การแลกซี่  หรือดาราจักร  ( Galaxy)   กาแลกซี่  คือ  ระบบที่กว้างใหญ่ไพศาล   ประกอบด้วยดาวฤกษ์  กระจุกดาวฤกษ์  ก๊าซและฝุ่น    ท้องฟ้า  ที่เรียกว่า  เนบิวล่า   และที่ว่าง ( Space) รวมกันอยู่ในระบบเดียวกัน  เพราะมีแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน กาแลกซี่  ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเอกภพเกิดมาเมื่อประมาณ   18,000    ล้านปีมาแล้ว   ประมาณว่าในเอกภพมีดาราจักรถึง 100,000 ล้านระบบ  และเชื่อว่า ดาวฤกษ์ต่างๆรวมทั้งดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ   ต่างก็เคลื่อนรอบศูนย์กลางของกาแลกซี่ด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างดางฤกษ์กับสิ่งที่อยู่   ณ ใจกลางของกาแลกซี่  ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงสูงมาก  นักดาราศาสตร์เชื่อว่าสิ่งนี้คือ   หลุมดำ  ( Blank  Hole) ซึ่งเชื่อว่ามีความลึกไม่มีที่สิ้นสุด  สิ่งต่างๆ เมื่อหลุดเข้าไปไม่สามารถออกมาได้  ดาวฤกษ์ที่เห็นบนท้องฟ้า   เป็นดาวที่อยู่ในกาแลกซี่ของเรา หรือกาแลกซี่ทางช้างเผือก ( The Milky  Way  Galaxy)   มีลักษณะเป็นฝ้าขาวคล้ายเมฆบางๆ  อยู่โดยรอบท้องฟ้า  (คือ   ดวงดาวประมาณแสนดวง)  กาแลกซี่ทางช้างเผือก  เป็นกาแลกซี่แบบกังหัน   เนื่องจากมองด้านบนและด้านล่างจะเห็นว่ามีโครงสร้างเป็นรูปจาน  หรือจักร   หรือขดหอย ( Spiral  Structure) โดยจุดศูนย์กลางจะเป็นรูปวงรี ( Ellipsoid) มีความยาวถึง   100,000 ปีแสงดวงอาทิตย์ของเราอยู่ทางแขนด้านขวาห่างใจกลางของกาแลกซี่ประมาณ   30,000 ปีแสง

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.