ระบบย่อยอาหาร

 
Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืช
  
 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบหายใจ 
ระบบหมุนเวียนโลหิต 
หัวใจ 
หลอดเลือด 
ระบบขับถ่ายของเสีย 
ผิวหนัง 
ลำไส้ใหญ่ 
 

 

 \อวัยวะในระบบย่อยอาหาร

1. ปาก จะประกอบไปด้วย ฟัน ลิ้น คอหอย   ฟัน มีหน้าที่บดและเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ลักษณะของฟัน จะเรียงอยู่ในขากรรไกร มีเหงือกเป็นเนื้อเยื่อนุ่มห่มอยู่ คนเราจะมีฟัน 2 ชุด ชุดแรกเป็นฟัน น้ำนม มี 20 ซี่ ชุดที่ 2 เรียกว่า ฟันแท้มี 32 ซี่่   ลิ้น มีหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหาร ให้ผสมกับน้ำลายและช่วยในการกลืนอาหารคอหอย มีลักษณะเป็นท่ออยู่หลังหลอดลมและปาก เป็นทางผ่านให้อาหารลงสู่หลอดอาหารและยังเป็นที่อาหารและอากาศมาพบกัน

2. หลอดอาหาร เป็นอวัยวะที่อยู่ต่อจากช่องปากเชื่อมต่อกับกระเพาะอาหาร ผนังของหลอดอาหารมีหน้าที่บีบรัดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร การบีบรัดของหลอดอาหารนี้เรียกว่า เพอริสตัสซิส ชึ่งทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง

3กระเพาะอาหาร(STOMACH) เป็นอวัยวะที่มีไว้สำหรับย่อยอาหาร โดยกระเพาะอาหารจะเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร อยู่ตั้งอยู่ใต้กระบังลมทางด้านซ้ายของช่องท้อง กระเพาะของคนเรามีขนาด ประมาณ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ถ้ามีการทานอาหารมาก กระเพาะอาหารสามารถขยายได้อีก 10-40 เท่า    สารเอมไซม์เพปซิน ในกระเพาะอาหารจะมีหน้าที่ย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลง แต่ยังไม่เล็กไม่พอที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ ดั้งนั้นอาหารจึงถูกส่งต่อไปย่อยที่ลำใส้เล็กเพื่อย่อยสารอาหารประเภทโปรตีน ให้เล็กพอที่จะใช้งานได้ กลับมาที่กระเพาะอาหาร สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมันจะไม่มีการย่อยในกระเพาะอาหาร เนื่องจากในกระเพาะอาหารมีความเป็นกรดสูงมาก จึงไม่มีเอมไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารสองประเภทนี้

4. ลำไส้เล็ก มีลักษณะเป็นท่อยาวต่อมาจากกระเพาะอาหาร โดยลำไส้เล็ก จะมีความยาวประมาณ 7 เมตรวางขดอยู่ในช่องท้อง ที่ผนังด้านในของลำไส้จะมีลักษณะเป็นปุ่มเล็กๆ จำนวนมากยื่นออกมา เพื่อในการสัมผัสกับอาหาร ทำให้อาหารถูกย่อยได้เร็วขึ้น

 

 

จัดทำโดยครูชุติมา    เนื้อไม้หอม 
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms. Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.