู้มากและจะนำไปใช้ในการเรียนสอนให้มากที่สุด
ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 พ.ย. 2548
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โดยคุณ : นางเพ็ญศรี ธิมา - [ 20 พ.ย. 2005 , 09:05:10 น.]

ตอบ
อบรม ICT กับอ.พูนศักดิ์ วันที่ 18- 20 พ.ย.2548 สนุกมาก ไม่เบื่อเลย
โดยคุณ : ผู้เข้าอบรม - [ 20 พ.ย. 2005 , 09:05:40 น.]

ตอบ
อบรมการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 48 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
โดยคุณ : สุปราณี - [ 20 พ.ย. 2005 , 09:07:57 น.]

ตอบ
ข้าพเจ้าได้มาอบรมกับอาจารย์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ict เพิ่มเติมได้มาก มีประโยชน์ต่อตัวเองและโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
โดยคุณ : พนิดา ดวงทิพย์ - [ 20 พ.ย. 2005 , 09:11:04 น.]

ตอบ
ผมอบรมที่ลำปางโรงเรียนบุญวาทย์ ผมมาจากโงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โดยคุณ : ศราวุธ เขื่อนคำ - [ 2 ธ.ค. 2005 , 21:50:30 น.]

ตอบ
ผมอบรมที่ลำปางโรงเรียนบุญวาทย์ ผมมาจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ช่วงวันที่ 18-20 พ.ย.
โดยคุณ : ศราวุธ เขื่อนคำ - [ 2 ธ.ค. 2005 , 21:54:22 น.]

ตอบ
ขอลงซ้ำอีกรอบได้มั้ยครับ คิดถึงอาจารย์จังเลย

ตอบ
ผมเองคับจาน อิอิ
จักรพนธ์ จักรมานนท์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ศาลายา
4-8เมษา 47
DELPHI
เป็นนักเรียนคับ ก็ดี อาจารย์เป็นคนจัดแล้วมีวิทยากรมาสอน โปรเกรมตัวนี้ดูๆแล้วก็นับว่าเป้นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเขียนโปรเกรม
โดยคุณ : Northbridge - [ 5 มิ.ย. 2005 , 21:46:46 น.]
โดยคุณ : Northbridge - [ 28 ม.ค. 2006 , 20:32:35 น.]

ตอบ
อบรมด้วยหลายเรื่อง มีประโยชน์มากโดยเฉพาะการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันคอมพิวเตอร์
โดยคุณ : ครูโบราณ - [ 4 ก.พ. 2006 , 15:52:51 น.]

ตอบ
โชคดีได้อบรมกับครูพูนศักดิ์ เรื่องการสร้างสื่อในรูปเว็บเพจด้วยโปรแกรมnamo5.5 ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 ก.พ. 49 สนุกและได้รับความรู้มากมาย ปิดเทอมนี้จะนำไปสร้างสื่อไว้สอนภาคการศึกษา1/2549ด้วย ต้องขอพระคุณคุณครูอย่างยิ่งที่ตั้งใจสอนสั่งอย่างเต็มที่ และขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เมตตาให้คำแนะนำตลอดการอบรมมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
โดยคุณ : nuttanapan_k - [ 13 ก.พ. 2006 , 00:14:39 น.]

ตอบ
ขอบพระคุณด้วยความจริงใจและประทับใจอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียดไม่มีปิดบังเคล็ดลับใดๆ ให้กับครูบ้านนอกเมื่อ9-12 ก.พ.2549 ณ ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ สัญญาว่าจะนำเทคนิคต่างๆจากNamo มาปรับปรุงโฉมของเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของเรา ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะไม่เคยมีที่ปรึกษาใดมาก่อน จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บเพจให้ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ให้สมกับที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของคุณครูคนเก่ง...คุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล...สวัสดีค่ะ
โดยคุณ : ครูอรชร กลิ่นจันทร์ - [ 18 ก.พ. 2006 , 21:11:43 น.]

ตอบ
โรงเรียนอำนวยวิทย์ จันทบุรี
* * * * * * * * * * * * *
ที่อยู่ ๑๑/๑ ถนนชวนะอุทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทรศัพท์๐๓๙-๓๑๑๐๘๗ โทรสาร๐๓๙-๓๒๗๐๔๙
http://school.obec.go.th/amnuaywitschool
amnuaywitschool@hotmail.com
* * * * * * * * * * * * * * * *
วันที่อบรม 16-19 ก.พ. 2549 ณ โรงเรียนอนุบาล จันทบุรี
* * * * * * * * * * * * * * * *
อบรมเรื่อง "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้วย namo"
* * * * * * * * * * * * * * * *
นำมาพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และจัดทำเนื้อหาบทเรียนเพื่อสอนเด็กนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น..ขอบคุณมากครับ
* * * * * * * * * * * * * * * *
โดยคุณ : ภาคภูมิ ช้างใหญ่ - [ 20 ก.พ. 2006 , 08:25:29 น.]

ตอบ
ไม่มีอะไรครับ
โดยคุณ : ณัฐพล - ICQ : 123456 - [ 1 มี.ค. 2006 , 18:52:35 น.]

ตอบ
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยใครหน้าตาดีที่สุด....ช่วยบอกหน่อย......
โดยคุณ : เด็ก ๆ - [ 10 มี.ค. 2006 , 13:56:44 น.]

ตอบ
นู๋เองค่ะ'จานจามด้ายป่าว 555โคงจามม่ายด้ายล้าซิก็เพราะนู๋ม่ายเคยปายโอบโรมกาบ'จานงาย
โดยคุณ : ployyyyyyyyyyyy - [ 14 มี.ค. 2006 , 17:29:27 น.]

ตอบ
ขอขอบคุณ คุณครูพูนศักดิ์ มากๆๆๆ เลยค่ะ บรรยากาศการอบรมเมื่อ วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เป็นกันเอง ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ เป็นป้า เป็นลุงกันหมด แล้วถ้าใครมีเสียงโทรศัพท์ดัง แบบเชยๆ จะไม่ค่อยมีใครกล้ารับ เดี๋ยวโดนแซว ต้องแอบๆ การอบรมครั้งนี้ ไม่เครียด สบายๆรับรองได้ มีผลงานส่งกันทุกคน และจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
โดยคุณ : ครูกุ้ง บางพลี - [ 22 มี.ค. 2006 , 09:22:02 น.]

ตอบ
อบรมกับ คุณครูพูนศักดิ์ วันที่ 21-24 มีนาคม 2549 ได้รับความรู้ และเทคนิคการบรรยาย คิดว่าจะนำไปใช้สอนนักเรียนได้อีกเยอะมาก ค่ะ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดยคุณ : ครูแจ่มจันทร์ - [ 29 มี.ค. 2006 , 12:30:00 น.]

ตอบ
ได้อบรมกับครูพูนศักดิ์ เป้นครั้งที่ 2 เรื่องโปรแกรมNAMO สนุกและได้ความรู้มาก เมื่อวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2549 ที่ร.ร.เชียงม่วนวิทยาคม
โดยคุณ : ครูเมธาสิทธิ์ เร่งเร็ว - [ 11 เม.ย. 2006 , 08:47:43 น.]

ตอบ
เคยอบรมกับอาจารย์ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 9-11 ส.ค.2546 อาจารย์สอนได้เยี่ยมมากค่ะ
โดยคุณ : ณาตยา มโนทัศน์ - [ 26 เม.ย. 2006 , 09:22:02 น.]

ตอบ
เคยอบรมคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ (สสวท.จัดอบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ จ.พิษณุโลก) อาจารย์ได้แนะนำเว็บ thaigoodview.com อาจารย์ได้แนะนำการใช้ Port ในเว็บไปไว้ใช้งานด้วย ได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำกับนักเรียน ไว้ใช้ประโยชน์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
โดยคุณ : ครูอุไรวรรณ เพาะบุญ - [ 4 พ.ค. 2006 , 08:39:19 น.]

ตอบ
เคยอบรมPeer Coaching กับอาจารย์ (จัดอบรม ณ โรงแรมพัทยา บีซ รีสอร์ท จ.ชลบุรี)26-27เม.ย.49- อาจารย์ได้แนะนำเว็บ thaigoodview.com อาจารย์ได้แนะนำการใช้เว็บไปไว้ใช้งานด้วย ได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำกับคณะครูในโรงเรียนทุกท่านครับ ขอขอบคุณมากครับผม 01-052-8480
โดยคุณ : ครูชาลี พงษ์นุ่มกูล - [ 5 พ.ค. 2006 , 09:42:46 น.]

ตอบ
อบรม Peer Coaching ที่พัทยา โชคดีค่ะที่ได้รับการอบรมกับอาจารย์ รับรองว่าเปิดภาคเรียนนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนครู และจะแนะนำทางเลือกใหม่ thaigoodview.com ที่มีคุณค่าด้านการเรียนการสอนให้แก่เพื่อนครู และนักเรียนด้วยค่ะ
โดยคุณ : ครูราศรี มูลทา - [ 5 พ.ค. 2006 , 21:13:49 น.]

ตอบ
เคยอบรม Peer Caoching ที่โรงแรมพัทยาบีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี 26 - 27 เม.ย. 2549 ได้คุญให้เพื่อนครูฟังบ้างแล้ว แต่จะสมัครเข้าไปใช้กระด่านข่าว ที่ใช้เฉพาะกลุ่ม ต้องทำอย่างไรบ้าง ฟังไม่ทันครับ ที่จริงถ้าได้ลองทำในวันอบรมเลยก็จะดีมากครับ
โดยคุณ : ครูสามารถ หอประสิทธิ์กุล - [ 11 พ.ค. 2006 , 14:08:53 น.]

