ระบบประสาท

 

Homeผู้จัดทำระบบร่างกายมนุษย์ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบสืบพันธุ์แบบทดสอบ

star02_yellow.gif 

 

ระบบประสาท 1 
ระบบประสาท 2 
   การทำงานของระบบประสาท 
อวัยวะรับสัมผัส 

 

 ระบบประสาท

     สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการแสดงปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ความสามารถนี้ เรียกว่า การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งเป็นการประสานงานกันหรือสัมพันธ์กันของระบบประสาท ในมนุษย์ระบบประสาทจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท
1.  สมอง  ( brain )
    สมองของคนเรามีน้ำหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัม บรรจุอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ สมองประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับล้านๆเซลล์เชื่อมต่อกันทำงานประสานกันทำให้สามารถสื่อสารกันได้ทั่วถึงทุกเซลล์ จึงทำให้สมองทำงานต่างๆที่สำคัญได้มากมายหลายอย่าง สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
    1)  ซีรีบรัม  เป็นสมองส่วนที่มีขนาดใหญ่ ด้านนอกมีรอยหยักทำให้เกิดร่องมากมาย ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับความรู้สึก เช่น การได้ยิน การเห็น การรับรส  การดมกลิ่น
    2)  เซรีเบลลัม  เป็นสมองที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและควบคุมการทรงตัวของร่างกาย
    3)  เมดัลลา ออบลองกาตา  เป็นส่วนของสมองที่อยู่ติดกับไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมเกี่ยวกับการหายใจ  การย่อยอาหาร การเต้นของหัวใจ ความดันเลือด การไอ  การจาม  การสะอึก  และการอาเจียน
 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูลัมภู  สุวรรณชุมภู
โรงเรียนบ้านยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
Copyright (c) 2007 Ms.Lamphu  Suwannachumphu. All rights reserved.