ระบบหมุนเวียนโลหิต

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ ชุดที่ 1
 

 

 

 
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบหายใจ 
ระบบหมุนเวียนโลหิต 
หัวใจ 
หลอดเลือด 
ระบบขับถ่ายของเสีย 
ผิวหนัง 
ลำไส้ใหญ่ 

 ระบบหมุนเวียนโลหิต

มีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนเเละอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆของร่างกาย  ประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญ คือ หัวใจ  ปอด  หลอดเลือด  และเลือด

ส่วนประกอบของระบบหมุนเวียนเลือด

ภายในหลอดเลือดประกอบไปด้วยเลือด ในร่างกายคนเรามีเลือดอยู่ประมาณ 9-10 ของน้ำหนักตัว เลือดมีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

ส่วนประกอบที่เป็นของเหลว เรียกว่า น้ำเลือด หรือ พลาสมา (Plasma) จะมีอยู่ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำเลือดจะประกอบด้วยน้ำประมาณ 91 เปอร์เซ็นต์ และนอกจากนี้เป็นสารอื่นๆ ได้แก่ เอมไซม์ ฮอร์โมน และก๊าซ รวมทั้งของเสียในร่างกายที่ไม่ต้องการเช่น ยูเรีย ก๊าซคาร์บอนไซด์ออกไซค์ เป็นต้น น้ำเลือดทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหาร เอมไซด์ ฮอร์โมน และแก๊สไปเลี้ยงเชลล์ต่างๆ ของร่างกาย และลำเลียงของเสียงต่างๆ มาที่ปอด เพื่อขับออกจากร่างกาย

ส่วนที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เชลล์เม็ดเลือด (Corpuscle) และ เกล็ดเลือด (Platelet) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณทั้งหมด

จัดทำโดย ครูชุติมา  เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.