ตอบ
ผมเคยอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการเรียนการสอนทาง WEB SITE ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 27-28 พค.2548 ครูพูนศักดิ์ให้ความรู้ได้ยอดเยี่ยมที่สุด
โดยคุณ : ครูวีรจิตต์ เตียอรุณ - [ 19 พ.ค. 2006 , 20:51:33 น.]

ตอบ
ผม เป็นครูทำการสอนที่โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร พักบ้านเลขที่ 1259 เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร โทร 012620988 ได้เข้ารับการอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ 2 ครั้ง คือ 6-8 ส.ค.47 และ 3-5 ก.ย. 47 ที่โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลส และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Web page จากคนที่ไม่มีความรู้ ทำให้ผมได้นำเอาความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์ มาปรับปรุง และจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ประกอบการสอนได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับผม
โดยคุณ : ครูกิตติคุณ เทศประสิทธิ์ - [ 1 มิ.ย. 2006 , 21:05:27 น.]

ตอบ
ได้อบรม Peer Coaching สด ๆ ร้อน ๆ กับอาจารย์ (จัดอบรม ณ โรงเรียนขามแก่นนครจ.ขอนแก่น) 3-4 มิ.ย.49 - อาจารย์ได้แนะนำเว็บ thaigoodview.com อาจารย์ได้แนะนำการใช้เว็บไปไว้ใช้งานด้วย จะได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำกับคณะครูในโรงเรียนทุกท่านเพื่อสื่อถึงนักเรียนครับ ขอขอบคุณมากครับผม 0-9622-5446


โดยคุณ : ครูอรุณ สอนศีลพงศ์ - [ 4 มิ.ย. 2006 , 21:32:46 น.]

ตอบ
ได้อบรม Peer Coaching สด ๆ ร้อน ๆ กับอาจารย์ (จัดอบรม ณ โรงเรียนขามแก่นนครจ.ขอนแก่น) 3-4 มิ.ย.49 - อาจารย์ได้แนะนำเว็บ thaigoodview.com อาจารย์ได้แนะนำการใช้เว็บไปไว้ใช้งานด้วย จะได้นำความรู้ที่ได้ไปแนะนำกับคณะครูในโรงเรียนทุกท่านเพื่อสื่อถึงนักเรียนครับ ขอขอบคุณมากครับผม 0-9622-5446


โดยคุณ : ครูอรุณ สอนศีลพงศ์ - [ 4 มิ.ย. 2006 , 21:33:14 น.]

ตอบ
อบรมกับครูที่ขอนแก่นครับ โครงการ
Peer Coaching ดีมากครับ จากครูสวัสดิ์
Tel 0-4518-1291
โดยคุณ : Krusawasd.com - [ 5 มิ.ย. 2006 , 15:26:50 น.]

ตอบ
อบรมครั้งกระโน้น ปี 47 เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้ครูในโรงเรียนแกนนำ เพิ่งได้นำความรู้มาสอนเด็กในปี 49 ล้าสมัยหรือยังนะ
โดยคุณ : อาไว เมืองมูล - [ 6 มิ.ย. 2006 , 11:25:29 น.]

ตอบ
เปิด thaigoodview บ่อย ๆ มีประโยชน์มากมาย ไม่คิดว่าจะได้พบตัวจริง เป็นครูด้วยกันยิ่งเลื่อมใสศรัทธาชอบลักษณะการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แพรวพราวจัง หากมีโอกาสอยากอบรมด้วยอีกสักครั้ง โดยเฉพาะการทำเวบไซต์จากโปรแกรม NamoและDream Weaver เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ค่ะ จากครูขอนแก่น อบรม Peer Coaching 3-4 พค. 49 ค่ะ ประทับใจไม่ลืมเลือน แต่ถ้าจะนำไปช่วยเพื่อนครูต้องสร้างความมั่นใจให้มากกว่านี้ คิดว่าต้องเสียสละหลายๆอย่าง โดยเฉพาะงานเยอะอยู่แล้วแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง แต่ต้องการที่สุดก็กำลังใจค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดยคุณ : คร - [ 6 มิ.ย. 2006 , 14:50:36 น.]

ตอบ
เปิด thaigoodview บ่อย ๆ มีประโยชน์มากมาย ไม่คิดว่าจะได้พบตัวจริง เป็นครูด้วยกันยิ่งเลื่อมใสศรัทธาชอบลักษณะการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์แพรวพราวจัง หากมีโอกาสอยากอบรมด้วยอีกสักครั้ง โดยเฉพาะการทำเวบไซต์จากโปรแกรม NamoและDream Weaver เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ค่ะ จากครูขอนแก่น อบรม Peer Coaching 3-4 พค. 49 ค่ะ ประทับใจไม่ลืมเลือน แต่ถ้าจะนำไปช่วยเพื่อนครูต้องสร้างความมั่นใจให้มากกว่านี้ คิดว่าต้องเสียสละหลายๆอย่าง โดยเฉพาะงานเยอะอยู่แล้วแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง แต่ต้องการที่สุดก็กำลังใจค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดยคุณ : ครูขอนแก่น - ICQ : - - [ 6 มิ.ย. 2006 , 14:51:37 น.]

ตอบ
ร่วมอบรมรายการ Peer coaching Program ที่ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 3-4 มิถุนายน 2549 สนุกมาก แต่พอกลับถึงโรงเรียน "หงอย" อยากให้เปิดอบรมการเขียน เวบไซต์ จะด้วยโปรแกรมอะไรก็ยินดีเสมอ ต้องการตกแต่งเวบ ให้น่าอ่านครับ
ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : บุญนำ อรรคฮาต - [ 7 มิ.ย. 2006 , 05:51:02 น.]

ตอบ
อบรมกับครูพูนศักดิ์ ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ทุกงานที่มีการจัดให้ความรู้กับครูในโรงเรียน
โดยคุณ : กาญจนา นาชัยเริ่ม - [ 9 มิ.ย. 2006 , 12:54:49 น.]

ตอบ
อบรม Peer coaching ที่โรงแรม Pattaya Park Beach Resort ค่ะ กำลังจะดำเนินการขยายผล
โดยคุณ : ธิดารัตน์ โฉมนาค - [ 15 มิ.ย. 2006 , 13:56:58 น.]

ตอบ
1.นางบุษกร คุ้มอักษร
2.โรงเรียนบ้านวังโป่ง จ.อุตรดิตถ์
3.วันเดือนปีทีเข้าอบรม ปี 2547 ที่โรงเรียนพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
4.เนื้อหาที่อบรม โปรมแกรม Namo
โดยคุณ : บุษกร คุ้มอักษร - [ 19 มิ.ย. 2006 , 11:12:41 น.]

ตอบ
อบรม Peer Coaching Mini Program
วันที่ 26-27 เมษายน 2549
โรงแรมพัทยา ปาร์คบีซ พัทยา จ.ชลบุรี
โดยคุณ : ครูจรูญ ดวงจรัส - [ 20 มิ.ย. 2006 , 17:42:04 น.]

ตอบ
อบรม Peer Coaching Mini Program ที่ขอนแก่น ปี49
โดยคุณ : สมศักดิ์ - [ 26 มิ.ย. 2006 , 21:53:19 น.]

ตอบ
ได้อบรม เกี่ยวกับ ict กับอาจารย์ท่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ทำให้ได้รับความร้เกี่ยวกับเรื่อง ict มากขึ้น มีประโยชน์กับนักเรียนมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดยคุณ : ครูสายฝน กองแก้ว เชียงม่วน - [ 8 ก.ค. 2006 , 18:06:18 น.]

ตอบ
ได้อบรม เกี่ยวกับ ict กับอาจารย์ท่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ทำให้ได้รับความร้เกี่ยวกับเรื่อง ict มากขึ้น มีประโยชน์กับนักเรียนมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดยคุณ : ครูสายฝน กองแก้ว เชียงม่วน - [ 8 ก.ค. 2006 , 18:11:06 น.]

ตอบ
ได้อบรม เกี่ยวกับ ict กับอาจารย์ท่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ทำให้ได้รับความร้เกี่ยวกับเรื่อง ict มากขึ้น มีประโยชน์กับนักเรียนมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดยคุณ : ครูสายฝน กองแก้ว เชียงม่วน - [ 8 ก.ค. 2006 , 18:12:02 น.]

ตอบ
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
อำเภอ ท่าม่วง
จังหวัด กาญจนบุรี
โดยคุณ : จิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ - ICQ : อบรมการจัดข้อสอบ - [ 9 ก.ค. 2006 , 18:49:45 น.]

ตอบ
โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (เมื่อก่อนตอนที่อบรมอยู่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน)
เคยอบรมกับอ.พูนศักดิ์ ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2548
เนื้อหาที่อบรม เรื่อง การทำ Portfolio ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งของครูและนักเรียน
โดยคุณ : ครูพิมลพรรณ เทพจร - [ 13 ก.ค. 2006 , 08:19:04 น.]

ตอบ
เคยอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล การประชุมวิชาการ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ วันที่ 28 -30ก.ค.2549 ณ โรงเรียนสงวนหญิง
โดยคุณ : สมพร ศิรเมือง - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:27:42 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ( สสวท.)
โดยคุณ : ครูอ๊อดสวอน ริ้วทอง - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:29:37 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ( สสวท.)
โดยคุณ : ครูอ๊อดสวอน ริ้วทอง - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:30:05 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการปฏิรูปการเรียนรู้" (สสวท)
โดยคุณ : ครูอารีรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:44:09 น.]

