สวัสดีท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพลทุกท่าน

         สื่อมัลติมีเดียเรื่อง จักรวาลและอวกาศ เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต    สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็บเพศ ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีนคร       การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ  

         หวังว่าทุกท่านคงได้รับความเพลิดเพลินและความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จากการเยี่ยมชมโฮมเพลนี้

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.