ระบบหมุนเวียนโลหิตของนก

  

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ
สัตว์จำพวกปลา 
การทำงาน 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 
ระบบการทำงาน 
การเจริญเติบโต 
ระบบทางเดินหายใจของกบ 
สัตว์ปีก 
ระบบหมุนเวียนโลหิตของนก 
แมลง 
การหายใจของแมลง 

 

 ระบบการหมุนเวียนโลหิต หัวใจของนก

มีลักษณะการทำงานคล้ายกับหัวใจของคนคือมี 4 ห้อง ประกอบกับห้องที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาอย่างละ 2 ห้อง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย หัวใจห้องซ้ายทำหน้าที่รับเลือดจากปอด และไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย หัวใจห้องทางขวา ทำหน้าที่รับเลือดเสียที่รับมาจากร่างกายและส่งไปยังปอด เพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สให้กลายเป็นเลือดดีต่อไป

ระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย

1. ปาก มีทำหน้า แคะ จิก คีบ อาหารเพื่อส่งไปยังหลอดอาหาร

2. หลอดอาหาร เป็นทางผ่านของอาหารไปยังกระเพาะพักอาหาร

3. กระเพาะพักอาหาร เป็นตำแหน่งที่อาหารถูกนำมาพักไว้ชั่วคราว เพื่อทำให้อาหารนุ่มและรอการส่งไปย่อยต่อไป

4. กระเพาะและกึ๋น เป็นที่พักอาหารชั่วคราว แต่มีผนังกล้ามเนื้อ ที่หนามากอาหารจึงถูกคุกเค้าและบดให้ละเอียดบริเวณนี้ กึ๋นมักพบก้อนกรวดเม็ดเล็กๆ ที่นกกินเข้าไปเพื่อช่วยการบดอาหาร  

5. ลำไส้ อาหารที่ถูกบดละเอียดจะถูกบดละเอียดจะถูกย่อยจากลำไส้ย่อยเพื่อดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

6. ทวารหนัก เป็นทางผ่านของกากอาหาร และของเหลวที่ไม่ต้องการ

 

 

จัดทำโดย ครูชุติมา   เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Copyright (c) 2007 Ms. Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.