ตอบ
เข้ารับการอบรมจัดโดยสสวท.ที่โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่28-30 ก.ค.49 ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พร้อมกับนายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม ค่ะ
โดยคุณ : นางเสาวณียื สมบูรณ์ศิโรรัตน์ - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:44:38 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ( สสวท.)
โดยคุณ : ครูอารีรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:48:27 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ( สสวท.)
โดยคุณ : ครูเทอดศักดิ์ อำนวยทรัพยื - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:58:37 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ( สสวท.)
โดยคุณ : ครูเทอดศักดิ์ อำนวยทรัพยื - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:59:02 น.]

ตอบ
เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ที่โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549
โดยคุณ : คุณครูกรชนก จินดาอินทร์ - [ 29 ก.ค. 2006 , 07:59:14 น.]

ตอบ
ผมได้มาอบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฏาคม 2549 กับครู พูนศักดิ์ครับ เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" (สสวท)
โดยคุณ : นายสมพงษ์ พรมทองดี - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:00:33 น.]

ตอบ
อบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2549
โดยคุณ : จันทร์ศิริ ชูวา - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:01:11 น.]

ตอบ
ผมได้มาอบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฏาคม 2549 กับครู พูนศักดิ์ครับ เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" (สสวท)
โดยคุณ : นายสมพงษ์ พรมทองดี - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:02:03 น.]

ตอบ
เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
โดยคุณ : ครูอัญชลี เจริญฉิม - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:03:25 น.]

ตอบ
อบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2549
โดยคุณ : นายวสันต์ แคดี - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:03:57 น.]

ตอบ
ได้มาอบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฏาคม 2549 กับครู พูนศักดิ์ครับ เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" (สสวท)
โดยคุณ : ครูเทอดศักดิ์ อำนวยทรัพยื - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:04:05 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ( สสวท.) ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยคุณ : ครูณรงค์เลิศ โภควัตร - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:04:10 น.]

ตอบ
อบรมวิชาการของ สสวท.ที่ ร.ร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 28-30 ก.ค. 2549
โดยคุณ : อุดม ลำเทียน - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:07:13 น.]

ตอบ
อบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรีวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2549
โดยคุณ : ประเยื้อน สุนา - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:07:38 น.]

ตอบ
ได้มาอบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฏาคม 2549 กับครู พูนศักดิ์ครับ เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" (สสวท)
โดยคุณ : ครูประสาน สารศรี - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:07:44 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 28-30 กรกฎาคม 2549 เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ "เรื่องการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ( สสวท.) ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยคุณ : ครูณรงค์เลิศ โภควัตร - [ 29 ก.ค. 2006 , 08:09:52 น.]

ตอบ
การประชุมวิชาการเรื่อง"การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้
โดยคุณ : พรทิพย์ เจริญผล - [ 29 ก.ค. 2006 , 11:47:26 น.]

ตอบ
การประชุมวิชาการเรื่อง"การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2549
โดยคุณ : พรทิพย์ เจริญผล - [ 29 ก.ค. 2006 , 11:51:41 น.]

ตอบ
ดิฉันเข้ากับอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 -30กรกฎาคม 2549 ทำให้ได้รับความรู้ดีมากค่ะ ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วย
โดยคุณ : ครูสมบัติ เผ่าพงค์ - [ 29 ก.ค. 2006 , 12:04:02 น.]

ตอบ
ดิฉันเข้ากับอบรมกับอาจารย์ที่โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 -30กรกฎาคม 2549 ทำให้ได้รับความรู้ดีมากค่ะ ขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วย
โดยคุณ : ครูสมบัติ เผ่าพงค์ - [ 29 ก.ค. 2006 , 12:06:38 น.]

ตอบ
ดิฉันเข้าอบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2549 ขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
โดยคุณ : สมบัติ เผ่าพงค์คล้าย - [ 29 ก.ค. 2006 , 12:09:18 น.]

ตอบ
เป็นการอบรมที่สนุก + ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยค่ะ อบรมที่โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 28 - 30 ก.ค.2549 ค่ะ
คุณครูพูนศักดิ์จริงใจมากค่ะ จริงใจจริงๆ
โดยคุณ : ยุรนันท์ พลายละหาร - [ 29 ก.ค. 2006 , 12:16:47 น.]

ตอบ
การประชุมวิชาการเรื่อง"การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2549
คุณครูพูลศักดิ์มีความตั้งใจ จริงใจที่จะให้ความรู้ สนุก ที่สำคัญไม่เครียดครับ ขอบคุณมาก
โดยคุณ : กฤตพรต ตรีนิตย์ - [ 30 ก.ค. 2006 , 09:24:24 น.]

ตอบ
วันนี้เป็นวันที่สามแล้ว สำหรับการประชุมวิชาการ เรื่อง"การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้" ที่โรงเรียนสงวนหญิง ขอขอบพระคุณครูพูนศักดิ์ และคณะ ที่ได้ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นกันเอง สนุกดีค่ะ และประทับใจมากๆ
โดยคุณ : ภาณุมาศ ตรีนิตย์ - [ 30 ก.ค. 2006 , 09:33:01 น.]

ตอบ
เคยอบรมกับอาจารย์ที่ร้านเป็ดพะโล้ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื้อหาที่อบรมเรื่องการทำเว็ปไซด์
โดยคุณ : นางสุวรรณ์ ดวงแจ่มใส - [ 31 ก.ค. 2006 , 21:38:51 น.]

ตอบ
มีโอกาสอบรมกับครูพูนศักดิ์ เดือน มีนาคม
2549 ที่ ร.ร.เชียงม่วนวิทยาคม ที่เราอบรมกันทั้งโรงเรียน โรงเรียนเราช่วยกันทำทั้งโรงเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันทำบทเรียนON WEB เราทำได้ดีมาก นักเรียนสนใจบทเรียน พัฒนาผู้เรียนด้านการรักการอ่าน เรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเป็นสื่อที่จูงใจนักเรียนให้เรียนได้ดี ขอบคุณครูพูนศักดิ์มากที่ตั้งใจทำเพื่อเด็กไทยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ครูทำงานให้สำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้ มีผู้เข้าชมมากที่สุดตลอดกาลค่ะ
โดยคุณ : ครูกัญญา วงศ์ใหญ่ - [ 4 ส.ค. 2006 , 10:51:34 น.]

ตอบ
เรียน อ.พูนศักดิ์ ทีเคารพ
ดิฉันเป็นครูคนหนึ่งของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมที่ได้รับความรู้จาก อ.พูนศักดิ์ ในการอบรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปเว็บเพ็จ
ดิฉันได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์อย่างเต็มที่ สามารถสร้างบทเรียนให้กับนักเรียนได้ และนักเรียนก็ให้ความสนใจ ตอนนี้พวกเราทั้งโรงเรียนสามารถทำบทเรียนจนกลายเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน ซึ่งพวกเราทุกคนภูมิใจมาก และจะตั้งใจพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ถ้าอาจารย์ว่างลองเปิดชมเว็บของโรงเรียนเราบ้าง ถ้ามีเวลา และช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป
ว่าง ๆ เรียนเชิญอาจารย์มาเที่ยวเชียงม่วนอีกนะคะ
โดยคุณ : ครูกัญญาณี ชวาเขียว - [ 4 ส.ค. 2006 , 17:11:04 น.]

ตอบ
1.ครูสุปราณี จินตวร
2.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3เคยอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.อบรมที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ขอบคุณมากๆ อยากอบรมอีกค่ะ
โดยคุณ : ครูสุปราณี จินตวร - [ 7 ส.ค. 2006 , 16:55:40 น.]

ตอบ
ชมเว๊ปไซด์อาจารย์เป็นประจำได้ความรุ้มากมายทันสมัยดีคะ
โดยคุณ : ครูปุ่ย - [ 26 ส.ค. 2006 , 21:36:16 น.]

ตอบ
ครูสิทธิชัย ไตรโยธีสอนที่โรงเรียนบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ได้เข้ารับการอบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ 2 ครั้ง คือ 6-8 ส.ค.47 และ 3-5 ก.ย. 47 ที่โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลส และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เกี่ยวกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ Web page ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์มากที่ได้ให้ความรู้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
โดยคุณ : ครูสิทธิชัย ไตรโยธี - [ 28 ส.ค. 2006 , 12:37:46 น.]

ตอบ
ครูตรัสสา สุขแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เข้ารับการอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 17-19 กันยายน 2549 ณ ห้องรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 ขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์ ที่เสียสละมาถึงยะลาเพื่อให้ความรู้แก่คณะครูบ้านนอก
โดยคุณ : ครูตรัสสา สุขแก้ว - ICQ : - - [ 19 ก.ย. 2006 , 08:58:13 น.]

ตอบ
ครูตรัสสา สุขแก้ว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เข้ารับการอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 17-19 กันยายน 2549 ณ ห้องรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 ขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์ ที่เสียสละมาถึงยะลาเพื่อให้ความรู้แก่คณะครูบ้านนอก
โดยคุณ : ครูตรัสสา สุขแก้ว - ICQ : - - [ 19 ก.ย. 2006 , 09:00:40 น.]

