ระดับเนื้อเยื่อ

 

Homeผู้จัดทำระบบร่างกายมนุษย์ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แบบทดสอบ

star02_yellow.gif 

ระดับเซลล์ 
ระดับเนื้อเยื่อ 
ระดับอวัยวะ 
ระดับร่างกาย 

 ระดับเนื้อเยื่อ

เนื้อเยื่อ หมายถึง กลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันมาอยู่รวมกันและทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ มีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ ทำงานได้ เนื้อเยื่อประสาททำหน้าที่ประสานงานในการรับความรู้สึก การสั่งงาน

 

 เนื้อเยื่อประสาท

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูลัมภู  สุวรรณชุมภู
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Lamphu  Suwannachumphu. All rights reserved.