แบบทดสอบ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ระบบใดต่อไปนี้มีขนาดใหญ่ที่สุด

  ก. กาแลกซี่ 
  ข. ระบบสุริยะ 
  ค. เอกภพ 
  ง. เนบิลา
2. ดาวดวงใดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
  ก. ดาวศุกร์  
  ข. ดาวเสาร์ 
  ค. ดาวอังคาร 
  ง. ดาวพุธ
3. ดาวเคราะห์ดวงใดมีวงแหวนล้อมรอบ

  ก. ดาวศุกร์ 
  ข. ดาวเสาร์ 
  ค. ดาวอังคาร 
  ง. ดาวพุธ

4. ดาวหางจะมีความยาวเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้สิ่งใด

  ก. โลก 
  ข. ดาวพุธ 
  ค. ดวงจันทร์ 
  ง. ดวงอาทิตย์

5. เนบิลาแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

  ก. 1 ชนิด
  ข. 2 ชนิด 
  ค. 3 ชนิด 
  ง. 4 ชนิด

6. การเกิดสุริยุปราคาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

  ก. 1 ประเภท 
  ข. 2 ประเภท 
  ค. 3 ประเภท 
  ง. 4 ประเภท

7. จักรราศีแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

  ก. 10 กลุ่ม 
  ข. 12 กลุ่ม 
  ค. 14 กลุ่ม 
  ง. 15 กลุ่ม

8. เชื้อเพลิงจรวดแบ่งเป็นกี่ประเภท

  ก. 1 ประเภท 
  ข. 2 ประเภท 
  ค. 3 ประเภท 
  ง. 4 ประเภท

9. พาหนะที่ทำหน้าที่ส่งยานอวกาศขึ้นไปในอวกาศ คืออะไร

  ก. จรวด 
  ข. ดาวเทียม 
  ค. ย่านขนส่งอวกาศ 
  ง. กระสวยอวกาศ

10. กล้องดูดาวแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

  ก. 1 ชนิด
  ข. 2 ชนิด
  ค. 3 ชนิด
  ง. 4 ชนิด 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.