ตอบ
สวัสดีค่ะ อาจารย์พูนศักดิ์
ดิฉันรับราชการที่โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร เข้ารับการอบรมกับอาจารย์ 2 ครั้ง คือ วันที่ 6-8 ส.ค.47 และวันที่ 3-5 ก.ย.47 ที่โรงแรมสกลแกรนด์และที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อบรมเกี่ยวกับโปรแกรม Namo เพื่อผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูป Webpage ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมากมาย ขอขอบพระคุณอาจารย์และขอส่งกำลังใจให้อาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมต่อไปนะคะ
โดยคุณ : ครูวนิดา ศิริขันธ์ - [ 19 ก.ย. 2006 , 20:38:08 น.]

ตอบ
ครูสุรีย์พร ศูนย์คล้าย ร.ร.วัดพนาสณฑ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เข้ารับการอบรม Peer Coaching ที่ศูนย์ยะลา เมื่อ 17 -19 กันยายน 2549 จะนำความรู้ที่ได้รับ ไป coach เพื่อนครูให้ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ให้เด็กมีแหล่งความรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
การอบรมสนุกมาก...ขอบอก
โดยคุณ : สุรีย์พร ศูนย์คล้าย - [ 19 ก.ย. 2006 , 22:47:23 น.]

ตอบ
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านเนินตาล ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด สพท.ตราด
อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย. 2549 ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : ณัฏฐณิชา หนูนิล - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:56:01 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ict เพื่อการเรียนการสอน 27-29 กันยายน 2549
ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : นายศราวุธ คามวัลย์ - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:56:10 น.]

ตอบ
อบรมการประยุกต์ใช้ ICT เพ่อการเรียนการสอนกับอาจารย์พูนศักดิ์ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2549 การอบรมสนุกมากเลยค่ะ
โดยคุณ : อนงค์คาร ทวาเรศ - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:56:44 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ICTเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27 - 29 กันยายน 2549
ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : นายบุญส่ง รูปสม - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:56:59 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน" ณ
โรงเรียนบ้านประตง จันทบุรี เขต 2
โดยคุณ : นางสาววราภรณ์ อุทิศ - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:57:04 น.]

ตอบ
อบรมการประยุกต์ใช้ictพื่อการเรียนการสอน สถานที่อบรม ร.ร.บ้านประตง วันที่ 27-29 ก.ย. 49
โดยคุณ : ณัฐนันท์ สินธุนาวา - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:57:05 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ICTเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27 - 29 กันยายน 2549
ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : นายบุญส่ง รูปสม - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:57:31 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ ict เพื่อการเรียนการสอน
โดยคุณ : นางสมฤดี วงษ์อยู่ - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:57:55 น.]

ตอบ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ 3 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2549 ที่โรงเรียนบ้านปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี สพท.จบ.2
โดยคุณ : นาฏยา อินทร์เอี่ยม - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:58:28 น.]

ตอบ
หลักสูตร ict 27-29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ผมมาจาก โรงเรียนบ้านทัพเซียม อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว สพท.สก.2
โดยคุณ : นายศราวุธ คามวัลย์ - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:58:30 น.]

ตอบ
ครูเรือนใจ อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร กิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เข้ารับการอบรม การใช้ CAI ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านปะตง จังหวัดจันทบุรี
โดยคุณ : peer493903 - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:58:53 น.]

ตอบ
1. ธวัชชัย ยวดยิ่ง
2. โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู
กิ่งอำเภอ เขาคิชฌกูฎ
3. 27-29 ก.ย. 2549
4. การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
5. (เอาไปทำอะไร) เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสื่อ online ของตนเองครับ
โดยคุณ : ผู้เข้ารับการอบรม - ICQ : ไม่รู้ - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:58:59 น.]

ตอบ
ไม่เคยเลยคะ มาครั้งนี้ครั้งแรก

เริ่มแรกก็ไปด้วยดีแล้ว
โดยคุณ : ครูยพดี แก้วทรัพย์ - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:11 น.]

ตอบ
อบรมรุ่นที่ 3 PeerCoaching
ศูนย์จันทบุรี สพท.สระแก้ว เขต 2
วันที่ 27 กันยายน 2549
ร.ร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพท.สระแก้ว เขต 2
โดยคุณ : ครูอุทัยวรรณ์ ภูติโส - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:12 น.]

ตอบ
อบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์เรื่อง การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน...ค่ะ
โดยคุณ : สิริวิภาพร สระศรี - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:13 น.]

ตอบ
ชมเว๊ปไซด์อาจารย์เป็นประจำได้ความรุ้มากมายทันสมัยดีคะ
โดยคุณ : ครูอุทัยวรรณ - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:21 น.]

ตอบ
วิทยากร อบรม ตื่นเต้นดีค่ะ หลับไม่ได้เลย
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โดยคุณ : นางสาวพรนวพัส พินิจสิงหปรีชา - ICQ : - - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:41 น.]

ตอบ
27 -29 ก.ย.49 อบรม ICT ร.ร.บ้านประตง
จ. จันทบุรี
โดยคุณ : นางสุทธินันท์ ศรีนนท์แก้ว - [ 27 ก.ย. 2006 , 10:59:43 น.]

ตอบ
โรงเรียนบ้านทดน้อย ต.ผักขะ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อบรมหลักสูตร"การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน" ศูนย์จันทบุรี เขต 2 สถานที่อบรม โรงเรียนบ้านประตง
วันที่ 27-29 ก.ย. 49
โดยคุณ : โศรดา บุตรดา - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:28:20 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ICTเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27-29 กันยายน 2549 ณ โรงเรียนบ้านปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : มาลี สินธุนาวา - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:28:26 น.]

ตอบ
ไม่เคยได้รับการอบรมเลย
ครั้งแรกในชีวิตที่ได้พบ
โดยคุณ : ครูยพดี แก้วทรัพย์ - ICQ : - - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:28:43 น.]

ตอบ
ครูพรนวพัส พินิจสิงหปรชา
อบรมหลังสูตร 3 การประยุกต์ใช้ ICT 27-29 กันยายน 2549 มาจากสพท.สก.1
โดยคุณ : ครูพรนวพัส พินิจสิงหปรีชา - ICQ : - - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:29:20 น.]

ตอบ
ได้เข้ารับการอบรมกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์ที่จันทบุรี เรื่องหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยคุณ : ครุสายสุดา - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:29:41 น.]

ตอบ
ได้เข้ารับการอบรมการใช้ Ict กับครูพูนศักดิ์
โดยคุณ : ครูประทุม พึ่งผล - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:30:44 น.]

ตอบ
ครูอุษณีย์ สุมาลัย โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา หลักสูตรที่ 3 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2549 ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : อุษณีย์ สุมาลัย - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:30:53 น.]

ตอบ
ครูอุษณีย์ สุมาลัย โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา หลักสูตรที่ 3 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2549 ณ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : อุษณีย์ สุมาลัย - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:31:06 น.]

ตอบ
มาอบรมหลักสูตรการประยุกต์ICTเพื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านประตง(อนุบาลสอยดาว)อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โดยคุณ : พรเพ็ญ ถังไชย - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:31:17 น.]

ตอบ
อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน "
วันที่ 27 - 29 กันยายน 2549 โดยอ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ขอขอบพระคุณมาก
โดยคุณ : นิมิตร์ จันทสุทธิกุล - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:31:29 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ict เพื่อการเรียนการสอน 27-29 กันยายน 2549
ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : นายศราวุธ คามวัลย์ - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:33:33 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ict เพื่อการเรียนการสอน 27-29 กันยายน 2549
ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : นายศราวุธ คามวัลย์ - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:33:42 น.]

ตอบ
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ต.วังทอง กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ICTเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 27-29 กันยายน 2549 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โรงเรียนประตง
โดยคุณ : นางสาวนพวรรณ พากเพียร - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:33:52 น.]

ตอบ
อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ ict เพื่อการเรียนการสอน 27-29 กันยายน 2549
ณ โรงเรียนบ้านประตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
โดยคุณ : นายศราวุธ คามวัลย์ - [ 27 ก.ย. 2006 , 11:33:55 น.]

ตอบ
โรงเรียนบ้านทดน้อย ต.ผักขะ
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อบรมหลักสูตร"การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน" ศูนย์จันทบุรี เขต 2 สถานที่อบรม โรงเรียนบ้านประตง
วันที่ 27-29 ก.ย. 49
โดยคุณ : โศรดา บุตรดา - [ 27 ก.ย. 2006 , 12:03:55 น.]

ตอบ
อบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ที่ศูนย์ยะลา วันที่ 18-19กันยายน 2549 สนุกมาก ได้ความรู้มากมาย ภูมิใจมากที่ได้วิทยากรที่เก่งและใจดีพร้อมที่จะให้ทุกอย่าง
โดยคุณ : ประคอง ไชยอัษฎาพร - [ 28 ก.ย. 2006 , 05:36:08 น.]

ตอบ
นางสาวกฤชภอร ฉิมพลี อบรมที่โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง ประมาณ9-12 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมนาโม สนุกมากและได้รับความรู้มากมายต้องขออนุญาต นำมาขยายผลให้คณะครูในโรงเรียนได้สร้างสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยคะ ขอบคุณมากคะ
โดยคุณ : นางสาวกฤชภอร ฉิมพลี - [ 11 ต.ค. 2006 , 21:10:24 น.]

ตอบ
อบรม Peer Coaching ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2549 อาจารย์ให้คำแนะนำได้เทคนิควิธีการสอนเป็นอย่างดีได้ดีมากครับ ทั้งยังแนะนำเว็บ thaigoodview.com ให้ด้วย อยากให้อาจารย์อบรมโปรแกรม NaMo ทางบทเรียน Online ขอบพระคุณเป็นอย่างย่งครับ...
โดยคุณ : เวียงชัย อติรัตนวงษ์ - [ 15 ต.ค. 2006 , 00:39:06 น.]

