สิ่งมีชีวิต
 

 
Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ ชุดที่ 1
 

 

 

ยินนดีต้อนรับเข้าสู่เว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต ค่ะ ซึ่งอยู่ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในช่วงชั้นที่ 2ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ แหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมามีดังต่อไปนี้ค่ะ

                          - http://www2.se-ed.net/ape101/note/pan.htm

                           - http://61.19.35.21/mod/resource/view.php?id=93

                           - หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 -ป.6 สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

                           - แผ่น CD - ROM  ของ้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.เพื่อนคิด

  ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูชุติมา   เนื้อไม้หอมู
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.