การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

Homeผู้จัดทำตัวเราสัตว์พืชแบบทดสอบ

 

 

พืชดอก 
ส่วนประกอบของดอก 
การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก 
การปฏืสนธิ 
การสืบพันธ์เเบบไม่อาศัยเพศ 
พืชไร้ดอก 
ลักยณะของพืชไร้ดอก 
การสืบพันธุ์ไร้ดอก 

 

 

 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

พืชมีดอกมีวิธีแพร่พันธุ์แตกต่างกัน  พืชดอกจะอาศัยดอกในการสืบพันธุ์  เรียกว่า การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  และกาสรสืบพันธุ์แบบโดยวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ดอก เรียกว่า การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ารสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  

การถ่ายละอองเกสร

                     การถ่ายละอองเกสร  คือ  วิธีการที่ละอองเกสรตัวผู้เคลื่อนที่ไป   ตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย  เพื่อให้เกิดการผสมพันธ์ในโอกาสต่อไป  การถ่ายละออง   เกสรมี 3 แบบ คือ

                    1.  การถ่ยละอองเกสรในดอกเดียงกัน  พืชที่มีดอกเป็นดอกสมบูรณ์

   เพศ คือ มีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันละอองเกสรตัวผู้สามารถรร่วงหรือ  ปลิวมาตกบนยอดเกสรตัวเมียได้พืชที่ถ่ายละอองเกสรในดอกเดียวกัน  ได้แก่   ถั่ว   มะเขือ ฝ้ายและพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศอื่น ๆ

                    2. การถ่ายละอองเกสรข้ามดอกในต้นเดียวกัน  เกิดกับพืชที่มีดอก   ไม่สมบูรณ์  

อะอองเกสรตัวผู้จะต้องเคลื่อนที่ไปตกบนยอดเกสรตัวเมียของดอกหนึ่ง   ในต้นเดียวกัน  พืชที่ต้องถ่ายละอองเกสรแบบนี้  ได้แก่  ฟักทอง  แตงกวา และพืช   ที่มีดอกไม่สมบูรณ์เพศอื่น ๆ

                   3.  การถ่ายละอองเกสรข้างต้น  เกิดกับพืชที่มีดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมีย   อยู่คนละต้น  จึงต้องใช้ในการถ่ายละอองเกสรข้ามต้นพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศ     หรือพืชที่มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ก็อาจจะถ่ายละอองเกสร   ข้ามต้นได้  โดย อาศัยลมหรือสัตว์พาไป

 

 
 

 

 
 

  

 

 

จัดทำโดย ครูชุติมา  เนื้อไม้หอม
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Chutima  Nuamaihom. All rights reserved.