ตอบ
การประชุมวิชาการเรื่อง"การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสงวนหญิง วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2549
คุณครูพูลศักดิ์มีความตั้งใจ จริงใจที่จะให้ความรู้ สนุกมาก ที่สำคัญไม่เครียดครับ ขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : สุกิจ โลหิตหาญ - [ 20 ต.ค. 2006 , 14:58:03 น.]

ตอบ
ได้เข้าอบมกับอาจารย์ เมื่อวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2549 ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วค่ะ อยากให้อาจารย์มาอบรมให้ใหม่ ที่อบรมไปจำได้ครึ่งเดียวเอง
โดยคุณ : อารีวรรณ ศิลปศร - [ 21 ต.ค. 2006 , 15:56:46 น.]

ตอบ
ผมได้รับการอบรมโปรแกรมการเขียนWEb Site กับอาจารย์ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2549 ที่โรงเรียนอรัญประเทศ เข้าใจดีครับ ไม่มีโอกาสพูดคุย หรือกล่าวขอบคุณอาจารย์เลย เพราะอาจารย์ทุ่มเทกับการให้ความรู้กับทุกคน จึงไม่มีเวลาพิเศษกับทุกคน ดีครับ ดีมากๆ ขอถือโอกาสขอบคุณตอนนี้เลย ขอบคุณครับ
โดยคุณ : ครูจำเนียร พวงแก้ว - [ 22 ต.ค. 2006 , 09:14:49 น.]

ตอบ
อบรมการผลิตสื่อผ่านict ด้วย namo web editer ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2549 ครับ
โดยคุณ : ครูสมจิตร มาศงูเหลือม - [ 27 ต.ค. 2006 , 12:02:05 น.]

ตอบ
อบรมการผลิตสื่อผ่านict ด้วย namo web editer ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2549 ครับ
โดยคุณ : ครูสมจิตร มาศงูเหลือม - [ 27 ต.ค. 2006 , 12:02:26 น.]

ตอบ
อบรมเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม namo web editor 5.5
วันที่ 17-20 ต.ค. 49 ร.ร.อรัญประเทศ
โดยคุณ : ครูประจงรัตน์ เพิ่มทอง - [ 2 พ.ย. 2006 , 00:06:32 น.]

ตอบ
อบรมเรื่อง peer Coaching Program
วันที่ 30 พ.ย - 2 ธ.ค 2549 ณ รร.หอวังนนทบุรี
โดยคุณ : chanapa - [ 30 พ.ย. 2006 , 12:38:31 น.]

ตอบ
peer coaching ที่หอวังนนท์ วันที่ 30 พ.ย.-2ธ.ค.2549ได้รับควมรู้มาก
โดยคุณ : lawan - [ 30 พ.ย. 2006 , 13:41:19 น.]

ตอบ
อบรมโปรแกรม peer coaching วันที่ 30 พ.ย-2 ธ.ค 49และมีความประสงค์จะให้คุณครูพูนศักดิ์ ไปอบรมให้ครูโรงเรียนไทรน้อย หัวข้อ การจัดทำ web site
โดยคุณ : ครูณัฐยา - [ 30 พ.ย. 2006 , 13:46:07 น.]

ตอบ
ผมได้รับการอบรมโปรแกรมการเขียนWEb Site กับอาจารย์ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
โดยคุณ : ครูเชียร ทองสมนึก - [ 17 ม.ค. 2007 , 12:25:56 น.]

ตอบ
อบรมเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม namo web editor 5.5
วันที่ 17-20 ต.ค. 49 ร.ร.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์ ที่ได้มอบความรู้เกี่ยวกับการเขียน web site ให้กับตัวผมเองซึ่งไดนำไปใช้ในการสร้าง เว็บไซต์ของโรงเรียน ขอคุณครับ
โดยคุณ : ครูธเนศ หอมทวน - ICQ : เรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส - [ 21 ม.ค. 2007 , 21:22:32 น.]

ตอบ
อยากอบรมบ้างไม่ทราบว่าถ้าจะขออาจารย์มาเป็นวิทยากรจะต้องทำอย่างไรบ้างเพราะเป็นโรงเรียนเอกชนและกำลังอยากจะทำE-learningของโรงเรียน
โดยคุณ : ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ - [ 2 ก.พ. 2007 , 10:57:39 น.]

ตอบ
ได้อบรมที่โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
โดยคุณ : คณะครูและนักเรียนสุวรรณสุทธารา - [ 14 ก.พ. 2007 , 14:18:23 น.]

ตอบ
ได้เข้าฟังสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ราพระยาได้ข้อคิดที่ดีมากครับขอบคุณรับ
โดยคุณ : วุฒิพงษ์ รัตนจุล - [ 15 ก.พ. 2007 , 11:42:46 น.]

ตอบ
ได้เข้าฟังสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ราพระยาได้ข้อคิดที่ดีมากครับขอบคุณรับ
โดยคุณ : วุฒิพงษ์ รัตนจุล - [ 15 ก.พ. 2007 , 11:43:19 น.]

ตอบ
อบรมการผลิตสื่อผ่านict ด้วย namo web editer ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2549 คะ
ที่อยู่ โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ หมู่ 2 ต. ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โดยคุณ : ครูอรทัย สุดบับ - [ 15 ก.พ. 2007 , 15:27:36 น.]

ตอบ
อบรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยคุณ : นายอัฐพล ระดาพัฒน์ - [ 15 ก.พ. 2007 , 23:00:03 น.]

ตอบ
อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ข้อคิดดีมากคะ
โดยคุณ : สยามล พรมลี - [ 17 ก.พ. 2007 , 13:42:27 น.]

ตอบ
การจัดทำPORTFLOของครูและนักเรียนที่จังหวัดพิษณุโลก 2548
โดยคุณ : จุไรรัตน์ ธูปบูชา - [ 17 ก.พ. 2007 , 20:55:32 น.]

ตอบ
เคยอบรมกับอาจารย์ท่พิษณุโลกได้ข้อมูลและวิธีการการจัดทำ Port Forio สำหรับครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดยคุณ : จุไรรัตน์ ธูปบูชา - [ 17 ก.พ. 2007 , 20:59:23 น.]

ตอบ
เคยอบรมกับอาจารย์ท่พิษณุโลกได้ข้อมูลและวิธีการการจัดทำ Port Forio สำหรับครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดยคุณ : จุไรรัตน์ ธูปบูชา - [ 17 ก.พ. 2007 , 20:59:45 น.]

ตอบ
อบรมเมื่อวันที่ 17 - 20 ต.ค. 2549 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เรื่อง NAMO
โดยคุณ : เอมอร ดวงจันทร์โชติ - [ 19 ก.พ. 2007 , 21:12:43 น.]

ตอบ
เคยเรียนกับครูตอนมัธยมค่ะ ปัจจุบันที่ใช้comp.เป็นก็เพราะครูพูนศักดิ์ ขอบคุณนะคะ แต่ก็คืนครูไปเยอะแล้วค่ะขอไปเรียนใหม่ได้ไหมคะ
โดยคุณ : จรัสลักษณ์ สุขอวยชัย - [ 22 ก.พ. 2007 , 13:10:25 น.]

ตอบ
ผมได้รับการอบรมโปรแกรมการเขียนWEb Site กับอาจารย์ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
อบรมวิทยากรแกนนำของสสวท.
โดยคุณ : ไตรรงค์ โต้ตอบ - [ 3 มี.ค. 2007 , 19:41:24 น.]

ตอบ
ผมได้เข้าประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ครูในโรงเรียนแกนนำ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สสวท. ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค. 48
ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ ประทับใจอาจารย์พูนศักดิ์มากครับ
โดยคุณ : อรุณ ศรีรัตน์ - [ 29 เม.ย. 2007 , 19:26:01 น.]

ตอบ
เข้าอบรม think.com ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 23-24 เม.ย.50
โดยคุณ : วราภรณ์ เฉิดดิลก - [ 1 พ.ค. 2007 , 09:51:21 น.]

ตอบ
รุ่น Peer Coaching โครงการ Intel Teach To The Future ที่ พัทยา บีช รีสอร์ท 26 - 27 เม.ย. 49 หลังจากอบรม ได้พยามศึกษาข้อมูลหลายอย่างที่เกี่ยวกับ ระบบ ICT ค่ะ กำลังปรับปรุง e-book สาระสังคมฯ และประสงค์เผยแพร่งานและให้ความรู้กับนักเรียน รวมไปถึงแบบทดสอบและต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ท่านอื่น ๆ ด้วย ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสาระสังคมฯ ช่วงชั้นที่ 3,4
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตขอนแก่น เขต 2
โดยคุณ : อารีรัตน์ จารุทวัย - [ 3 พ.ค. 2007 , 03:40:59 น.]

ตอบ
วาสนา ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรมการผลิตสื่อิเล็กทรอนิกส์ นาโม รร.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 17-20 ตุลาคม 2549
โดยคุณ : วาสนา ศรืวงษ์ - [ 4 พ.ค. 2007 , 19:16:22 น.]

ตอบ
อบรม เรื่อง partners in learning "การสร้างสื่อการสอน" ที่โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อ ประมาณ ธันวาคม 2549
โดยคุณ : visit konram - ICQ : pot.3100905156998 - [ 8 พ.ค. 2007 , 20:54:29 น.]

