กลุ่มดาวคนยิงธนู
Sagittarius

กลุ่มดาวคนยิงธนู เป็นกลุ่มดาวอันดับที่เก้าของกลุ่มดาวจักราศี มักจำสับสนกับกลุ่มดาวม้าครึ่งคน เนื่องจากเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยาย เป็นครึ่งม้าครึ่งคน เหมือนกัน โดยกลุ่มดาวคนยิงธนูจะหันปลายธนูไปทางกลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวคนยิงธนูเป็นกลุ่มดาวที่สังเกตง่ายเพราะมีดาวที่สว่างเห็นได้ชัดอยู่หลายดวง กลุ่มดาวคนยิงธนู มีกระจุกดาวเปิด กระจุกดาวทรงกลม และเนบิวลา ที่น่าสนใจอยู่มาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือก

α- Sgr (Rakbat) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาว แม้จะเป็นดาวอัลฟา แต่มีความสว่างปรากฏไม่มากนัก เพียงประมาณ 4.1 เท่านั้น

γ- Sgr(Alnasl) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.99 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 96 ปีแสง

δ- Sgr (Kaus Meridionalis) มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.70 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 306 ปีแสง

ε- Sgr (Kaus Australis) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาว มีความสว่างปรากฏประมาณ 1.85 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 145 ปีแสง

ζ- Sgr (Ascella) มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.60 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 89 ปีแสง

λ- Sgr (Kaus Borealis) มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.81 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 77 ปีแสง

π- Sgr (Albaldah) เป็นฤกษ์ในระบบดาวคู่ 3 ดวง มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.89 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 440 ปีแสง

σ- Sgr (Nunki) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงิน-ขาว มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.02 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 224 ปีแสง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.