ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำRat and FrogLion and HareLion and BoarGoose and  StorkSilly Donkeybirds,rhinocerosแบบทดสอบ ชุดที่ 1

 

 

national_costume_japan.gif

 ผู้จัดทำ

ครูเบญจมาศ  อยู่เชื้อ  

ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูเบญจมาศ อยู่เชื้อ
โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
Copyright (c) 2007 Ms.Benjamas Yoochua. All rights reserved.