พืชดอก

 

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ

 

 

พืชดอก 
ส่วนประกอบของดอก 
การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก 
การปฏืสนธิ 
การสืบพันธ์เเบบไม่อาศัยเพศ 
พืชไร้ดอก 
ลักยณะของพืชไร้ดอก 
การสืบพันธุ์ไร้ดอก 

 พืชดอก หมายถึง  พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็น

 พืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆ ครบสมบูรณ์ คือ ราก ลำต้น ใบ ตา ดอกและ

  เมล็ด มีไว้เพื่อสำหรับขยายพันธุ์

                พืชดอกมีอยู่ทั่วไปหลายชนิด มีทั้งที่อยู่บนบกและอยู่ในน้ำ ได้แก่

                - พืชดอกที่อยู่บนบก ได้แก่ มะม่วง  ชบา กุหลาบ  มะเขือ  มะขาม  มะพร้าว

        ฟักทอง มะละกอ  มะลิ   มะกอก

                -       พืชดอกที่อยู่ในน้ำ ได้แก่  บัว  สันตะวา  ผักตบชวา  ผักกระเฉด  จอก  แหน

        พืชดอกแบ่งได้ 2 ประเภท

1. พืชยืนต้น  คือพืชที่มีอายุยืน  ส่วนต่างๆ ของลำต้นสามารถเจริญเติบโตได้

        ตลอดอายุ  ออกดอกออกผลได้หลายครั้ง เช่น ยางพาราและไม้ผลต่าง ๆ พวกมะม่วง  

        มะพร้าว  มะขาม  กระท้อน เป็นต้น

2. พืชล้มลุก  คือพืชที่มีการเจริญเติบโตเพียงแค่ออกดอกออกผลในระยะเวลา

        อันสั้น แล้วก็ตาย  พืชล้มลุกที่จำเป็นสำหรับมนุษย์มาก ได้แก่ พืชจำพวกผักต่างๆ

        ผักกาด  ผักชี  ต้นหอม  กะหล่ำปลี  บวบ  ฟักทอง  ฯลฯ

  

 

 

 

จัดทำโดย ครูชุติมา    เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom. All rights reserved..