อวัยวะที่ช่วยการหายใจ

 

Homeผู้จัดทำระบบร่างกายมนุษย์ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แบบทดสอบ

star02_yellow.gif 

จุดประสงค์ของการหายใจ 
อวัยวะที่ช่วยการหายใจ 
การหายใจของมนุษย์ 
แลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม 
แลกเปลี่ยนแก๊สที่เซลล์ 

 

 อวัยวะที่ช่วยในการหายใจ

     อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจของคนเริ่มต้นที่ปาก และ จมูก ไปสู่หลอดลม ซึ่งเป็นท่อกลวงมีกระดูกอ่อนเป็นวงแหวนแทรกอยู่ช่วยให้หลอดลมไม่ยุบหรือแฟบซึ่งเป็นอันตราย ปลายของหลอดลมแตกเป็นสองแขนง เรียกว่า หลอดลมใหญ่เข้าสู่ปอด เมื่อเข้าไปในปอดจะแตกแขนงเล็กๆมากมาย เรียกว่า หลอดลมฝอย ปลายหลอดลมฝอยจะมีถุงเล็กๆ เรียกว่าถุงลม ซึ่งจะมีเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยง
    ปอดของคนเราไม่มีกล้ามเนื้อจึงไม่สามารถหดตัวและคลายตัวได้เอง ดังนั้นในการนำเอาอากาศภายนอกเข้าสู่ปอดและขับแก๊สต่างๆ ออกจากปอดต้องอาศัยการทำงานประสานกันของอวัยวะต่างๆเช่น กล้ามเนื้อของกระดูกซี่โครง กล้ามเนื้อกะบังลม

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูลัมภู  สุวรรณชุมภู
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Lamphu  Suwannachumphu. All rights reserved.