กลุ่มดาวคนคู่
gemini

กลุ่มดาวคนคู่เป็นกลุ่มดาวอันดับที่ 3 ของกลุ่มดาวจักราศี มีดาวสว่างที่สามารถสังเกตได้ง่ายและอยู่ใกล้กันคือดาวพอลลักซ์(β) และดาวคาสเตอร์(α) เราสามารถหากลุ่มดาวนี้ได้โดยสังเกตจากกลุ่มดาวนายพราน โดยลากจากดาวมินทากะ(δOri) ไปยังดาวบีเทลจุส(βOri) แล้วลากต่อไปจะเจอดาวคาสเตอร์ซึ่งอยู่ใกล้กับดาวพอลลักซ์แต่สว่างน้อยกว่า

α- Gem (caster) ดาวคาสเตอร์ เป็นดาวฤกษ์ในระบบดาวคู่ ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 1.94 และ 2.92 ตามลำดับ โดยโคจรรอบกันและกันประมาณ 510 ปีต่อรอบ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 52 ปีแสง ดาวคาสเตอร์ อยู่ในตำแหน่งศีรษะของหนึ่งในสองคนของคนคู่

β- Gem (pollux) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏเท่ากับ 1.14 ซึ่งสว่างเป็นอันดับที่ 17 ของท้องฟ้าตอนกลางคืน อยู่ห่างจากโลกประมาณ 34 ปีแสง เป็นหนึ่งในศีรษะของหนึ่งในสองคนของคนคู่

γ- Gem (Alhena) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 1.93 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 105 ปีแสง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.