คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 


 

ของฝากจากใจ
ไม้คดใช้ทำขอ
เหล็กงอใช้ทำเคียว
แต่คนคดเคี้ยว
ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย
(คำคมขงเบ้ง)

 

 

 

คลังข้อมูลก่อนวัยเรียน (อนุบาล)

     เนื่องจากทาง www.thaigoodview.com ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงได้นำคลังข้อมูลก่อนวัยเรียน (อนุบาล) ไปรวมไว้ในช่วงชั้นที่ 1 โดยคลิกที่นี่

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
1 กรกฎาคม 2551