ตอบ
จิรกานต์ แร่กาสินธุ์ โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างเว็บเพจเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550
โดยคุณ : จิรกานต์ แร่กาสินธุ์ - [ 12 พ.ค. 2007 , 09:19:54 น.]

ตอบ
จิรกานต์ แร่กาสินธุ์ โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างเว็บเพจเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550
โดยคุณ : จิรกานต์ แร่กาสินธุ์ - [ 12 พ.ค. 2007 , 09:20:37 น.]

ตอบ
พนิดา เทพรักษา โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)

โดยคุณ : พนิดา เทพรักษา - [ 12 พ.ค. 2007 , 13:08:34 น.]

ตอบ
ผกากรอง พุฒหอม โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)


โดยคุณ : ผกากรอง พุฒหอม - [ 12 พ.ค. 2007 , 13:10:45 น.]

ตอบ
คุณครูยศศิรพัฒน์ ดาวเรือง โรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์ ที่ได้มอบความรู้เกี่ยวกับการเขียน web site ให้ซึ่งได้นำไปใช้ในการสร้าง เว็บไซต์ของโรงเรียน ขอบคุณค่ะ

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)
โดยคุณ : ยศศิรพัฒน์ ดาวเรือง - [ 12 พ.ค. 2007 , 14:23:27 น.]

ตอบ
สิงหา โสดแนวโรงเรียนพวงคราม ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สพท.สระแก้ว เขต 2 อบรบการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)

โดยคุณ : สิงหา โสดแนว - [ 12 พ.ค. 2007 , 14:24:42 น.]

ตอบ
ครู พัชรี รุ่งรัตนชีวิน โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 อบรม รุ่น Peer Coaching โครงการ Intel Teach To The Future ที่ พัทยา บีช รีสอร์ท 26 - 27 เม.ย. 49
โดยคุณ : พัชรี รุ่งรัตนชีวิน - [ 15 พ.ค. 2007 , 12:52:04 น.]

ตอบ
. ชื่อ-นามสกุล ครูพิสมัย ศุภพงษ์
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง
โดยคุณ : พิสมัย ศุภพงษ์ - [ 25 พ.ค. 2007 , 19:43:18 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นางพรทิพย์ ทานะมัย
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน เท่าที่จำได้ครับ โดยประมาณก็ได้ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 พ.ค. ,2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปสอนนักเรียนในชุมนุมคอมพิวเตอร์
โดยคุณ : พรทิพย์ ทานะมัย - [ 28 พ.ค. 2007 , 08:33:17 น.]

ตอบ
. ชื่อ-นามสกุล ครูiรำไพ เครือแก้ว
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. นำไปสอนวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยคุณ : รำไพ เครือแก้ว - [ 2 มิ.ย. 2007 , 20:47:14 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นางเนาวรัตน์ ใจการุณ
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 พ.ค. ,2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปสอนนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ
โดยคุณ : ครูเนาวรัตน์ ใจการุณ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:08:23 น.]

ตอบ
ชื่อ-นามสกุล เด้กชายธีรภัทร์ สง่าทอง
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. นำไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
โดยคุณ : เด็กชายธีรภัทร์ สง่าทอง - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:10:50 น.]

ตอบ
. ชื่อ-นามสกุล ครูอัญชลี สง่าทอง
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. นำไปสอนวิชาคอมพิวเตอร์
โดยคุณ : ครูอัญชลี สง่าทอง - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:12:16 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล ศรีสุดา ลัทธิคุณ
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5

5. ครูพูนศักดิ์เป็นวิทยากรที่สอนคนแก่ๆได้ดีที่สุด สนุกมาก
6. ขอบคุณครูพูนศักดิ์มากที่ให้ความรู้พวกเรา
โดยคุณ : ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:12:30 น.]

ตอบ
1.ชื่อ-นามสกุล ครูภัคคินี พงษ์ผล
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. นำไปสอนวิชาคอมพิวเตอร์
โดยคุณ : ครูภัคคินี พงษ์ผล - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:14:47 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นางสุนีย์ พูนทอง
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50, 2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรม คือ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม ฟทน5.5
5. ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กนักเรียน
โดยคุณ : ครูสุนีย์ พูนทอง - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:17:35 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นางสุนีย์ พูนทอง
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50, 2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรม คือ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม ฟทน5.5
5. ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กนักเรียน
โดยคุณ : ครูสุนีย์ พูนทอง - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:18:04 น.]

ตอบ
1. นางศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
3.19-20 พ.ค. 2550 ,2-3 มิ.ย. 2550
4.อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมNamo5.5
5.นำไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
โดยคุณ : ครูศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:19:39 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นางนารี มะเดื่อ
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 พ.ค. ,2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. นำไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียน
โดยคุณ : ครูนารี มะเดื่อ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:22:07 น.]

ตอบ
1.ชื่อ-นามสกุล นายสุพจน์ อรุณรัตน์
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. นำไปสอนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยคุณ : นายสุพจน์ อรุณรัตน์ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:22:55 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นางทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 พ.ค. ,2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะ
โดยคุณ : ครูทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:26:08 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นางจุฑารัตน์ ทองอยู่
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 พ.ค. ,2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : ครูจุฑารัตน์ ทองอยู่ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:29:21 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นางจุฑารัตน์ ทองอยู่
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 พ.ค. ,2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
โดยคุณ : ครูจุฑารัตน์ ทองอยู่ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:29:52 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล นายสุรินทร์ ขันหล่อ
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 พ.ค. ,2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนนักเรียนในรายวิชาสุขศึกษา
โดยคุณ : ครูสุรินทร์ ขันหล่อ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:31:20 น.]

ตอบ
ชื่อ-นามสกุล สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ
2. โรงเรียนหรือหน่วยงาน โรงเรียนปิยะบุตร์ อบรมที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 19-20 พ.ค. ,2-3 มิ.ย.50
4. เนื้อหาที่อบรมกัน คือ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. เอาไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่เด็กบ้าง จะนำไปสอนนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ
โดยคุณ : สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ - [ 3 มิ.ย. 2007 , 15:33:04 น.]

ตอบ
1. ชื่อ-นามสกุล แสงทอง สุขเกษม
2. โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
3. วัน เดือน ปี ที่อบรม 19-20 พ.ค.50,2-3 มิ.ย.50
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. ครูพูนศักดิ์สอนดี เข้าใจง่าย สนุกมาก ไม่เบื่อเลย เวลาหมดไปโดยไม่รู้ตัว ไม่หิว ไม่ง่วงเยี่ยมจริงๆ
6. ขอบคุณครูพูนศักดิ์มากที่ให้ความรู้พวกเรา

โดยคุณ : ตรูแสงทอง สุขเกษม - [ 6 มิ.ย. 2007 , 12:29:18 น.]

ตอบ
งานของครูทิวาทิพย์ ท่านอาจารย์พูนศักดิ์จัดการกับไวรัสให้หรือยังคะ ต้องซ่อมใหม่หรือเปล่าคะไม่เห็นมีในเว็ปค่ะ ขอบคุณค่ะครูเกือบ 50 อายุค่ะ
โดยคุณ : ครูทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาดค่ะ - [ 8 มิ.ย. 2007 , 20:29:03 น.]

ตอบ
งานของครูทิวาทิพย์ ท่านอาจารย์พูนศักดิ์จัดการกับไวรัสให้หรือยังคะ ต้องซ่อมใหม่หรือเปล่าคะไม่เห็นมีในเว็ปค่ะ ขอบคุณค่ะครูเกือบ 50 อายุค่ะ
โดยคุณ : ครูทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาดค่ะ - [ 8 มิ.ย. 2007 , 20:32:56 น.]

ตอบ
งานของครูทิวาทิพย์ ท่านอาจารย์พูนศักดิ์จัดการกับไวรัสให้หรือยังคะ ต้องซ่อมใหม่หรือเปล่าคะไม่เห็นมีในเว็ปค่ะ ขอบคุณค่ะครูเกือบ 50 อายุค่ะ
โดยคุณ : ครูทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาดค่ะ - [ 8 มิ.ย. 2007 , 20:34:17 น.]

ตอบ
นางสาวรัชนียา พ่อลา
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น คณะศึกษาศาสตร์
อบรมประมาณกลางปี2549
เรื่อง เพียร์ โค้ชชิ่ง
ขอบคุณคุณครูมากนะค่ะ อยากให้คุณครูมาสอนอีกค่ะ ครูมาอีกนะค่ะ จะรอพบอาจารย์ค่ะ
โดยคุณ : ศิษย์คนหนึ่งของครูค่ะ - [ 20 มิ.ย. 2007 , 12:31:55 น.]

ตอบ
คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณครูพูนศักดิ์ที่กรุณามาให้ความรู้ที่โรงเรียน อบรมเมื่อ 16-17 และ 23 มิถุนายน คะ
โดยคุณ : กุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว - [ 1 ก.ค. 2007 , 22:35:24 น.]

ตอบ
ไม่เคยอบรมเลยค่ะ แต่อยากอบรมจังเลย
โดยคุณ : ครูยุ้ย - [ 5 ก.ค. 2007 , 21:21:10 น.]

ตอบ
เป็นครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามค่ะ
โดยคุณ : นัฏยา บันดาลสิน - [ 7 ก.ค. 2007 , 22:37:29 น.]

ตอบ
ดิฉันนางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา ครู คศ.2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีเคยอบรมกับครูพูนศักดิ์โปรแกรม think.com ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ตั้งแต่ปี 2548 ทำให้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพ็จเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ซึ่งไม่ผิดหวังที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เลยค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ
โดยคุณ : ครูนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา - [ 8 ก.ค. 2007 , 11:26:15 น.]

