มหัศจรรย์ร่างกาย

Homeผู้จัดทำระบบร่างกายมนุษย์ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แบบทดสอบ

 

 

  welcome_ribbon.gif

    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ระบบร่างกายมนุษย์ ค่ะ ซึ่งอยู่ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหาทั้งหมดนี้ เราได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 - ช่วงชั้นที่ 3 ที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ แหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมามีดังต่อไปนี้ค่ะ

http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/index.htm

http://school.obec.go.th/sraploy/body6.htm

http://www.pharm.chula.ac.th/physiopharm/2542_sem2/g12/NS.HTM

http://www.kkw.ac.th/stuweb/6_1/group2/page6.htm

http://school.obec.go.th/schoolvit/chapter/unit1/index1.php

http://www.non.rmutsb.ac.th/homepages/organ/2_Glandulon.htmlhttp://th.wikipedia.org
หนังสือแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( เล่ม 3 )ของศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือคู่สร้างแบบเรียน วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

 ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

                                                                                                                        

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูลัมภู  สุวรรณชุมภู
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Lamphu  Suwannachumphu. All rights reserved.