ระบบร่างกายมนุษย์

 

Homeผู้จัดทำระบบร่างกายมนุษย์ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แบบทดสอบ

star02_yellow.gif 

ระดับเซลล์ 
ระดับเนื้อเยื่อ 
ระดับอวัยวะ 
ระดับร่างกาย 

 

 การจัดระบบในร่างกายมนุษย์

     ร่างกายของสัตว์ชั้นสูงและมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากมายหลายล้านเซลล์ เซลล์จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง กลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันมาทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เรียกว่า เนื้อเยื่ออวัยวะ เกิดจากเนื้อเยื่อหลายชนิดมาทำหน้าที่อย่างเดียวกัน และอวัยวะหลายๆอย่างมาทำหน้าที่ร่วมกัน เรียกว่า ระบบอวัยวะ ดังนั้นร่างกายมนุษย์จึถูกจัดระเบียบเป็น 4 ระดับ คือ ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และ ระบบ

  

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูลัมภู  สุวรรณชุมภู
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Lamphu  Suwannachumphu. All rights reserved.