ตอบ
1. ชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์พิไล พลศร
2. โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดยคุณ : ครูพิมพ์พิไล พลศร - [ 8 ก.ค. 2007 , 12:39:01 น.]

ตอบ
1. ชื่อ ทัศน์วรรณ์ พูนเพิ่ม
2. โรงเรียนพัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนา จ.ลพบุรี
3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดยคุณ : ครูทัศน์วรรณ์ พูนเพิ่ม - [ 8 ก.ค. 2007 , 12:43:11 น.]

ตอบ
ดิฉันนางวิลาวรรณ ศรีชมภุ ครู คศ.2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยใช้โปรแกรม Namo ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ในวันที่ 7 -8 และ 14-15 กรฎาคม 2550 เป็นการอบรมที่น่าจะนำไปใช้ได้จริง เพราะเรียน 2 วันและให้ทำงานส่งตามที่เรียนมาตามความสามารถอีก 2 วันตามโครงการท่อาจารย์คาดหวังไว้ ซึงอาจารย์ทราบว่าครูทั่วไปจะไม่มีเวลาทำกลับไปทำเองคงเป็นเรื่องยาก คิดว่าดิฉันคงมีเwebวิชาที่สอนกับเขาบ้างละคราวนี้ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดยคุณ : ครูวิลาวรรณ ศรีชมภู - [ 8 ก.ค. 2007 , 12:52:33 น.]

ตอบ
ดิฉันนางวิลาวรรณ ศรีชมภุ ครู คศ.2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยใช้โปรแกรม Namo ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ในวันที่ 7 -8 และ 14-15 กรฎาคม 2550 เป็นการอบรมที่น่าจะนำไปใช้ได้จริง เพราะเรียน 2 วันและให้ทำงานส่งตามที่เรียนมาตามความสามารถอีก 2 วันตามโครงการท่อาจารย์คาดหวังไว้ ซึงอาจารย์ทราบว่าครูทั่วไปจะไม่มีเวลาทำกลับไปทำเองคงเป็นเรื่องยาก คิดว่าดิฉันคงมีเwebวิชาที่สอนกับเขาบ้างละคราวนี้ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดยคุณ : ครูวิลาวรรณ ศรีชมภู - [ 8 ก.ค. 2007 , 14:38:51 น.]

ตอบ
นางสาวขนิษฐา วทัญญู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยใช้โปรแกรม Namo ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ในวันที่ 7 -8 และ 14-15 กรฎาคม 2550
ตั้งใจว่าจะได้เว็บเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนเพิ่มอีก 1 เว็บทางเลือก คะ แต่เคยอบรมกับท่านอาจารย์พูนศักดิ์ มาหลายครั้งแล้ว แต่เปโนโครงการต่าง ๆ ที่อบรมครูคอมฯ ของ สสวท. ชื่นชมอาจารย์มานานแล้ว....อยากเก่งแบบอาจารย์เจ้าค่ะ
โดยคุณ : ครูขนิษฐา วทัญญู - [ 8 ก.ค. 2007 , 14:46:13 น.]

ตอบ
ดิฉันนางสาวจินตนา ใจกว้างครู คศ.2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัด สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพ็จเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ทำให้ได้รับความร้และเทคนิคต่าง ๆ มากจากการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมากค่ะ
โดยคุณ : ครูจินตนา ใจกว้าง - [ 8 ก.ค. 2007 , 14:49:05 น.]

ตอบ
ดิฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บจากอาจารย์ และคิดว่าคงจะสร้างเว็บของตนเองให้สำเร็จพร้อมนำความรู้ไปสอนนักเรียนด้วย ขอขอบพระคุณมากค่ะ
โดยคุณ : สมนึก ศรีสุข - [ 8 ก.ค. 2007 , 14:49:37 น.]

ตอบ
ดิฉันนางจริยาพร เสริมศาสตร์ ครู คศ.2 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ในวันที่ 7 -8 และ 14-15 กรฎาคม 2550 เป็นการอบรมที่นำไปใช้ได้จริง เพราะเรียนแล้วทำงานส่งตามที่เรียน ไม่ผิดหวังเลยที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ขอบพระคุณมากค่ะ
โดยคุณ : ครูจริยาพร เสริมศาสตร์ - [ 8 ก.ค. 2007 , 14:50:49 น.]

ตอบ
ดิฉันครูฉลวย กลิ้งฝอย ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านบางลี่ จังหวัดลพบุรี สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพ็จเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ทำให้ได้รับความร้และเทคนิคต่าง ๆ มากๆจากการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมากค่ะ

โดยคุณ : ครูฉลวย กลิ้งฝอย - [ 8 ก.ค. 2007 , 15:30:07 น.]

ตอบ
ผม นายกมล นุชประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่กล้วย มีความสนใจเรื่องการสมัครเป็นสมาชิก แต่ไม่สามารถสมัครได้ ขอรบกวนอาจารย์ด้วย การอบรมมโปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ทำให้ได้รับความร้และเทคนิคต่าง ๆ มากจากการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : กมล นุชประภา - [ 8 ก.ค. 2007 , 15:32:41 น.]

ตอบ
ดิฉันครูฉลวย กลิ้งฝอย คศ.2 โรงเรียนบ้านบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพ็จเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ทำให้ได้รับความรู้และเทคนิคต่าง ๆ อย่างหลากหลายจากการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมาก..มาก ค่ะ

โดยคุณ : ครูฉลวย กลิ้งฝอย - [ 8 ก.ค. 2007 , 15:39:42 น.]

ตอบ
1. ชื่อ สุมล จันทนะวงษ์ 2. โรงเรียนบ้านบางลี่ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี และนำเทคนิควิธีการสอนไปใช้กับนักเรียน
โดยคุณ : ครูสุมล จันทนะวงษ์ - [ 8 ก.ค. 2007 , 15:44:54 น.]

ตอบ
ดิฉันครูฉลวย กลิ้งฝอย ครูคศ.2 โรงเรียนบ้านบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพ็จเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันที่ 7-8,14-15 ก.ค. 50 ทำให้ได้รับความรู้และเทคนิคต่าง ๆ อย่างหลากหลายจากการอบรมในครั้งนี้ และจะนำไปขยายผลให้นักเรียนต่อไป ขอขอบคุณมากๆค่ะ

โดยคุณ : ครูฉลวย กลิ้งฝอย - [ 8 ก.ค. 2007 , 15:45:50 น.]

ตอบ
ตอบ
1. ชื่อ สุธศรี ศิริมาก
2. โรงเรียนวัดถนนแค ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดยคุณ : ครูสุธศรี ศิริมาก - [ 8 ก.ค. 2007 , 15:46:11 น.]

ตอบ
นางพจนวรรณ บุญเกิด
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
รับการอบรมโปรแกรมNAMO ที่โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฏาคม 2550
ใช้สร้างข้อมูลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 เรื่อง MY PET
โดยคุณ : ครูพจนวรรณ บุญเกิด - [ 14 ก.ค. 2007 , 08:27:14 น.]

ตอบ
นางนภาพร พลอยบุตร
โรงเรียนบ้านพรมทิน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
รับการอบรมโปรแกรม Namo 5.5 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฏาคม 2550
สร้างสื่อสุขศึกษา ป.3 เรื่องสารเสพติด(บุหรี่)
ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้ได้ดีมากค่ะ
โดยคุณ : นภาพร พลอยบุตร - [ 15 ก.ค. 2007 , 09:52:36 น.]

ตอบ
นางจุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เข้ารับการอบรมโปรแกรมNamo5.5 ที่ร.ร.พระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 -8 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2550
นำความรู้ที่ได้รับจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
เป็นการอบรมที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ขอขอบคุณคุณครูมากค่ะ
โดยคุณ : จุฑาทิพ รักฉ่ำพงษ์ - [ 15 ก.ค. 2007 , 09:52:57 น.]

ตอบ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี เข้าอบรมเมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 ก.ค.50 ทำสื่อ เรื่อง กระดูกมนุษย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป
โดยคุณ : นายแอธิคม เดชมา - [ 15 ก.ค. 2007 , 15:08:11 น.]

ตอบ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี เข้าอบรมเมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 ก.ค.50 ทำสื่อ เรื่อง กระดูกมนุษย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป
โดยคุณ : นายอธิคม เดชมา - [ 15 ก.ค. 2007 , 15:09:17 น.]

ตอบ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี เข้าอบรมเมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 ก.ค.50 ทำสื่อ เรื่อง กระดูกมนุษย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป
โดยคุณ : นายอธิคม เดชมา - [ 15 ก.ค. 2007 , 15:09:47 น.]

ตอบ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี เข้าอบรมเมื่อวันที่ 7-8 และ 14-15 ก.ค.50 ทำสื่อ เรื่อง กระดูกมนุษย์ ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป
โดยคุณ : นายอธิคม เดชมา - ICQ : atikom - [ 15 ก.ค. 2007 , 15:10:40 น.]

ตอบ
ครูเบ็ญจ ใจการุณ
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7-8 และ14 - 15 ก.ค.50 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ ได้ทำสื่อเรื่อง "คณิตคิดเร็ว(แบบสายฟ้าแลบ) และจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะ
โดยคุณ : ครูเบ็ญจ ใจการุณ - [ 15 ก.ค. 2007 , 15:55:53 น.]

