การเจริญเติบโต

 

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ

 

 

สัตว์จำพวกปลา 
การทำงาน 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 
ระบบการทำงาน 
การเจริญเติบโต 
ระบบทางเดินหายใจของกบ 
สัตว์ปีก 
ระบบหมุนเวียนโลหิตของนก 
แมลง 
การหายใจของแมลง 

 

  

 ลักษณะการเจริญเติบโตของกบ

กบจะมีการปฏิสนธิกันภายนอกโดยมีตัวเมียวางไข่แล้วตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปที่ไข่ทำให้เกิดการปฏิสนธิกันขึ้น ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อน ที่เรียกกันว่าลูกอ็อด ในช่วงเวลานี้ลูกอ๊อดจะอาศํญอยู่ในน้ำ มีหางยาว ใช้เหงือกในการหายใจคล้ายปลา เมื่อลูกอ็อดโตขึ้น ขาจะเริ่มงอกออกมาหางที่ยาวก็จะเริ่มหดลง ปอดจะเริ่มพัฒนาขึ้น เมื่อโตเต็มวัยสมบรูณ์หางที่เคยมีหางจะหายไปและจะหายใจด้วยปอด กินแมลงเป็นอาหาร และจะอาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่

 

จัดทำโดย ครูชุติมา   เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.