กลุ่มดาวปู
Cancer

กลุ่มดาวปู เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สี่ของกลุ่มดาวจักราศี เป็นกลุ่มดาวที่สังเกตได้ยากเพราะไม่มีดาวสว่างให้สังเกตได้เลย สามารถสังเกตได้ โดยจะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนคู่ และกลุ่มดาวสิงโต กลุ่มดาวนี้มีกระจุกดาวที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือ กระจุกดาวรวงผึ้ง

α- Cnc (Acuben) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาว มีความสว่างปรากฏประมาณ 4.3

β- Cnc (Alterf) มีความสว่างปรากฏประมาณ 3.52 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 290 ปีแสง

γ- Cnc (Asellus Borealis) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 4.7 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 230 ปีแสง

δ- Cnc (Asellus Austrailis) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 4.2 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 220 ปีแสง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.