คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 


 

ของฝากจากใจ
ไม้คดใช้ทำขอ
เหล็กงอใช้ทำเคียว
แต่คนคดเคี้ยว
ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย
(คำคมขงเบ้ง)

 

 

 

คลังข้อมูลความรู้รอบตัว

     เนื่องจากทาง www.thaigoodview.com ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงได้นำคลังข้อมูลความรู้รอบตัว ไปรวมไว้ในช่วงชั้นต่างๆ โดยแยกให้เหมาะสมกับช่วงชั้น ดังนี้

     ช่วงชั้นที่ 1
     ช่วงชั้นที่ 2
     ช่วงชั้นที่ 3
     ช่วงชั้นที่ 4

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
1 กรกฎาคม 2551