กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
Aquarius

กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สิบเอ็ด ของกลุ่มดาวจักราศี เป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างหายาก เนื่องจากไม่มีดาวฤกษ์สว่างที่สังเกตง่ายอยู่ในกลุ่มดาวนี้ สามารถสังเกตได้โดยจะอยู่ทางเหนือของกลุ่มดาวปลาทางใต้ซึ่งมีดาวสุกสว่างคือดาวโฟมาลออท

α- Aqr (Sadalmelik) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.96 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 756 ปีแสง อยู่ตำแหน่งไหล่ขวา ของคนแบกหม้อน้ำ

β- Aqr (Sadalsuud) เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง มีความสว่างปรากฏประมาณ 2.91 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 612 ปีแสง อยู่ในตำแหน่งไหล่ซ้าย ของคนแบกหม้อน้ำ

ζ- Aqr เป็นดาวคู่มีความสว่างปรากฏ 4.3 และ 4.5 ตามลำดับ

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.