ชนิดพันธุ์ (ต่อ)

 

Home 
ความหมาย 
ระบบนิเวศวิทยา 
พันธุกรรม 
ชนิดพันธุ์  
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
ชนิดพันธุ์ (ต่อ) 
การเกิดสปีชีส์ใหม่ 
แผนภาพการเกิดสปีชีส์ไหม 
จำแนกสิ่งมีชีวิต 
คุณค่าทางความหลากหลาย 
การอนุรักษ์ 

 

            สิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ต่างไปจากสปีชีส์อื่นแต่ความหลากหลายภายในสปีชีส์เดียวกันก็ยังมีอยู่เป็นต้นว่า...

  • ความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ เช่น คนไทย -คนญี่ป่น-คนอังกฤษ

                ปลากัดไทย-ปลากัดจีน

img4.gifimg5.gifimg8.gif

  • ความแตกต่างระหว่างเพศ เช่น เป็ดมัลลาร์ดเพศผู้เพศเมีย

  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

จัดทำโดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.