กลุ่มดาวแมงป่อง
Scorpius

กลุ่มดาวแมงป่อง เป็นกลุ่มดาวอันดับที่แปดของกลุ่มดาวจักราศี เราสามารถเห็นกลุ่มดาวได้ง่ายเพราะมีดาวสุกสว่างอยู่หลายดวงเช่นα,β , δ , ε ,v , К , λ , π , σ , υ โดยดวงที่สว่างที่สุดคือ ดาวปาริชาต(α) ทำให้เราสามารถเห็นกลุ่มดาวแมงป่องได้แม้ในเขตเมือง

α- Sco (Antares) ดาวปาริชาติ เป็นดาวยักษ์แดง และเป็นดาวคู่แปรแสง มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 400 เท่า อยู่ในตำแหน่งหัวใจของแมงป่อง เป็นดาวคู่มีความสว่างปรากฏประมาณ 0.9 เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างอันดับที่ 15 ของท้องฟ้าตอนกลางคืน อยู่ห่างจากโลกประมาณ 604 ปีแสง ดาวปาริชาตมีอีกชื่อว่าคู่แข่งของดาวอังคารเนื่องจากมีสีแดงคล้ายดาวอังคาร นอกจากนี้ดาวปาริชาตยังเป็นดาวหนึ่งในดาวราชาทั้ง 4 ซึ่งอีก 3 ดวงคือ ดาวโฟมาลออท ในกลุ่มดาวปลาทางใต้ ดาวตาวัว(Aldibaran)ในกลุ่มดาววัว ดาวหัวใจสิงห์(Regulus)ในกลุ่มดาวสิงโต

β- Sco (Acrab) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาวเป็นดาวในระบบดาวคู่ มีความสว่างปรากฏ 2.62 อยู่ห่างจากโลก 530 ปีแสง

δ- Sco (Dschubba) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาวเป็นดาวคู่ มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.32 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 522 ปีแสง

ε- Sco มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.29 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 65 ปีแสง

ζ- Sco เป็นดาวคู่มีความสว่างปรากฏ 3.6 และ 4.7 ข้างๆดาวนี้จะมีกระจุกดาวเปิด ngc6231 ซึ่งถ้ามองด้วยกล้องสองตาจะเห็นเป็นเหมือนดาวหาง

v- Sco (Sargas) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 1.87 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 272 ปีแสง

К- Sco มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.39-2.42 คาบประมาณ 0.2 วัน อยู่ห่างจากโลกประมาณ 464 ปีแสง

λ- Sco (Shaula) เป็นดาวแปรแสง มีความสว่างปรากฏระหว่างประมาณ 1.59-1.65 คาบประมาณ 0.21 วัน อยู่ห่างจากโลกประมาณ 359 ปีแสง

π- Sco มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.29 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 459 ปีแสง

σ- Sco มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.9-3.0 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 522 ปีแสง

υ- Sco (Lesath) มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.69 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 518 ปีแสง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.