กลุ่มดาวหญิงสาว
Virgo

กลุ่มดาวหญิงสาว เป็นกลุ่มดาวอันดับที่หกของ กลุ่มดาวจักราศี อยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตและกลุ่มดาวตาชั่ง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่สอง รองจากกลุ่มดาวงูไฮดรา (Hydra) กลุ่มดาวหญิงสาว อยู่ทางซีกฟ้าใต้ มีดาวสุกสว่างคือดาวรวงข้าวซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างเป็นอันดับ 16 ของท้องฟ้าตอนกลางคืน เมื่อมองผ่านกลุ่มดาวนี้จะเห็นกาแล็กซีทั้งแบบทรงกลมและแบบเกลียวอยู่มากมาย

α- Vir (Spica) ดาวรวงข้าว เป็นดาวฤกษ์แปรแสง มีความสว่างปรากฏระหว่าง 0.97-1.04 เป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างเป็นอันดับที่ 16 ของท้องฟ้าตอนกลางคืน อยู่ห่างจากโลกประมาณ 262 ปีแสง อยู่ในตำแหน่งก้านของรวงข้าว

β- Vir (Zavijava) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 3.8 ปัจจุบัน จุด Autumnal Equnix ก็อยู่ใกล้กับดาวดวงนี้มากที่สุด

γ- Vir (Porrima) ดาวพอร์ริมา เป็นดาวคู่ มีความสว่างปรากฏรวมประมาณ 2.76 โคจรรอบซึ่งกันและกัน ใช้เวลาประมาณ 169 ปีต่อรอบ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 39 ปีแสง

δ- Vir (Auva) เป็นดาวฤกษ์ยักษ์สีแดง มีความสว่างปรากฏประมาณ 3.38 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 202 ปีแสง

ε- Vir (Vindemiatrix) ดาววินดามิอาทริกซ์ มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.83 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 102 ปีแสง อยู่ในตำแหน่งแขนขวาของหญิงสาว

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.