กลุ่มดาวแพะทะเล
Capricornus

กลุ่มดาวแพะทะเล หรือกลุ่มดาวมกร เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สิบของกลุ่มดาวจักราศี และเป็นกลุ่มดาวแนวกาแล็กซี่ ทางช้างเผือก พาดผ่าน โดยกลุ่มดาวนี้ เป็นรูปครึ่งแพะ-ครึ่งปลา โดยส่วนหัวเป็นแพะ ส่วนหางเป็นปลา  คนไทยมักเรียกผิด เป็น "กลุ่มดาวมังกร" กลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่หาไม่ได้ง่ายนักเพราะประกอบด้วยดาวฤกษ์ซึ่งไม่สุกสว่างมากนัก การค้นหากลุ่มดาวนี้จึงต้องใช้กลุ่มดาวอื่นนำทาง โดยกลุ่มดาวนี้จะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนยิงธนูกับกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ สำหรับช่วงนี้จะมีดาวเคราะห์ เคลื่อนมาอยู่ในกลุ่มดาวนี้คือ ดาวเนปจูน

α- Cap (Algedi) เป็นดาวสีเหลืองในระบบดาวคู่มีความสว่างปรากฎ 3.6

β- Cap (Dabih) เป็นดาวในระบบดาวคู่มีความสว่างปรากฎ 3.08 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 344 ปีแสง

γ- Cap (Nashira) มีความสว่างปรากฎ 3.8

δ- Cap (Deneb Algedi) เป็นดาวแปรแแสงมีความสว่างปรากฎประมาณ 2.83-3.05 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 39 ปีแสง

μ- Cap มีความสว่างปรากฎ 5.06

ρ- Cap มีความสว่างปรากฎ 4.75

ω-Cap มีความสว่างปรากฎ 4.09

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.