กลุ่มดาวปลาคู่
Pisces

กลุ่มดาวปลาคู่ เป็นกลุ่มดาวอันดับที่สิบสองของ กลุ่มดาวจักราศี เป็นกลุ่มดาวที่สังเกตค่อนข้างยาก เนื่องจากดาวฤกษ์ในกลุ่ม ไม่ค่อยสุกสว่างมากนัก โดยดาวฤกษ์ในกลุ่มดาว จะเรียงตัวกันเป็นรูปปลา 2 ตัว ที่มีเชือกมัดหางด้วยกันไว้ อยู่ทางทิศใต้ของสี่เหลี่ยมกลุ่มดาวม้าปีก และอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำกับกลุ่มดาวแกะ

α- Psc (Alrischa) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงิน มีความสว่างปรากฏประมาณ 3.79 เป็นดาวฤกษ์ในระบบดาวคู่ สังเกตแยกออกได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ความสว่างปรากฏประมาณ 4.2 และ 5.1 ตามลำดับ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 100 ปีแสง อยู่ในตำแหน่งของเชือกที่มัดปลาทั้ง 2

ω- Psc เป็นดดาวฤกษ์สีน้ำเงิน มีความสว่างปรากฏประมาณ 4.01 เป็นจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างสุริยวิถี และเส้นศูนย์สูตรฟ้า

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย  ครู จันทร์ทิพย์        คำวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Jantip    Kamwattana. All rights reserved.