สัตว์

 

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ

 

สัตว์จำพวกปลา 
การทำงาน 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 
ระบบการทำงาน 
การเจริญเติบโต 
ระบบทางเดินหายใจของกบ 
สัตว์ปีก 
ระบบหมุนเวียนโลหิตของนก 
แมลง 
การหายใจของแมลง 

 2.สัตว์

การแบ่งประเภทของสัตว์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ สามารถจำแนกได้ดังนี้

1. สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจัดเป็นสัตว์ชั้นสูง เป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื้อของร่างกายเจริญมีอวัยวะที่ซับซ้อน จะอาศัยทั้งบนบกและในน้ำ

2. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีจำนวนมากถึง 85 ของสัตว์ทั้งหมด  สัตว์พวกนี้ไม่มีโครงกระดูกเป็นแกนของร่างกายเหมือนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง แต่บางชนิดอาจมีโครงร่างที่ไม่ใช้กระดูกอยู่ในลำตัว เพื่อช่วยคำจุนร่างกายและบางชนิดมีเปลือกหุ้มอยู่ภายนอก เพื่อป้องกันอันตราย และใช้เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อ

i_butterfly_sgreen_1.gif    dog_howl_1.gif

 

 

จัดทำโดย ครูชุติมา   เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Copyright (c) 2007 Ms. Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.