กลุ่มดาววัว
taurus

กลุ่มดาววัวหรือกลุ่มดาวธง เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สองของกลุ่มดาวจักราศีเนื่องจากเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในแนวสุริยวิถี สามารถหาได้โดยสังเกตจากกลุ่มดาวนายพราน(อยู่ทางซ้ายล่างของรูป)โดยลากจากดาวζAlnitak ไปยังดาว Alnilam และ ζMintaka จากนั้นลากต่อไปจะเจอดาวตาวัวซึ่งเป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวนี้ และเป็นดาวฤกษ์ที่สุกสว่างเป็นอันดับ 13 ของท้องฟ้าตอนกลางคืน เขาของวัวข้างหนึ่งจะอยู่ติดกับกลุ่มดาวสารถีซึ่งเคยเป็นกลุ่มดาวเดียวกันมาก่อน และกลุ่มดาวนี้ยังเป็นที่ที่เกิดปรากฏการดาวเคราะห์ชุมนุมในเดือนพฤษภาคมด้วย โดยดาวอังคาร,ดาวพุธ,ดาวศุกร์,ดาวเสาร์ จะอยู่ที่กลุ่มดาวนี้ส่วนดาวพฤหัสจะไปอยู่ที่กลุ่มดาวคนคู่

α - Tau (Aldebaran) ดาวตาวัว อยู่ตำแหน่งตาของวัวเป็นดาวแปรแสงสีแดงส้ม มีความสว่างปรากฏตั้งแต่ 0.75-0.95 เป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างเป็นอันดับ 13 ของท้องฟ้าตอนกลางคืน อยู่ห่างจากโลกประมาณ 65 ปีแสง ดาวตาวัวเป็นหนึ่งในดาวราชาทั้ง 4 ซึ่งอีก 3 ดวงคือ ดาวหัวใจสิงห์(Regulus)ในกลุ่มดาวสิงโต ดาวโฟมาลออท ในกลุ่มดาวปลาทางใต้ ดาวปาริชาต(Anteres)ในกลุ่มดาวแมงป่อง

β- Tau (Elnath) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาวมีความสว่างปรากฏเท่ากับ 1.65 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 131 ปีแสง อยู่ตำแหน่งปลายเขาวัวด้านเหนือซึ่งอยู่ติดกับกลุ่มดาวสารถี และเคยเป็นดาวในกลุ่มดาวสารถี

ζ- Tau เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาว มีความสว่าง 3.0 เป็นดาวค ู่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 417 ปีแสง อยู่ตำแหน่งปลายเขาของวัวด้านใต้

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.