กลุ่มดาวตาชั่ง
Libra

กลุ่มดาวคันชั่ง เป็นกลุ่มดาวอันดับที่เจ็ดของกลุ่มดาวจักราศีอยู่ระหว่างกลุ่มดาวหญิงสาวและกลุ่มดาวแมงป่อง โดยกลุ่มดาวนี้ อยู่ตรงหน้า ของส่วนหัวแมงป่อง โดยที่ดาวอัลฟา อยู่บนแนวสุริยะวิถีพอดี กลุ่มดาวนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวแมงป่องมาก่อน เมื่อประมาณ 2000 ปีที่แล้ว ชาวเมโสโปเตเมียใช้กลุ่มดาวนี้ เป็นสัญลักษณ์บอกเดือนโดย เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวนี้ กลางวันกับกลางคืนจะยาวเท่ากัน แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้ว

α- Lib (Zuben Elgenubi) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงิน เป็นดาวคู่ มีความสว่างปรากฏประมาณ 5.2 และ 2.8 ตามลำดับ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 77 ปีแสง ดาวดวงนี้เคยเป็นก้ามของแมงป่องในกลุ่มดาวแมงป่องมาก่อน

β- Lib (Zuben Escharnali) เป็นดาวฤกษ์ที่มีสีออกสีเขียว ซึ่งหาดูค่อนข้างยาก มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.61 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 160 ปีแสง ดาวดวงนี้เคยเป็นก้ามของแมงป่องในกลุ่มดาวแมงป่องมาก่อน

σ- Lib (Brachium) เป็นดาวแปรแสง ที่มีความสว่างปรากฏระหว่างประมาณ 3.2 - 3.36 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 292 ปีแสง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.