ดาราศาสตร์สมัยกลาง

                          ในสมัยกลางนี้ มีนักวิทยาศาสตร์มากมายหลายคนเกิดขึ้น แต่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีที่สำคัญๆ เพียงไม่กี่คน ในที่นี้จึงของยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อดาราศาสตร์ ดังนี้

นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคัส

สร้างอุปกรณ์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์มีความเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของเอกภพ
ไทโค บราฮี ค้นพบดาวดวงหนึ่งปะทุขึ้นในกลุ่มดาวค้างคาว ตรวจสอบตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ
แต่มีความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพ

กาลิเลโอ กาลิเลอี

พบดาวระเบิดใหญ่ในกลุ่มดาวงูใหญ่ พบลักษณะดวงจันทร์ที่เป็นบ่อเป็นหลุมเขียนแผนที่ดวงจันทร์
พบบริวาร 4 ดวงของดาวพฤหัสบดี เชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของเอกภพ พบว่าดวงอาาาทิตย์มีการหมุนรอบตัวเอง

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.