ตอบ
ครูนภาพร เนียมหะ
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7-8 และ14 - 15 ก.ค.50 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อาจารย์สอนจ๊าบมาก เก๋าสุดๆ ได้ทำสื่อเรื่อง "nouns" และจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะ
โดยคุณ : ครูนภาพร เนียมหะ - [ 15 ก.ค. 2007 , 15:59:30 น.]

ตอบ
ครูทม พิมพ์ทนต์
โรงเรียนบ้านหลุมข้าวอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
เข้ารับการอบรมโปรแกรมNamo5.5 ที่ร.ร.พระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 -8 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2550
นำความรู้ที่ได้รับจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
ให้ความรู้โปรแกรมน้อยจัง เนื่องจากมีคนแก่มาก(ตามไม่ทันแต่อยากรู้)
โดยคุณ : ครูทม พิมพ์ทนต์ - [ 16 ก.ค. 2007 , 10:47:25 น.]

ตอบ
ประชุมปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โรงแรมเบญจา
โดยคุณ : ครูวิฑูรย์ ทวีสุข - [ 23 ก.ค. 2007 , 10:34:58 น.]

ตอบ
ครูอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
โรงเรียนโคกตูมวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7-8 และ14 - 15 ก.ค.50 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ เข้ารับการอบรมโปรแกรมNamo5.5 ที่ร.ร.พระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อาจารย์สอนสนุกมาก ไม่ง่วงนอน ได้ทำสื่อเรื่อง "Macromedia Flash 8" และจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะ

โดยคุณ : ครูอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้ - [ 24 ก.ค. 2007 , 22:46:30 น.]

ตอบ
ครูอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
โรงเรียนโคกตูมวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7-8 และ14 - 15 ก.ค.50 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ เข้ารับการอบรมโปรแกรมNamo5.5 ที่ร.ร.พระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อาจารย์สอนสนุกมาก ไม่ง่วงนอน ได้ทำสื่อเรื่อง "Macromedia Flash 8" และจะนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนต่อไปค่ะ

โดยคุณ : ครูอัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้ - [ 24 ก.ค. 2007 , 23:02:36 น.]

ตอบ
-จรรยา สัตนาโค ร.ร.ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
-อบรมการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 7-8, 14-15 กรกฎาคม 2550 ณ ร.ร.พระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
-ทำเว็บเพจ เรื่อง English Project Work (โครงงานภาษาอังกฤษ) ด้วยโปรแกรม Namo Web Editor 5.5
-Oh! พระเจ้า George มันยอดมากกกกกกก
โดยคุณ : จรรยา สัตนาโค - [ 1 ส.ค. 2007 , 18:12:09 น.]

ตอบ
ดิฉันชื่อ ครูสุนทรี หอมหวล ครูคศ.2 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เข้ารับการอบรมการทำweb page ด้วยโปรแกรมnamo สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฏาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี ได้นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และนำไปพัฒนาการทำweb site ของโรงเรียนอีกด้วย อยากให้ท่านมาเยี่ยมพวกเราอีก ขอบคุณในวิทยาทานจากท่านค่ะ
โดยคุณ : ครูสุนทรี หอมหวล - [ 2 ส.ค. 2007 , 21:45:28 น.]

ตอบ
1. ชื่อ เอมอร มาลาม
2. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
3. วันที่ 7-8,14-15 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5 จัดทำเว็บเพ็จเรื่องกฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
6. ชาวมหาสารคามกำลังรอจะอบรมจากท่านอยู่ค่ะ
โดยคุณ : ครูเอมอร มาลาม - [ 3 ส.ค. 2007 , 08:52:01 น.]

ตอบ
1. ชื่อ นางสาวนภาพร ประพงษ์
2. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
3. วันที่ 4-5,11-12 สิงหาคม 2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Namo5.5
5. สามารถนำไปจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดยคุณ : ครูนภาพร ประพงษ์ - [ 4 ส.ค. 2007 , 12:37:53 น.]

ตอบ
เป็นนักเรียนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยได้เข้ารับการอบรมกับท่านอาจารย์พูลศักดิ์รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้ในการสร้างเว็บมากขึ้น เพราะแต่ก่อนใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver ในการเข้าแข่งขัน และมาอบรมโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่รวดเร็วและสามารถนำไปขยายต่อกับครูหรือผู้สนใจที่โรงเรียนได้
ขอขอบพระคุณค่ะ
โดยคุณ : นางสาวศิริพร ครองเคหา - [ 4 ส.ค. 2007 , 16:15:16 น.]

ตอบ
ได้เข้าร่วมการอบรมโปรแกรม NAMO 5.5 แล้วเป็ครั้งที่ 2 ได้รับความรู้มากขึ้น ขอขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : ครูวิลาวรรณ ศรีชมภู - [ 4 ส.ค. 2007 , 16:16:56 น.]

ตอบ
ชื่อนายสุพล พรหมกูล โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เคยอบรมโปรแกรมNamo กับอาจารย์เมื่อประมาณปี 46 ที่สกลนคร ได้อะไรดีๆเยอะแยะครับ
โดยคุณ : ครูสุพล พรหมกูล - [ 9 ส.ค. 2007 , 21:48:54 น.]

ตอบ
นายวิชัย พูลสงค์ ครูโรงเรียนวัดหนองปลาดุก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เขต 1 ได้เข้ารับการอบรมโปรแกรม Namo 5.5 เมื่อ 4-5,และ 11-12 สิงหาคม 2550 ที่โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปสร้าง WBI ได้ง่ายยิ่งขึ้น และรวดเร็วมาก ทำให้มีความสุขในการสร้างสื่อการสอนมากครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล เป็นอย่างสูงครับ
โดยคุณ : ครูวิชัย พูลสงค์ - [ 11 ส.ค. 2007 , 08:39:42 น.]

ตอบ
นางรัชนี สาระพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้เข้าอบรมโปรแกรม Namo 5.5 เมื่อ 4-5,11-12 ส.ค.2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี เป็นการให้โอกาสครูเผยแพร่สื่อ ผลงาน ขอบพระคุณยิ่ง
โดยคุณ : ครูรัชนี สาระพันธุ์ - [ 28 ส.ค. 2007 , 21:12:46 น.]

ตอบ
นางรัชนี สาระพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ได้เข้าอบรมโปรแกรม Namo 5.5 เมื่อ 4-5,11-12 ส.ค.2550 ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี เป็นการให้โอกาสครูเผยแพร่สื่อ ผลงาน ขอบพระคุณยิ่ง
โดยคุณ : ครูรัชนี สาระพันธุ์ - [ 28 ส.ค. 2007 , 21:13:13 น.]

ตอบ
นายไสว ช่วงโชติ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ได้รับการอบรมการทำเว็บ
โดยคุณ : นายไสว ช่วงโชติ - [ 7 ก.ย. 2007 , 09:15:04 น.]

ตอบ
อบรมกับครูพูนที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต นานแล้วไม่รู้ปีไหน ครูพูนว่าให้ไปช่วยขนเครื่องจากห้องโน้นมาห้องนี้ดีกว่าว่ะ ผมว่าเอาก็เอาว่ะ หวังว่าครูพูนสบาย ผมสบาย คิดถึง
โดยคุณ : ครูไพ - [ 13 ก.ย. 2007 , 15:27:59 น.]

ตอบ
อบรมกับคุณครูที่โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15,16,29,30 กันยายน 2550 ตาม โครงการอบมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการค่ะ ขอบคุณที่ให้ความรุ้นี้นะค่ะ
โดยคุณ : สิตานัน สมพมิตร - [ 16 ก.ย. 2007 , 14:26:18 น.]

ตอบ
อบรม namo 5.5 ที่โรงเรียนปิยะบุตร์ เดือนพฤษภาคม 50 คะ
ตอนนี้ได้นำความรู้ที่ได้มาใช้กับนักเรียนแล้ว เพราะตอนที่อบรมนั้นยังทำงานบน สพท.อยู่คะ ขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์มาก ๆ คะ
โดยคุณ : ชญามน บุญประสิทธิ์ - [ 14 พ.ย. 2007 , 07:50:43 น.]

ตอบ
อบรมกับครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15,16กันยายน 2550 และ 13,14ตุลาคม 2550 ตาม โครงการอบมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยคุณ : สมศักดิ์ บุญสนอง [ 14 ธ.ค. 2007 , 10:20:18 น.]
โดยคุณ : สมศักดิ์ บุญสนอง - [ 14 ธ.ค. 2007 , 11:01:55 น.]

ตอบ
ยังไม่เคยอบรม แต่อยากอบรมมาก อยากมีwebเป็นของตนเองบ้างค่ะ
โดยคุณ : ครูอุบล - [ 23 ก.พ. 2008 , 21:56:06 น.]

ตอบ
อบรมที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11-14 สิงหาคม
2548
เรื่องการใช้ ict วิฃาวิทยาศาสตร์
และอบรมมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Namo 5.5 การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 15,16กันยายน 2550 และ 13,14ตุลาคม 2550 ขอบอกว่า "ได้รับทั้งความรู้ และหนุกหนานมากๆเลยจ้า......" จะจัดอบรมอะไรอีกช่วยส่งข่าวด้วยนะคะ อยากไป ๆ ๆ ๆ ๆ ....


โดยคุณ : ภาวนา มุขพรหม - [ 14 มี.ค. 2008 , 15:57:35 น.]

ตอบ
ขั้นตอนของคอมพิวเตอร์
โดยคุณ : ศศิธร พรหมดวง - [ 10 เม.ย. 2008 , 13:57:04 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ.... FastCounter by bCentral