ระดับอวัยวะ

 

Homeผู้จัดทำระบบร่างกายมนุษย์ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แบบทดสอบ

 star02_yellow.gif

ระดับเซลล์ 
ระดับเนื้อเยื่อ 
ระดับอวัยวะ 
ระดับร่างกาย 

 ระดับอวัยวะ

ระดับอวัยวะ คือ โครงสร้าที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิดอยู่ร่วมกันและทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น

หัวใจ เป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหุ้มหัวใจ เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เยื่อบุหัวใจ เส้นเลือด เป็นต้น

กระเพาะอาหาร เป็นอวัยวะหนึ่งที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อวงกลมและกล้ามเนื้อตามยาว เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจะทำให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ำย่อยที่เยื่อบุผิวสร้างขึ้น ที่มีลักษณะเป็นต่อมสร้างของเหลว ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่อ ประสาท เส้นเลือด ดังนั้น หน้าที่ของกระเพาะอาหาร คือ ย่อยอาหาร
 

  

หัวใจมนุษย์

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูลัมภู  สุวรรณชุมภู
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Lamphu  Suwannachumphu. All rights reserved.