คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 


 

ของฝากจากใจ
ไม้คดใช้ทำขอ
เหล็กงอใช้ทำเคียว
แต่คนคดเคี้ยว
ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย
(คำคมขงเบ้ง)

 

 

 

ช่วงชั้นที่ 4