สัตว์ปีก

   

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ
สัตว์จำพวกปลา 
การทำงาน 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 
ระบบการทำงาน 
การเจริญเติบโต 
ระบบทางเดินหายใจของกบ 
สัตว์ปีก 
ระบบหมุนเวียนโลหิตของนก 
แมลง 
การหายใจของแมลง 

 

 สัตว์ปีก

สัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่น ร่างกายสามารถที่จะรักษาอุณหภูมิให้คงที่ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ปีกของสัตว์มีลักษณะเป็นแฝง ปากมีลักษณะเป็นจงอยแข็งโดยมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะกับอาหารที่กิน ลักษณะเท้าก็แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต การเคลื่อนที่และการกินอาหาร สัตว์ปีกหายใจโดยใช้ปอดเป็นถุงลม สำหรับเก็บอากาศขณะบินในที่สูง สัตว์ปีกอาศัยการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ ตัวเมียจะออกลูกออกมาเป็นไข่ ตัวอ่อนจะเจริญอยู่ภายในไข่ โดยใช้อาหารที่สะสมไว้ภายในไข่ โดยใช้อาหารที่สะสมไว้ภายในไข่จนหมดจึงออกมาจากไข่โดยจิกเปลือกไข่ให้แตกออก สัตว์ปีกทั้งที่ปีกได้และปีกไม่ได้    

การทำงานของระบบต่างๆ ของนก ระบบหายใจ อวัยวะที่เกี่ยวข้อง กับการหายใจโดยเป็นทางผ่านของอากาศ ไปยังปอดของนก ได้แก่ รูจมูก ช่องปาก คอหอย หลอดลม กลออตติส ปอดของนกมีลักษณะเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำสีแดงมีตำแหน่งที่ช่องอก ปอดของนกจะเชื่อมต่อกับถุงลม ขณะที่นกหายใจเข้า ถุงลมจะขยายขนาดขึ้นอากาศจะผ่านเข้าสู่หลอดลม และเข้าสู่ถุงลมตอนท้าย ส่วนอากาศที่ใช้แล้วจะออกจากปอดเข้าสู่ถุงลมตอนหน้าในขณะที่หายใจออก อากาศที่ใช้แล้วจะออกจากถุงลมตอนท้ายจะเข้าสู่ปอด ทำให้ปอดพองออกและอากาศจากถุงลมทางด้านหน้า ถูกขับออกนอกร่างกายต่อไป เป็นอย่างนี้เสมอ การมีถุงลมของนก ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทอากาศ ให้เป็นแก่ปอดเป็นอย่างดี

 

 

 

จัดทำโดย ครูชุติมา   เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom.All rights reserved.