ตัวเรา
 

 

 
Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ ชุดที่ 1
 

 

 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบหายใจ 
ระบบหมุนเวียนโลหิต 
หัวใจ 
หลอดเลือด 
ระบบขับถ่ายของเสีย 
ผิวหนัง 
ลำไส้ใหญ่ 

 

 ตัวเรา

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยวะภายในเเละภายนอก     อวัยะบางอย่างทำหน้าที่คล้ายกัน  ร่วมกัน  ร่วมกันสัมพันธ์กับอวัยวะอย่างอื่น ลักษณะการทำงานสัมพันธ์กันของอวัยวะเราเรียกว่าระบบ  ร่างกายของเราประกอบไปด้วยระบบต่าง ๆ หลายระบบ เช่น ระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียนโลหิต  ระบบหายใจ  ระบบขับถ่ายของเสีย   ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  แต่ระบบมีความสำคัญต่อร่างกาย  ดั้งนั้นจึงควรป้องกันรักษาอวัยวะต่าง ๆ ในแต่ระบบของร่างกายให้ดี

national_costume_netherlands.gif

 

จัดทำโดย ครูชุติมา   เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.